A szlovákiai és magyarországi egyetemek rektorai és dékánjai (Fotó: Klemen Terézia/Felvidék.ma)

Ünnepélyes keretek között vette kezdetét a 2018/2019-es akadémiai év a komáromi Selye János Egyetemen. Miután az egyetem Orsovich Yvette vezette kórusának előadásában felhangzott a szlovák és az uniós himnusz, RNDr. Bukor József, PhD. rektorhelyettes köszöntötte az egybegyűlteket.

A díszvendégek Szlovákia és Magyarország legjelesebb egyetemeit képviselték, de a meghívottak között voltak közéletünk jeles személyiségei is. Bemutatásuk után dr. habil. PaedDr. Juhász György PhD., a Selye János Egyetem rektora megtartotta hagyományos évnyitó beszédét, mely egyben az elmúlt év értékelése is volt. Felsorolta az egyetem legjelentősebb rendezvényeit és a különböző nívós konferenciákat, majd ismertette az aktuális hallgatói létszámokat, hiszen „hallgatók nélkül nem egyetem az egyetem“– hangsúlyozta a rektor úr.

Rektori díjak átadása (Fotó: Klemen Terézia/Felvidék.ma)

A 2018/19-es akadémiai évre 1772 diák iratkozott be, a képzési szintek a következőképpen alakultak: alapképzésre összesen 1333-an, mesterképzésre 396-an iratkoztak be az egyetemre, doktori képzésre 43 hallgató jelentkezett.

A beiratkozott hallgatók összlétszáma karok szerint a következőképpen alakult: a Selye János Egyetem Tanárképző Karán 921 hallgató, a Gazdaságtudományi Karon 771 hallgató, a Református Teológiai Karon pedig 80 hallgató tanul.

A rektor úr külön szólt az egyetem elsőseihez, az éppen gólyatáborukat élvező diákokhoz: „Szívből kívánom, hogy érezzék magukat itthon Komáromban és a Selye János Egyetemen. Útravalóul kiváló felvidéki írónk, Márai Sándor szavait intézem önökhöz: „Az emberi szellem teljessége a tiéd is. Élj vele, mindennap, ahogy lélegzik az ember“.

A meghívott vendégek (Fotó: Klemen Terézia/Felvidék.ma)

A rektori díjak átadása után Peter Krajňák, az oktatásügyi minisztérium államtitkára szólt az egybegyűltekhez, s befejezésül magyarul kívánt jó munkát a tanári karnak és a hallgatók seregének. E jókívánságokhoz csatlakozott még beszédében Stubendek László mérnök, Komárom polgármestere is.

Az ünnepélyes akadémiai tanévnyitó végén Bc. Szabó Barnabás tetette le a gólyákkal az esküt, s egyben ellátta őket tanácsokkal, intelmekkel is. A Szózat és a Gaudeamus igitur eléneklésével zárult a Selye János Egyetem akadémiai évének megnyitója.