A Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) és Királyhelmec Város Önkormányzata közös fejlesztésbe kezd, melynek köszönhetően az Európai Unió támogatásával 2019 végéig megújul a széphalmi Kazinczy-emlékhely és a királyhelmeci amfiteátrum. A fejlesztéseknek köszönhetően a két település szoros kulturális és turisztikai együttműködést alakít ki.

A 2017. december 14-én, Budapesten tartott projektindító sajtótájékoztatón a partnerek bemutatták a programot, a közös célokat és a várható eredményeket. A program minden remény szerint a Széphalom–királyhelmeci kistérség kulturális értékeinek megújításával méltó lesz az elődök szelleméhez, felkelti az ifjú generáció érdeklődését és tovább erősíti Magyarország és Szlovákia kapcsolatait.

Prőhle Gergely, a PIM főigazgatója kifejtette, hogy a pályázattal megvalósuló fejlesztés egy történelmi távlatokat felvillantó program. A PIM több szempontból is elkötelezett a projekt iránt, hiszen egy olyan EU által finanszírozott projektről van szó, amely Észak-Magyarország olyan kevésbé fejlett térségét fejleszti, amelyet gazdag történelmi múlt jellemez. Ezzel a lehetőséggel élve Kazinczy visszakerülhet az őt megillető helyre, amit ismerünk a leírásokból, a levelekből, a kutatásokból. Továbbá nem csak Kazinczyról van szó, hanem a kultuszról, ami őt övezi.

Pataky Károly, Királyhelmec polgármestere leszögezte, hogy az Interreg V-A Szlovákia Magyarország program a kistérségük fontos kulturális és turisztikai mozgatórugója. A városban jelenleg öt „Interreges” pályázat megvalósítása zajlik. A projektek sikerre vitelében részt vesz a városi önkormányzat, a királyhelmeci Gimnázium, a Királyhelmeci Magyar Tannyelvű Alapiskola, és a Szent Erzsébet Kórház két projektjével. Hangsúlyozta, hogy a pályázattal erősödnek a szakmai kapcsolatok és a résztvevők alkotókészsége is teret nyerhet. A kultúra egy olyan összekapcsoló és mozgató erő, amelyen keresztül most megújulnak a kulturális intézmények, a sátoraljaújhelyi Magyar Nyelv Múzeuma és a királyhelmeci szabadtéri színpad. Megvalósul 10 kulturális út, elkészül 12 mobil applikáció, kiadványok, kisfilmek, szlovák és magyar tanulóknak kísérleti programcsomagok és a Bodrog PassPortal. A polgármester vallja, hogy a Bodrogközben elsősorban az aktív, motorizációtól mentes turizmusnak van létjogosultsága. A projekt egyik lényeges eleme, hogy a helyiek munkahelyteremtésében is fontos szerepet játszik.

Cziffra Mariann, a PIM irodalomtörténésze elmondta, hogy a projekt valóra váltja Kazinczy Ferenc álmát, amelyet ő anyagi okok miatt sosem tudott megvalósítani. Az író ugyanis 1794-ben jutott az általa Széphalomnak elnevezett birtokhoz, amelyre tízhelyiséges házat építtetett és angolparkot tervezett. A rabságból szabadulva, teljesen elszegényedve azonban sosem tudta véghezvinni elképzeléseit.

A 2017 decemberében induló megvalósításhoz az Európai Regionális Fejlesztési Alap Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programja nyújtja az anyagi forrásokat. A közösen elnyert Connecting Heritages című pályázat társfinanszírozásának maximális mértéke 1 641 792,96 euró, a teljes projekt költségvetése 1 931 521 euró.

A kétéves futamidejű projekt keretei között, 2019 végéig a királyhelmeci amfiteátrum felújítása, valamint a széphalmi kert legszebb állapotába való visszaállítása várható. A fejlesztések révén olyan kulturális központot kívánnak létrehozni, amely összeköti a jobb sorsra érdemes régió kincseit. Ennek érdekében a két év során összegyűjtik a térség turisztikai, kulturális és természeti értékeit. A közös örökséget az ide látogatók számára – ahogyan a 19. század elején Kazinczy is tervezte Széphalmot – majdan a legmodernebb köntösben kínálják. Mobiltelefonos applikációkkal igénybe vehető, turisztikai kisfilmekkel bemutatott, internetes gyűjtőportálon böngészhető 10 tematikus utat fejlesztenek. A fejlesztések eredményeiből az iskoláskorúak és az oktatási célok sem maradnak ki: tanárok számára módszertani programcsomaggal és diákcsereprogrammal készülnek.

A pályázat segítségével két év alatt a királyhelmeci amfiteátrum közösségi térré, előadások befogadására alkalmas épületté alakul. Kazinczy Széphalma pedig teljesen megújul. Történeti kutatás és rekonstrukció segítségével egykori legszebb állapotába állítják vissza. A Mauzóleum épülete és a benne álló, évtizedek óta változatlan kiállítás átalakul, a „szent öreghez” méltó állapotba kerül. A kertész régi háza a modern látogatói igényeknek megfelelő alkotóházzá válik. Az utak a nyelvújítás világába kalauzolnak és megismertetik ezt a jelenleg ugyan társadalmi és gazdasági nehézségekkel küzdő, de valaha Magyarország jelentős régiójának számító kistérséget.

(pim.hu/Felvidék.ma)