A komáromi magyar gimnázium épülete (Fotó: sziakomarom.sk)

(A cikket folyamatosan frissítjük)
Az országban mintegy 37 400 kilencedik osztályos tanuló tett felvételi vizsgát valamelyik középiskolába vagy gimnáziumba a héten. Most felvételiztek azok az ötödikesek is, akik nyolcéves gimnáziumban szeretnék folytatni tanulmányaikat.

A magyar iskolába jelentkezőknek a szlovák nyelv és matematika mellett anyanyelvükből is kellett tesztet írniuk. Emellett pontozzák a monitor eredményeket, a bizonyítványt és a versenyeredményeket. Felvételi vizsga nélkül azok a diákok kerülhetnek be a kiválasztott oktatási intézménybe, akik a Tesztelés 9 tudásszintfelmérőn legalább 90 százalékos sikerességet értek el tantárgyanként.

A kevés gyerek ellenére Komáromban a helyzet változatlan

Andruskó Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója megkeresésünkre elmondta, intézményükben idén is meghirdették a négyéves és nyolcéves gimnáziumot. Ez utóbbi esetében a tanügyi hivatal egy osztályra adott engedélyt. Mint megtudtuk, 33 diák jelentkezett, de csak 24 diákot vehetnek fel a felvételi eredményeik alapján kialakult sorrend alapján. A négyéves oktatási formára a tavalyi évhez hasonlóan négy osztályban 120 diák felvételére van engedélyük. A 166 jelentkező diákból 138 tanuló vett részt a tegnapi felvételi vizsgákon – tájékoztatott Andruskó, aki biztos létszámot csak a jövő héten tud majd mondani a beiratkozást követően, mivel a törvény értelmében az általános iskola végzős diákjai két helyre adhatják be a középiskolai jelentkezési lapot. Ha mindkét helyre felvételt nyert egy diák, akkor egészen június végéig van ideje eldönteni, melyik iskolát szeretné választani – magyarázta az igazgató.

Az iskolavezető hangsúlyozta, országos tendencia, hogy kevés a gyermek, éppen ezért elégedett a jelenlegi számokkal. Mivel 113 diák ballagott el ebben a tanévben, így – a nyolcéves gimnáziumi tanulókat is beszámítva – plusz 30 diákkal kezdi meg a Selye János Gimnázium a 2018/2019-es tanulmányi évet. Andruskó Imre hozzátette, csupán a Komáromi járásból nem tudnák megtölteni az osztályokat, Pozsonytól szinte Kassáig vannak diákjaik.

A komáromi Ipari Szakközépiskola igazgatója, Vetter János is elégedett az eredményekkel. A következő tanulmányi évben öt osztályt nyitnak osztályonként 30 tanulóval: négy magyar tannyelvűt és egy szlovákot. Az előző évekhez hasonlóan három szakot indítanak, amely a magyar tannyelvű osztályok között a következőképpen oszlik meg: egy gépészet, két elektrotechnika és egy műszaki-informatikai szolgáltatás. Egy szlovák osztállyal számolnak, ahol a tanulók az általános tantárgyakat együtt tanulják és a szaktantárgyakat pedig csoportokban. A jelentkezők létszámáról elmondta, összesen 266 diák tett felvételi vizsgát. Az öt osztályba – a törvényi előírásoknak megfelelően – legfeljebb 150 diákot vehetnek fel.

A felvételinél figyelembe veszik az alapiskolákban végzett monitoring eredményeit, valamint a nyolcadikos és kilencedikes év végi bizonyítványok átlagát. Természetesen számít a felvételi vizsga eredménye is (ezeket két, illetve három tantárgyból írták a diákok) és az iskola profiljába illő sikeres tanulmányi versenyeken elért eredményeket is beszámítják. Mint megtudtuk, idén a gépész szak volt a legnépszerűbb, ebből kifolyólag erre a szakra komoly túljelentkezés volt. A jelentkezők száma magasan meghaladta a felvehető diákok számát – mondta az intézmény igazgatója, hozzátéve, hogy a jövő héten derül csak ki biztosan, hányan iratkoznak be az iskolába. Vetter úgy fogalmazott, bíznak abban, hogy meg tudják tölteni az összes osztályt. A komáromi Ipari Szakközépiskola magyar ajkú diákjai hagyományosan a szélesebb régióból kerülnek ki, Pozsonytól Nagykaposig, illetve Léváig. A szlovák osztályokba jellemzően Komáromból és közvetlen közeléből érkeznek a diákok – árulta el érdeklődésünkre Vetter. (Szalai Erika).

Június 19-én lesz a pótfelvételi

A rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnáziumban jelenleg is folyamatban van a beiratkozás a nyolc- és négyéves gimnáziumi osztályokba.

A felvételi vizsgák hétfőn és csütörtökön zajlottak. Az érdeklődők zömében a Rimaszombati és a Nagyrőcei járásokból érkeztek, de voltak felvételizők a Rozsnyói járásból is. Három tantárgyból: magyar nyelv és irodalomból, matematikából és szlovák nyelv és irodalomból teszteket kellett megoldaniuk. Az írásbelit pontozással értékelték.

Tompa Mihály Református Gimnázium (Fotó Pósa Homoly Erzsó)

Molnárné Pelle Beáta, a Tompa Mihály Református Gimnázium igazgatója a Felvidék.ma kérdésére elmondta, hogy a nyolcosztályos gimnáziumba összesen 14 diák jelentkezett és tizenhárman nyertek felvételt. A négyosztályos gimnáziumba 28 jelentkező volt, ebből nem mindenki jelent meg a felvételin. Összesen 18 diákot vettek fel. Egy tanulónak az eredményei alapján nem kellett felvételiznie, vizsga nélkül nyert felvételt.

A sikeres felvételit tett tanulók május 18-án 15.30-ig iratkozhatnak be az intézménybe. A végleges osztálylétszám még változik, hiszen lehetnek olyanok is, akik máshová is felvételt nyernek. Értesüléseink szerint vannak diákok, akik Magyarországon szeretnék folytatni tanulmányaikat, s ott is próbálkoznak. Viszont ezen intézményben is rendeznek pótfelvételit. „A négy- és a nyolcosztályos tagozaton is meghirdetjük a második kört, amelyre június 19-én kerül sor” – mondta Molnárné Pelle Beáta igazgató. (he)

Kassa megyében 2 ezerrel kevesebb a végzős kilencedikes

A királyhelmeci gimnázium igazgatóhelyettese, Szabó Mária arról tájékoztatta portálunkat, hogy idén egy négyosztályos és egy nyolcosztályos osztályt terveznek nyitni. Az iskola iránt folyamatos az érdeklődés – a felvételi vizsgákat két fordulóban szervezik meg. Az első fordulót két terminusban bonyolítják. Május 14-én volt az első forduló első terminusa, ahol összesen 17 diák ért el megfelelő pontszámot, s teljesítette az intézmény által megszabott kritériumokat. Május 17-re hirdették meg a második terminust. Mivel még maradt üres hely, június 19-én meghirdették a második fordulót is, így összesen 24 diák kezdheti meg a tanulmányait a királyhelmeci gimnázium négyosztályos magyar részlegén, míg a nyolcosztályosba 20 diák felvételével számolnak.

A királyhelmeci gimnázium épülete (Fotó: facebook)

Kassa megyében összesen 2 ezerrel kevesebb a végzős kilencedikes tanuló, s ez rányomja a bélyegét a bodrogközi helyzetre. Az intézmény idén is szigorú kritériumokat állított fel, pontosan meghatározva, hogy a jelentkezőknek mely esetben kell felvételi vizsgán átesniük. Más járásból is érdeklődnek az iskola iránt, leginkább a szomszédos Nagymihályi járásból, a Nagykapos vonzáskörzetébe tartozó iskolákból. (SZL)

Rozsnyó mindhárom középiskolájában nyílik magyar osztály

A középiskolai beiratkozási időszakokban nehezebb időket is megélt, magyar nyelven is oktató középiskolák idén örömmel számoltak be a beiratkozási eredményekről.
Míg a 2017/18-as tanévben a nagy múlttal rendelkező Egészségügyi Középiskolában nem tudtak magyar tannyelvű osztályt indítani, idén 11 tanulót írattak már be – tudtuk meg Mikus Mónikától, az iskola igazgatóhelyettesétől. Ez a szám azonban még változhat, hiszen az iskolában továbbra is tart a beiratkozás, illetve lehetnek olyanok is, akik máshová is felvételt nyernek.

A P. J. Šafárik Gimnáziumba idén húsz fiatal nyert felvételt, árulta el megkeresésünkre Laczo Árpád, a gimnázium igazgatóhelyettese. Örvendetes hír, hogy ennyi tanuló választotta az iskolát, míg 2013-ban számháború folyt Kassán és Rozsnyón is a magyar osztályokért. Kassa megyében 2013-ban csökkent a legdrasztikusabban a kilencedikesek létszáma, a korábbi évekhez képest összesen 1400-zal. A statisztikák akkor azt mutatták, hogy 2016-ra megváltoznak a demográfiai mutatók, melyek a középiskolák első osztályait érintik. Ez a jelek szerint be is következett, és a diáklétszámok meghaladták a 2013-as mélypontot.

A Fábry Zoltán Óvoda, Alap- és Szakközépiskolában a 2018/19-es tanévre is egy osztály megnyitását tervezték és kérvényezték, azonban jóval több diák jelentkezett hozzájuk. A negyven jelentkezőből 31-et tudnak felvenni, és eddig 28-an iratkoztak már be – számolt be a Felvidek.ma-nak Hamelli Zsuzsanna, az oktatási intézmény igazgatója. (Beke Beáta).

A Lévai járás adatai

A Lévai járás magyar középiskoláiban is ezen a héten tartották meg a felvételi vizsgákat. Az intézményvezetők kérdésünkre egybehangzóan elmondták: jelen pillanatban csupán a felvételin résztvevő diákokról tudnak hiteles számadatot adni.

A zselízi Comenius Gimnázium a közösségi hálón jelentette be csütörtökön: „Iskolánkon ma befejeződtek a felvételi vizsgák. A 26 jelentkező diákból 23 nyert felvételt. Gratulálunk, és köszönjük a bizalmat!”

Ipolyságon két magyar tannyelvű gimnázium működik. „Huszonhárom jelentkezőnk volt. Kedden és csütörtökön összesen tizennyolcan felvételiztek, mindannyiukat felvettük” – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Petrezsél Zsuzsanna, a Szondy György Gimnázium igazgatója. Hozzátette, a helyi alapiskolák mellett az ipolybalogi, az ipolynyéki, valamint a csábi alapiskolából érkeztek felvételizők.

A lévai református gimnázium bejárata (Fotó: Pásztor Péter)

Az előző évekhez viszonyítva elmondható, hogy jóval kevesebb a felvételiző – emelte ki az igazgató. A jelenlegi első osztályt harmincan látogatják. „Kedvezőtlenek a demográfiai adatok, eleve kevesebb az idei végzős alapiskolás, mint tavaly. Így mi is számoltunk az alacsonyabb létszámmal” – mondta az eredményekkel kapcsolatban. Jövő héten egy aránylag nagy, 25 fős osztály tesz szóbeli érettségit. A felvételi számok alapján enyhén csökken az állami gimnázium diáklétszáma.

Ipolyság másik gimnáziumában, a Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola gimnáziumi részlegén a két időpontban összesen tizenhat diák felvételizett, ebből tizenötöt vettek fel.

A járási székhelyen működő Czeglédi Péter Református Gimnázium jelenleg a Felvidék legkisebb magyar középiskolája. „A Lévai járás több településéről érkeztek a felvételizők. Léva mellett többek között Érsekkétyről, Ipolyszakállosról, Nagysallóról, valamint az Érsekújvári járásból is érkezett érdeklődő. Összesen tizennyolcan felvételiztek, ez növekvő tendenciát jelent az előző évhez viszonyítva” – mondta Kiss Beáta igazgatónő. Ugyanakkor hangsúlyozta, a végleges diáklétszám még szeptemberig változhat. (PP)