A pelsőci óvoda magyar osztályának egy része (Fotó: Beke Beáta/ Felvidék.ma)

Az óvodák hamarosan meghirdetik a felvételi kérelmek leadásának időpontját és az óvodába való felvételek feltételeit. Az érintett szülők a következő napokban értesülhetnek arról, hogy mikor nyújthatják be kérvényüket a gyermekük óvodai felvételére a 2018/2019-es tanévre.

Az óvodák igazgatói az időpontokat a felvétel feltételeivel együtt az óvoda fenntartójával egyeztetve február 15. és március 15. között teszik közzé – adta közre az iskolaügyi minisztérium. Aztán a kérvényeket 2018. április 30. és május 31. között veszik át, összhangban az alapiskolák első osztályába való beiratkozások időpontjával.

A gyerekeket az óvodába a szülő vagy a gyerek jogi képviselője írásos kérvénye alapján veszik fel, amelyhez csatolni kell a gyermekorvos igazolását is a gyermek egészségi állapotáról. A kérvényben szerepelnie kell a gyermek és a szülő, illetve jogi képviselő személyi adatainak. A kérvény formanyomtatványa nem tartozik az oktatásügyi minisztérium nyomtatványai közé, a szülő, illetve jogi képviselő akár kézzel írott kérvényt is benyújthat az óvodába. Átadható személyesen, de elküldhető postai küldeményként vagy elektronikus formában is. A kérvény benyújtása ingyenes, azért semmiféle illetéket nem kell fizetni.

Ha a gyereknek bármiféle speciális ellátásra van szüksége, nevelési-tanulási-viselkedési problémái vannak, a kérvényhez csatolni kell az illetékes nevelési tanácsadó állásfoglalását. A gyerekeket az iskolakötelesség előtti nevelés szabályai szerint 3-tól 6 éves korig veszik fel az óvodákba, kivételes esetekben azonban már kétéves gyerekek is látogathatják az intézményt.

A felvételnél előnyben részesítik az 5. életévüket betöltött gyermekeket, illetve azokat, akik már az előző évben halasztást kaptak az első osztályba való beiratkozásnál. A kétéves gyerekeket abban az esetben vehetik fel, ha az intézményben megvannak arra az anyagi, a személyi és egyéb szükséges feltételek.

Szlovákiában a 2017/2018-as tanévben 2984 óvoda működik, ebből 2742 állami, 156 magánóvoda és 86 egyházi fenntartású volt. Az óvodákat összesen 160 ezer gyermek látogatta. Az előző tanévvel összehasonlítva az óvodai osztályok száma 129-vel, az óvodások száma pedig 1192-vel emelkedett. 2017. szeptember 15-ig 12 324 elintézetlen kérvényt tartanak számon, azaz ennyi gyerek nem kapott helyet az óvodákban. Érdemes tehát időben megkezdeni az ügyintézést.

(minedu.sk/Felvidek.ma)