Dunaszerdahelyen ülésezett az MKP Országos Tanácsa (Fotó: Magyar Közösség Pártja)

A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa büszkén tekint visszafelé, hiszen szinte napra pontosan 20 éve, 1998. június 21-én tartotta alakuló közgyűlését a Magyar Koalíció Pártja, amely a rendszerváltást követően az első egységes magyar politikai érdekképviseleti szerv volt.

A párt tevékenységének is köszönhető Szlovákia euroatlanti csatlakozása. Az MKP immár 20 éve az önálló magyar politikai érdekképviselet letéteményese, ami a párt működésének és irányultságának egyik alappillére.

Az MKP Országos Tanácsa június 23-án tartott összejövetelén elhangzott, hogy a 2018-as év kiemelt feladatának tartják az őszi önkormányzati választások során az olyan helyi érdekképviseletek biztosítását, amelyek a magyar közösségek megmaradását helyezik előtérbe.

A köztársasági elnökválasztásról, illetve a jelöléssel kapcsolatos kérdésekről az MKP 2018. szeptember 29-i országos kongresszusa dönt majd, amelyre szintén Dunaszerdahelyen kerül sor.

Egyebek közt az MKP OT ismételten figyelmezteti a szlovák kormányt, hogy a szlovákiai agráriumban és az élelmiszeriparban kialakult kedvezőtlen termelési feltételek és viszonyok kialakulásáért felelősséget kell vállalnia, és nem ignorálhatja tovább a gazdálkodók és termelők jogos követeléseit, akik immár a termőföldért és megélhetésükért is küzdenek – áll az OT megküldött sajtóközleményében.

A lakosok számára több fontos témában is felszólítással fordulnak a jelenlegi kormány felé: „Az MKP OT felszólítja a Szlovák Köztársaság Kormányát, hogy haladéktalanul biztosítsa a közmédia működését szabályzó törvény értelmében a nemzetiségi arányoknak megfelelő kisebbségi nyelvű tévésugárzást.

A Magyar Közösség Pártja felszólítja a kormányt, hogy felelősségteljesen álljon hozzá az új ambuláns ügyeleti központok létrehozása körül kialakult problémák megoldásához. Megkülönböztetett figyelemmel kísérjük a tervezett dél-szlovákiai központok alakulását, elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az emberek 50-70 km-t utazzanak az orvosi ellátás okán.

A kormány ad hoc szociális intézkedéseit visszautasítjuk, az újabb, populista indíttatású szociális csomag nem hoz rendszerszerű megoldást, csupán – a máig kivizsgálatlan, tragikus kettős gyilkosság óta – a rohamosan csökkenő pártpreferenciák növelésére szolgál.

A SMER-nek a nyugdíjkorhatár befagyasztására irányuló javaslatait az MKP komolytalannak tartja, az ilyen súlyos horderejű döntést nem lehet egymás túllicitálásával meghozni, és csupán szavazatszerzésre használni” – olvasható a sajtóanyagban.

A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa azonban megelégedéssel nyugtázza, hogy az MKP törekvései az Ipoly-hidak ügyében révbe érhetnek. Hiszen az Interreg Program támogatásával hamarosan elkezdődhet a Helemba-Ipolydamásd, az Ipolyhídvég-Drégelypalánk, valamint az Ipolyvarbó-Őrhalom közötti hidak építése.

Az OT nyilatkozata végezetül kitér a közelmúltban bemutatott nemzeti oktatási és nevelési terv célkitűzéseire is, amelyek noha pozitív irányúak, alapvető garanciák hiányában nehezen megvalósíthatók. „A pedagógusok társadalmi megbecsülése, illetve a bérek jelentős mértékű növelése módosíthatna a szakma és iskoláink jelenlegi állapotán, erre azonban most sincs kilátás. Úgy véljük, újfent olyan stratégiai tervezet született meg, amely nem oldja meg a szlovákiai oktatásügy gondjait. Továbbá ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy veszélyhelyzetben lévő kis létszámú alapiskoláink mellett egyre több középiskola is túlélési gondokkal küzd” – zárul az MKP sajtóosztálya által megküldött nyilatkozat.