Orosch János, nagyszombati érsek felmutatja dekrétumot (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Jó Pásztor vasárnapján, a XXIX. Komáromi Imanap alkalmával került sor a történelmi eseményre: a komáromi Szent András-plébániatemplom basilica minor (kisebb bazilika) rangra emelésének ünnepélyes kihirdetésére.

A „basilica minor” a pápához tartozó templomot jelent, az egyházi rang birtokosa kiemelt jelentőségű katolikus templom. A pápától kitüntetett címet kap és a teljes búcsú elnyerésének lehetőségét évi négy alkalommal. A címmel járó jogok és kötelezettségek mellett a templomot megilleti a pápai címerek, szimbólumok használata is, például a Szentszéket jelképező két kulcs ábrázolásának joga a bazilika zászlaján, pecsétjén és felszerelési tárgyain. Szlovákiában a komáromi Szent András-bazilika a 14. bazilika rangú templom az országban.

Orosch János nagyszombati érsek a jeles alkalomból tartott ünnepi szentmisén elmondta, az egyházmegye mától két bazilikával is büszkélkedhet: a nagyszombati Szent Miklós-bazilikával és a komáromi Szent András-bazilikával. Hangsúlyozta, ez nem csak a plébániának, a városnak és az egyházmegyének nagy megtiszteltetés, de az egész országnak „Szentatyánk, Ferenc pápa részéről”.

A bazilika rangra történő emelésről szóló pápai dekrétumot elsőként latin nyelven olvasták fel, magyar fordítását pedig főtisztelendő Tóth László nagyszombati kanonok ismertette a hívőkkel. A mai nap folyamán korábban, a szlovák nyelvű főpapi szentmise keretében is kihirdetésre került a nagy esemény.

Mons. Orosch János nagyszombati érsek még 2016. augusztus 29-én kelt levelében megfogalmazott kérése alapján az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció Tyrnaviensis című dekrétumával Robert Sarah bíboros, a kongregáció prefektusa Ferenc pápa nevében bazilika címmel és méltósággal ékesítette fel a Szent András apostol tiszteletére felszentelt plébániatemplomot. A kedvező döntés még korábban, tavaly december 6-án megszületett, ám a bazilikává emelés ünnepélyes kihirdetésére április 22-én, a Komáromi Imanap ünnepi szentmiséjén került sor, melyet a nagyszombati érsek celebrált.

Az Imanapon hagyományosan magyar főpásztorért, valamint magyar papi és szerzetesi hivatásokért imádkoztak a katolikus hívők a Prohászka-emlékév keretében. Idén, Prohászka Ottokár születésének 160. évfordulója alkalmából az egyházi író, „Magyarország apostolának” gondolatai hangzottak el az egyes keresztúti állomások alatt.