A különböző elszakított területekről és Magyarorsztágról érkező lelkészek érdeklődve csodálták meg a pelsőci templomot (Fotó: Beke Beáta/Felvidék.ma)

Tizenkettedik alkalommal szervezik meg április 16. és 19. között a Kárpát-medencei ökumenikus lelkésztalálkozót, amelynek ezúttal Rozsnyó ad otthont. A találkozó témája az ifjúság helyzete a Kárpát-medencében.

„Két pillére van a mi együttlétünknek. Egyik a keresztény hitnek a megőrzése és táplálása, ami Európában létkérdés, a másik pedig a nemzet egységének és identitásunknak az őrzése. Ez a két pillére életünknek, ami a jövőt is meghatározza és záloga annak, hogy az egész Európára kihatóan legyen jövőnk” – mondta el megkeresésünkre dr. Osztie Zoltán, a budapesti-belvárosi Nagyboldogasszony-főplébániatemplom plébánosa.

A lelkészek látogatásuk alkalmával nem csak Rozsnyót, de Gömör egyéb településeit is megismerhették. A pelsőci református templom (Fotó: Beke Beáta/Felvidék.ma)

A testvérvárosi találkozókból nőtte ki magát a Kárpát-medencei ökumenikus lelkésztalálkozó

„Lipótváros önkormányzatánál a városi képviselők, polgármesterek találkoztak eleinte, de a delegációkban megjelent egy-egy lelkész is, mint ahogy én is részt vettem ezeken a találkozókon. Rájöttem, hogy nekünk van saját témánk. Jöjjünk össze külön, és beszélgessünk a magunk nagy témáiról. Így kezdtünk összejönni mi, lelkészek, és tematikus találkozók alakultak ki. Elmaradtak lassan az önkormányzati képviselők és maradt a testvéregyházak képviselőinek találkozója”  – nyilatkozta a Felvidek.ma-nak dr. Osztie Zoltán, a találkozók egyik szervezője.

Különböző témáknak szentelték az egyes találkozókat

A találkozók témái közt szerepelt a hitoktatás, a családi élet, a romapasztoráció, a kapcsolatok, de taglalták már a közösségszervezést is, mindig a lelkipásztori munka egy-egy fontos területét érintve. A budapestibelvárosi plébános szerint közös előrelépést a családokkal és ifjúsággal való foglalkozás területén sikerült elérni. Az ifjúság megszólítása, az evangélium hozzájuk való eljuttatása terén számolt be sikerekről dr. Osztie Zoltán, aki Felvidéki látogatása során tizenegy kollégájával együtt ellátogatott a Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolájába is. Látogatásuk alkalmával bemutató hittanórát tekinthettek meg.

A vendégeket Radácsy Károly református lelkész fogadta – a képen balról, jobbról Nt. Buza Zsolt (Fotó: Beke Beáta/Felvidék.ma)

A találkozó házigazdája ezúttal a Rozsnyói Református Egyházközség volt

A lipótvárosi testvértelepülések – Torockó, Énlaka, Gyergyószentmiklós, Topolya, Rahó és Rozsnyó – lelkipásztorai évente egyszer Budapesten, egyszer pedig az anyországon kívüli területeken találkoznak, így minden hatodik évben Rozsnyón is.

„Amilyen sokszínű a magyar, olyan sokszínű vallásában is. Római katolikus, református, evangélikus, unitárius, és az adott környező gyülekezetekből Budapest V. kerület testvérvárosainak lelkipásztorai jönnek össze. Mivel idén Topolya és Rahó nem képviseltette magát, így tizenkét lelkipásztor jött össze a rozsnyóiakon kívül” – tudtuk meg Nt. Búza Zsolt rozsnyói református lelkésztől.

A testvérvárosi kapcsolatok kevésbé ismert hozadéka, hogy a különböző felekezetek lelkipásztorai találkoznak

A lelkészek látogatásuk alkalmával nem csak Rozsnyót, de Gömör egyéb településeit is megismerhették, mint Hanvát, illetve a pelsőci református templomot, amely olyan,  mint egy művészettörténeti olvasókönyv, mivel különféle építészeti stílusokat lehet a falai között felfedezni. A vendégeket Radácsy Károly református lelkész fogadta, aki bemutatta gyülekezetüket és templomukat, amely jelenleg felújítás alatt áll.

Kárpát-medencei ökumenikus lelkésztalálkozónak ad otthon Rozsnyó (Fotó: Beke Beáta/Felvidék.ma)

A templomlátogatást követően kérdésünkre Csécs Márton torockói unitárius lelkész elmondta:  „A találkozó egy rendkívüli lehetőség arra, hogy jobban megismerjük egymást, egymás egyházát és felekezeteink épített örökségét, illetve értékrendjét.”

„Nem jártam még a Felvidéken, így megtiszteltetés számomra, hogy most összejöhetünk a lelkésztársakkal és megismerhetem legalább egy aprócska szeletkéjét ennek a vidéknek, történelmének. Jól esik itt lenni és felismerni a közös sorsvonalat” – mondta Nagy–Mátéffy Tímea énlaki lelkész.

A lelkészek a mai nap folyamán még a városi galéria kiállítását tekintik meg és a rozsnyói szalézi rendházat látogatják, majd ökumenikus istentisztelettel zárják a napot.