Emlékkő a lévai református templom előtt (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az elmúlt hetekben valósul meg Kárpát-medence-szerte a Reformáció 500. évfordulója alkalmából a budapesti Kálvin téren átadott köztéri installációs emlékkövek hiteles másolatainak az elhelyezése. Felvidék-szerte 21 református gyülekezet és oktatási intézmény fogadott örökbe egy-egy emlékkövet és mindenütt ünnepélyes keretek között helyezték el azokat köztereken, illetve egyéb nyilvános helyeken.   

2017 tavaszán 95 darab 49x49x8 cm-es finombeton lapot helyeztek el a budapesti Kálvin téren. Minden betonelem felületére két idézet került. Az egyik a legnagyobb reformátoroktól (Luthertől, Kálvintól, Zwinglitől, Melanchthontól és társaiktól) származó gondolat, a másik pedig egy magyar, a lehető legtágabban értelmezett reformációra vonatkozó idézet. Magyar költőktől, íróktól, prédikátoroktól, egyházi és világi személyektől származó sorok jelentek meg a köveken. A két szöveg (egyetemes és magyar, szakrális és világi) együttesen fejezik ki a reformáció globális és lokális hatását. A kiválasztott idézetek egyike sem haladja meg egy átlagos SMS vagy tweet hosszúságát, más szóval az installáció igyekszik elérni napjaink figyelemhiányos, rohanó befogadóját is. Az emlékkövek befogadására elsősorban közintézmények és magyarországi vagy határon túli, magyar nyelvű protestáns gyülekezetek jelentkezését várták.

A 21 felvidéki örökbe fogadó között szerepel a lévai református gyülekezet is. „Az előző év folyamán hirdették meg az emlékkövek másainak az örökbefogadását. Az általunk kiválasztott követ tavasszal kaptuk meg és húsvétvasárnap helyeztük el a templom előtti díszkövezetű járdában” – nyilatkozta a Felvidék.ma kérdésére Nt. Kassai Gyula, lévai református lelkész, a Barsi Egyházmegye esperese. Az emlékkövet Vallent Árpád, hontvarsányi presbiter segítségével rakták le a járdakövezetre.

A Léván felavatott emlékkő két idézete a következő. Kálvin János gondolata: Az igazság mellett bizonyára tanúságot kellett tennünk, aminthogy tettünk is. A kövön továbbá Móricz Zsigmond író a reformációhoz kapcsolódó kijelentését olvashatjuk: „A magyar nemzet lelkének megnyilatkozását kerestem s találtam meg a magyar kálvinizmusban. Számomra a magyar kálvinistaság azt jelentette: talpig ember lenni.” Az idézetekkel kapcsolatban a lelkész kifejtette: „Az isteni igazsága mindenekfelett való, a mi feladatunk, hogy minden korban tanúságot tudjunk tenni az isteni igazság mellett. Hitünk megtartásával magyarságunkat is megtartjuk.”

Az elhelyezett emlékkövön két idézet olvasható (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A további emlékköveket az alábbi felvidéki települések református egyházközségei illetve gyülekezetei fogadták örökbe: Somorja, Szenc, Deáki, Sókszelőce, Negyed, Apácaszakállas, Nagymegyer, Izsap, Komárom, Szentpéter, Bátorkeszi, Perbete, Búcs, Hanva, Rozsnyó, Szepsi, Abaújszina, Kisgéres, és Királyhelmec. Az Alistáli Református Egyházi Alapiskola valamint a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium ugyancsak az örökbefogadók között található.

A kezdeményezők célja volt, hogy az emlékkő hiteles másolatának befogadói szellemi közösséget vállaljanak a saját közösségük és a Kálvin téri projekt célkitűzései között. Mindazonáltal a nemzeti identitást és az összetartozást is erősíti a kezdeményezés.

A Reformáció 500 köztéri installáció a Reformáció Emlékbizottság megbízásából, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, Szabó Levente és Polgári Ákos koncepciója alapján valósult meg a reformáció 500. évfordulója alkalmából.