Tompa Mihály élete és munkássága áll a minap megjelent Gömörország című negyedévi lap őszi számának a középpontjában.

Szeptember 28-án volt 200 éve, hogy megszületett a magyar irodalom mára méltatlanul elfeledett jelese, Tompa Mihály. Kései tisztelőinek hála, nemcsak Gömörben emlékeztek meg róla a jeles évforduló alkalmával, szülőföldje viszont „ontotta” a rendezvényeket és a jubileumi kiadványokat is, amelyek nagyban hozzájárul(hat)nak ahhoz, hogy a költő továbbra is benne éljen a gömöri köztudatban.

A Gömörország őszi száma bőséges beszámolót nyújt a régió Tompát köszöntő rendezvényeiről, de elolvashatják Kováts Dániel budapesti irodalomtörténész tanulmányát is Tompa honáról és honszeretetéről. Kiss László orvostörténeti sorozata is Tompához kapcsolódik, mivel a költő szemorvosát, Kanka Károlyt mutatja be. Búza Zsolt a gályarabok szomorú sorsának állít emléket, de folytatják Zsupos Zoltánnak a nemzetőrség és a honvédség tevékenységét feltáró tanulmányát is.

Prakfalvi Péter Nógrád természeti öröksége közül ezúttal az ipolytarnóci ősmaradványokat veszi szemügyre, míg Csáky Károly Ipolyi Arnold szülőföldi kapcsolataihoz nyújt hasznos útmutatót. Közli a lap Szőke István egykori rozsnyói református lelkész 1928-ban napvilágot látott, A kálvinista öntudat című írását, ahogy Tóth Elemér verseit, Mester Györgyi novelláit és Máger Ágnes Tompa-illusztrációit.

A Tompa-emlékév eseményeinek sorolása mellett búcsúzik a folyóirat Mács Józseftől és Lévay Tibortól, s több új kiadványt is bemutatnak.

A Gömörország kapható a jobb felvidéki magyar könyvesboltokban illetve megrendelhető a kiadó (Gömör-Kishonti Múzeumegyesület, 979 01 Rimaszombat, Vasutas u. 1., gemamuz@gmail.com, 0905/846 618) címen.