A nyári egyetem lelkes résztvevői az Országház kupolaterme előtt (Fotó: Szinek János/Felvidék.ma)

Július 11-én, szerdán, a Kisebbségi Jogvédő Intézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet által szervezett „Kisebbségvédelem Európában” nyári egyetem résztvevői Budapest felé vették az irányt, ahol több intézményben tettek látogatást annak érdekében, hogy minél több tapasztalatot szerezzenek és a napi gyakorlatba közvetlenül átültethető tudásra tegyenek szert.

Az Országházban

A nyári egyetem lelkes résztvevői csoportos idegenvezetéssel tekintették meg a 114 éves Parlament épületét. A „túra” az aranyfüstlemezekkel ékesített lépcsőházból indult. Felérve a díszlépcsőházhoz, a fiatalok megcsodálhatták annak neobarokk stílusát, valamint a neoreneszánsz díszítést, majd a kupolateremben megtekintették a koronázási jelvényeket: a Szent Koronát, ami az államiság jelképe, a jogart, a törvényesség jelképét, valamint az országalmát, mely az ország területi egységét szimbolizálja.

Az idegenvezető megmutatta nekik a társalgót, majd ezután útjuk az ülésterembe vezetett. A látogatás az Országgyűlési Múzeum „A magyar törvényhozás ezer éve” címet viselő kiállításának megtekintésével zárult.

Csóti György, a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója köszöntője közben (Fotó: Szinek János/Felvidék.ma)
Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában

Csóti György, a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója köszöntötte az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala épületében dr. Bándi Gyula professzor urat, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztos helyettesét, aki egyben a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány kuratóriumának elnöke, tanszékvezető egyetemi tanár, valamint a téma nagy tapasztalatú szakértőjét, dr. Kardos Gábor professzort, egyetemi tanárt, a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány kuratóriumának tagját.

Dr. Bándi Gyula jó ideje a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány kuratóriumának munkáját erősíti, 2015 óta ő a kuratórium elnöke. Örömét fejezte ki, hogy elláthatja az elnökséget és hogy részese lehet a jogvédelmi intézkedések elősegítésének. A jövő nemzedékek szószólója röviden bemutatta az ombudsman hivatalát, annak feladatköreit. „Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala parlamenti intézmény, az Országgyűlés választja a biztost és annak két helyettesét kétharmados többséggel” – mondta.

A két ombudsmanhelyettes két különböző szakterületért felel – az egyik a külhoni magyar kisebbségek magyarlakta területeken történő jogvédelméért, míg a másik a Magyarország területén élő nemzeti kisebbségek megfelelő jogvédelméért. „Az ombudsman nem hatóság, az a szerepe, hogy élő lelkiismeretként a közigazgatás működése feletti felügyeletben működjön közre” – hangsúlyozta. Végezetül pedig pár hozzájuk beérkező panaszt mutatott be a tábor résztvevőinek.

Bándi Gyula, a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány kuratóriumának elnöke (Fotó: Szinek János/Felvidék.ma)

A bevezető szavak után dr. Kardos Gábor professzor az Európa Tanács, Regionális és Kisebbségek Nyelvi Chartája, Szakértői Bizottság tagja, egyetemi tanár, a tudományok kandidátusa az Európa Tanács kisebbségvédelmi mechanizmusáról tartott előadást a táborozóknak.

Bemutatta az Európa Tanácsot, amelyről megtudtuk, hogy egy páneurópai – tehát valamennyi európai államot egyesítő – szervezet, és 47 taggal rendelkezik – Koszovó a Szerbiával fennálló rendezetlen viszonya miatt nem válhatott taggá.

A tanács fő tevékenységeire is kitért, melyek a következők: emberi jogi, kisebbségi jogi és általános jogi együttműködés szervezése.

Dr. Kardos Gábor professzor az Európa Tanács, Regionális és Kisebbségek Nyelvi Chartája, Szakértői Bizottság tagja (Fotó: Szinek János/Felvidék.ma)

Az Európa Tanács kisebbségvédelmi tevékenységével kapcsolatban bővebben két fontos dokumentumra hívta fel a figyelmet, ezek a Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelméről (amelyet 39 állam ratifikált), valamint a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Charta. Előadásában bővebben taglalta az egyezmények hatályba lépését, létrehozásuk okait, tartalmukat. Az interaktív előadás közben a résztvevőknek lehetőségük adódott kérdéseket feltenni a professzornak.

A délutáni program is nagyon színes volt. Elek Zsófia „Az európai kisebbségvédelem perspektívái az EBESZ rendszerében” címmel tartotta meg előadását, akit Manzinger Krisztián követett, ő „A magyar nemzetpolitika mozgástere az Európai Unióban” címmel mutatta be a jelenlegi helyzetet a hallgatóságnak.

A „Kisebbségvédelem Európában” című nyári egyetem egészen július 13-ig (péntek) tart, melynek célja olyan joghallgatók és fiatal jogászok megszólítása, akik a szakmai pályájuk során a kisebbségvédelem területén kívánnak tevékenykedni, ezen belül kiemelten a határon túli magyarokat ilyen minőségükben érő jog- és érdeksérelmekkel kívánnak foglalkozni.

A KJI és NPKI nyári egyetemének résztvevői (Fotó: Szinek János/Felvidék.ma)

A Kisebbségi Jogvédő Intézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet a nyári egyetem által egy olyan szakmai műhelyt kíván biztosítani a hallgatóknak, ahol lehetőségük nyílik az egymással, valamint az oktatókkal történő párbeszédre, tapasztalatcserére, emellett elmélyíthetik a nemzetközi, valamint európai szintű kisebbségvédelemre vonatkozó ismereteiket. Az előadásokon kívül egyéb csoportos foglalkozásokra és kerekasztal-beszélgetésekre kerül sor, valamint változatos szabadidős, kulturális tevékenységek színesítik a programot.