Zuzana Zimenová (Fotó: tasr)

Azok a gyerekek, akiknek nem a szlovák az anyanyelvük továbbra sem fogják másként tanulni a szlovák nyelvet – a parlament ugyanis elutasította azt a törvénymódosító javaslatot, az úgynevezett oktatási törvényt, amelyet Zuzana Zimenová, független képviselő nyújtott be és sajátosan speciális oktatási programot sürgetett a szlovák nyelv oktatására.

Azt indítványozta, hogy az iskolák alkalmazzanak speciális módszert a szlovák nyelv oktatására azokban az esetekben, ha az oktatási intézményt más, tehát nem szlovák anyanyelvű diákok látogatják. A speciális oktatási program a képviselőnő javaslata szerint része lehetne a jelenlegi, kötelező állami tantervnek.

„A javaslat célja az lenne, hogy más, a mostanitól eltérő, attól különböző módszerekkel oktassák a szlovák nyelvet, mert ezzel kiküszöbölnék azt a nyelvi akadályt, amellyel a más anyanyelvű gyerekeknek meg kell küzdeniük” – fejtette ki Zimenová.

A képviselőnő szerint az államnyelv egységes elveken alapuló oktatása, tekintet nélkül a tanulók anyanyelvére, nem hozza meg a kellő eredményt. Ezek a gyerekek nem beszélnek jól szlovákul, nem bírják jól az államnyelvet. Zimenová véleménye az, hogy ez a probléma nemcsak a magyar anyanyelvű tanulókat érinti, hanem a többi, Szlovákiában elismert kisebbséghez tartozó gyerekeket is, valamint az Európai Unió egyéb államaiban élő idegenek gyermekeit, de még az unión kívüli, viszont Szlovákiában élőket is.

Gondokkal küzdhetnek azonban azok a szlovák gyerekek is, akik jelenleg külföldön élnek. „Szlovákiába való visszatérésük után be kell illeszkedniük a mi oktatási rendszerünkbe, de nem tudják majd teljesíteni azokat az elvárásokat, amelyeket a mi állami tantervünk előír” – hangsúlyozta a képviselőnő.

(tasr/Felvidék.ma)