Sajtótájékoztatón jelentették be, hogy megújul a szenci zsinagóga és az éberhardi kastély (fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma)

Juraj Droba, Pozsony megye elnöke hivatalba lépésekor száznapos türelmi időt kért, amely az országos politikai események miatt kissé elhúzódott, de április 5-én meghirdette ötéves programját. Ez a képviselőkkel és a régió polgármestereivel való kompromisszumos megegyezésen és együttműködésen alapul.

Az elnök sajtótájékoztatón jelentette be a program főbb elemeit, kiemelve: ez nemcsak az elnök programja, hanem az egész megyei önkormányzaté. Ugyan Szlovákiában ez nem szokás, de azért hirdettek programot öt évre, hogy a választási ciklus végén a polgárok értékelni tudják, mi mindent sikerült a kitűzött célok közül teljesítenie a testületnek – mondta az elnök. A program összeállításakor elsősorban arra ügyeltek, hogy ne ígérjenek olyasmit, amit nem teljesíthetnek, azaz a megyei hatáskörök figyelembevételével állították azt össze, csupán néhány olyan pont került a dokumentumba, amely a jogköreiken túlmutat, ezeket Droba szerint más hivatalokkal, intézményekkel karöltve tudják majd teljesíteni.

Fontos az együttműködés

Juraj Droba a sajtótájékoztatón többször hangsúlyozta: együttműködésre törekszik a megye érdekében. „Öt évünk van arra, hogy bebizonyítsuk, együtt tudunk dolgozni” – jelentette ki. Majd kitért arra, hogy az elmúlt négy hónapban számos előrelépés történt, amely megkönnyíti a megye lakosságának életét, többek között sikerült egyezséget kötni a RegioJettel, aminek köszönhetően a sárga vonatok is részesei az integrált közlekedésnek.
Pozsony nagyvárosként specifikus helyzetben van, Droba célja, hogy a régió, amelynek a főváros szerves része, is részesülhessen az uniós kohéziós alapokból, amelyekből azért nem meríthet pénzt fejlesztésre a megye, mert a GDP kiszámításának módszertana nem jó. Ezen mindenképpen változtatni kell.

Közlekedési problémák

A közlekedés területén számos problémát kell megoldani, ezek közül több nem a megyei önkormányzat hatáskörébe tartozik. A régió úthálózatát ugyanis bővíteni kellene, de a fő útszakaszok megépítése már a közlekedési tárca hatásköre. Ennek ellenére a megye tervei között szerepel egy Bazint elkerülő út megépítése, ennek első szakaszában a triblavinai kereszteződésnek is meg kell épülnie, valamint a Gurab nevű településeket elkerülő útszakasznak is.

A megyei fenntartású hidak rossz állapotban vannak, az elkövetkező öt évben tíz közúti híd felújítását tervezik, de a szenci körfogalom megépítése is a célok között szerepel. A balesetveszélyes kereszteződések biztonságosabbá tétele sem maradt ki a fejlesztési tervből, Dunasápújfalun a kereszteződés körforgalommá való átalakítása a cél, de a féli kereszteződés felújítását is tervezik.

A forgalmi dugók nagy gondot okoznak, az integrált közlekedés fejlesztése és hatékonyabb kihasználása érdekében parkolókat építenek majd ki a vasútállomásoknál, abban bízva, hogy így a lakosság a tömegközlekedést részesíti előnyben.

A megyei önkormányzatnak a már meglévő úthálózatok karbantartását is el kell végeznie, de emellett az úthálózat fejlesztésében is aktívan részt kíván venni. Ennek érdekében együttműködik a régió önkormányzataival és a közlekedési minisztériummal is.

Szociális ügyek

Pozsony megyében a növekvő életszínvonalnak köszönhetően egyre több az idős ember, az önkormányzat róluk is gondoskodni szeretne. Juraj Droba szerint nem az a cél, hogy minél többen kerüljenek időseket ellátó intézménybe, inkább az, hogy közösségi tereket alakítsanak ki az idősebb emberek számára, ugyanakkor szociális otthonok létrehozásán is dolgozni kívánnak.

A hírekkel ellentétben nem célja a megyének a malackai orvosi ügyelet bezárása, meg fogják találni a módját, hogy a városban megmaradjon ez a szolgáltatás. A megyei önkormányzat az orvoshiányt is meg szeretné szüntetni, ennek érdekében segíteni kívánják a kezdő orvosokat is.

A régió értéke: a víz

Pozsony megye egyik legfontosabb kincse az ivóvíz, ennek megóvása elsődleges célja az önkormányzatnak. Annak érdekében, hogy ivóvízkészletünket megóvjuk, együttműködnek a Pozsonyi Vízművekkel, az együttműködés kereteit egy memorandum szabályozza majd. A környezet megóvása érdekében a zöldövezetek revitalizációja is a megye érdeke.
A környezetszennyezés ellen is küzdeni kívánnak, ennek érdekében arra ösztönzik majd a közlekedési vállalatokat, hogy törekedjenek a járműpark felújítására az alacsonyabb széndioxid-kibocsátás érdekében.

A ligetfalui park is megújul, szabadidőközponttá alakítják át. A Morva folyó fölött híd épül a kerékpárosok számára, és további kerékpárutak megépítését is tervezik.
A megye kompetenciái közé tartoznak a középiskolák, a duális képzés fenntartása és további fejlesztése, valamint a rossz állapotban lévő középiskolák felújítása az elkövetkező ötéves ciklusban is folytatódik.

Megújuló kulturális értékek

Pozsony megye területén számos műemlék található. Ezek közül több nagyon rossz állapotban van. A szenci zsinagógát és a Modorban lévő Kis-Kárpátok Közösségi Központot a közeljövőben felújítják, de megújul az éberhardi és a stomfai (stupavai) kastély is.
Pozsony megye annak ellenére, hogy számos látnivaló van a területén, nem olyan közkedvelt a turisták körében, mint például Budapest vagy Bécs. Droba szeretné vonzóvá tenni ezt a régiót a turisták számára, s ennek érdekében több látványosság megújul. Az elnök szerint kampányt indítanak majd, amelyben népszerűsíteni fogják a megyét, építve többek között a borászatra, a Habsburg- és a napóleoni örökségre is.
Juraj Droba sajtótájékoztatója végén megfogadta, hogy három alappillér szerint vezeti majd a Pozsony megyei önkormányzatot. Ezek az alábbiak: átláthatóság, nyitottság és együttműködés.