Grecsó Zoltán és Simkó Beatrix (Fotó: Dömölky Dániel)

A Táncestek sorozattal a kassai Thália Színház repertoárját kívánja bővíteni, szeretné közönségét megörvendeztetni nemzetközi viszonylatban is neves alkotók, előadók előadásaival. Az idei évad témái az egyéni létdrámák, a személyes kapcsolatok – barátság, testvériség, szerelem – , valamint az egyén és társadalom viszonya köré csoportosulnak.

A sorozat nyitóelőadására a X. Thália Fesztiválon, a Színházak Éjszakáján került sor.  Házigazdája Kántor Kata, a Thália Színház koreográfusa. A Táncestek nyitóelőadásaként az ORIGO című darabot tekinthették meg a nézők, valamint az előadást követően a Bélaműhely zenekar koncertjét hallgathatták 2014. november 15-én. Az elmúlt három évad során elsősorban a magyarországi táncszcéna társulatai kaptak meghívást, de szlovákiai magyar, valamint szlovák előadások, illetve más nemzetek előadásainak bemutatása is a tervek között szerepel.

„A sorozat eddigi palettáján megtalálhatók a “tiszta tánc” jellegű előadásokon túl olyan produkciók is, melyekben bár szöveg is szerepel, de a mozgásnak, fizikalitásnak domináns szerepe van, továbbá jelen vannak képzőművészeti ihletettségű, performansz jellegű darabok, tehát olyan előadások, melyek a műfaji határátlépések képviselői. E sokszínűség továbbra is cél. A Thália Színház minden előadásához készül szlovák felirat, azaz a színház a szlovák nézőket is várja előadásaira, a táncelőadásokkal ezt a szándékot igyekszik erősíteni. Noha előfordul, hogy bizonyos produkciók szövegesek – ezek is feliratozásra kerülnek –, de a táncelőadások alapvetően mégis a beszélt nyelven túli dimenziókat feszegetik. A tánc által kifejezett érzések, állapotok, amelyek nyelvtől függetlenül mindannyiunk által meg- és átélt jelenségek, olyan közös élmények lehetőségét adhatják, amelyek az együttélés más szintjein is pozitívan mutatkozhatnak meg” – nyilatkozta hírportálunknak Kántor Kata.

#ORFEUSZ #EURÜDIKÉ 

Az idei szezon első előadására november 18-án, a Színházak Éjszakáján került sor. Grecsó Zoltán és Simkó Beatrix #ORFEUSZ #EURÜDIKÉ című darabját láthatták a kassai nézők. A programot nagy érdeklődés fogadta, szlovák és magyar nézőktől egyaránt számos pozitív visszajelzés érkezett. A duó Orfeusz és Eurüdiké mítoszát a mai viszonyok közé helyezi, egészen sajátosan értelmezve az oly sokszor feldolgozott szerelmi történetet.
Eurüdiké most kortárs világunk poklába száműzetik. Természetesen ide is követi őt szerelme, a görög mitológia híres dalnoka, ám Orfeusz hiába érti még az állatok nyelvét is, ez a világ számára kiismerhetetlen, a líra feltalálója egyszerre ügyefogyottá és tehetetlenné válik, erejét vesztve nem képes szembemenni a 21. század világképével. Megpróbál megfelelni  Eurüdiké új ízlésvilágának, azonban nem képes megtagadni önmagát: a szeretett nőtől teljesen eltérő, lényegileg lassúbb, belső ritmusa nem talál harmóniát megváltozott szerelme hétköznapjaival. Halhatatlannak hitt, még a halált is túlélő szerelmük kerül veszélybe. A boldog, kortalan lassúság értelmezhetetlenné válik a jelen mulandóságában, gyorsaságában. Orfeusz ismét lemegy az alvilágba szerelme után, de most a kapcsolatuk válik pokollá. A táncduó a mítosz világa és korunk valós viszonyai között feszülő ellentétet mutatja be, ám drámaiságában ennél jóval tovább megy, hiszen hőseit is demitologizálja. Orfeusznak és Eurüdikének most nem afféle gigászi ellenfelekkel kell megküzdeniük, mint a halál. A hétköznapok, a változás, a különböző világnézet okozta dicstelen, mégis kemény harc lesz az övék.

Még négy Táncestet tűztek programra

December 18-án a sepsiszentgyörgyi M Studio KAMPF (Harc) című darabja kerül bemutatásra, mely Fehér Ferenc alkotása. A harc örökös készenléti állapot, akár önmagunkkal, akár a másikkal szemben. Egyszerre komoly és kicsinyes, megmutatja a harcoló felek közötti hatalmi viszonyok egyenlőtlenségét, ugyanakkor a kijátszhatóság lehetőségeit is. De hol ér véget a harc és hol kezdődik a játék? A magyar kortárs táncművészet kiemelkedő koreográfusának produkciói kápráztatják el ezúttal a kassai közönséget.

Újvári Milán / Radioballet A SZERELEM TERMÉSZETE című alkotása tavasszal lesz látható. Fusch Lívia szerint nincs régebbi toposz a táncban, mint két ember bensőséges kapcsolatának testi reprezentációja. Ám a szavak sablonjaiból kicsúszó mámoros érzés, amit szerelemnek hívunk, a táncszínpadokon rég banalizálódott – könnyen olvasható gesztusokra, a szexus szépelgő vagy agresszív imitálására szűkült –, ezért különösen nehéz új nézőpontból és egyben a mozgások, gesztusok elkoptatott kliséit elkerülve beszélni arról, milyen is az a bizonyos csupa nagybetűs szerelem. A tervek szerint külön előadásra is sor kerül a Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola, az Ipari és a Jozef Adamovič Konzervatórium diákjai számára.

Ifj. Zsuráfszky Zoltán és Tókos Attila, Prima Primissima-díjas táncművészek TestVér című műve pedig az ünnepélyes évadzáró keretében kerül bemutatásra. Az előadás a folklór gyökereiből kiindulva absztrahálja a magyar “néptánckincset” és hoz létre egy önálló új mozgásvilágot. A „szimpla” testvérgyilkosságon túl Káin és Ábel feszültségeinek valódi oka azonban – az elfogadott és visszautasított áldozati ajándék révén – Isten felé nyílik, azaz egy igen bonyolult hármas viszonylattá nő, amelyben már az érzelmek és indulatok jóval rétegzettebb jelenségei is szerephez juthatnak, s a testvér fogalma is kitágul.

A kassai Thália Színházban a Színházi Világnap díszvendége Nagy József Jel Színháza lesz a WOYZECK című előadással. „Egy tragikus, mégis humorral feldolgozott történet, vagy még inkább groteszk képek egymásutánisága. Nagy József számára a drámai szituáció az elsődleges, a formai kutatás csak azután jön, noha a kontakt-tánc, a japán butoh, a pantomim, s más különleges technikákon “edződött” társulat formai szempontból sem épp utolsó. Aki ráérez az előadás különös, fanyar humorára, remekül fog szórakozni, s közben észrevétlenül elgondolkodik az emberi kiszolgáltatottságról” – jellemezte az előadást a Thália koreográfusa.

Színháznevelés

A 2016/2017-es évadban a kassai magyar színháznak sikerült a színháznevelés terén is bővíteni a Thália Táncestek programkínálatát. „Továbbra is szeretnénk, ha a fellépők az előadásokhoz kapcsolódóan beavató foglalkozásokat, workshopokat is tartanának. A színházi nevelés terén megkezdett együttműködések eredményesnek bizonyulnak, az előadásokat magyar és szlovák nézők egyaránt látogatják. Tavaly a meghívott társulatok workshopokat tartottak a Jozef Adamovič Konzervatórium tánctagozatos diákjainak, valamint egy beavató előadást a Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola diákjainak. Ezen felül együttműködést szeretnénk kialakítani a Szakkay József Szakközépiskolával (IPARI), továbbá a Timonov utcai Konzervatóriummal is. Reményeink szerint a sorozat a későbbiekben többnapos fesztivállá bővíthető, valamint nemzetközi produkciók meghívása is szerepel a tervek között” – nyilatkozta Kántor Kata.

A Táncestek sorozat a Thália Színház, valamint a Kántor Kata által alapított Jelenlét Színház szervezésében valósul meg. Az eddig bemutatott előadások támogatója az NKA, az EMMI, valamint a Thália Színházi Társaság.