Az egykori rimaszombati református gimnázium épületén, a valamikori diákok, a lehetséges példaképek emléktábláját leplezték le (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Vegyes érzésekkel várják a diákok a tanévkezdést, hiszen örülnek az ismerősökkel való találkozásnak, ugyanakkor izgulnak is a tanulás, az új kihívások miatt. Rimaszombatban, a Tompa Mihály Református Gimnázium ünnepélyes tanévnyitóján Nt. Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese prédikációjában csodálatos ígérettel bátorította a tanulókat.

„Veled leszek” – szól az Úr. Ez egy csodálatos ígéret, amelyre minden iskolakezdőt emlékeztetett az esperes. Kifejtette, hogy a sikerek és a kudarcok közepette is észre kell venni, hogy az Isten mindenkor velünk van, s így lesz az új tanévben is.

Az Isten áldásában bízva kezdhetjük az új tanévet, hiszen miénk az ígéret. Viszont a tanulóknak és a tanítóknak egyaránt tudatosítaniuk kell, hogy az Istennel való közösség mellett vállalni kell az egymással való szeretetközösséget is – mondta.

Nt. Nagy Ákos Róbert (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A Tompa Mihály Református Gimnáziumot már fenyegette a bezárás veszélye, ám a következő években megélhetjük a gyarapodás csodáját is. Új óvoda épül, alapiskolát is terveznek olyan keresztény/keresztyén háttérrel, amelyre nagy szüksége van a felvidéki magyar közösségnek – hangsúlyozta Nagy Ákos Róbert.

Hozzáfűzte, fel kell vállalni a felelősséget egymásért és az intézményekért is, majd erőt kért a terhek hordozásához. Ehhez kapcsolódtak az iskolaigazgató, Molnárné Pelle Beáta megnyitó gondolatai is, aki úgy fogalmazott, hogy immár megnyíltak azok a kapuk, amelyeken be kellett lépni.

Zajlik az építkezés és az épület felújítása. Megújult a tető, teljes hálózatcsere valósult meg az épületben, új fűtés-, vízvezeték-, villamos és gyengeáramú hálózat került kialakításra. A folyosókon és a tanári szobákban már új ablakok vannak, megújult az étterem is, s fokozatosan folytatódik az osztályok felújítása is.

Molnárné Pelle Beáta (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Az igazgatónő kiemelte, hogy a diákok előtt pedig számos példa áll ahhoz, hogy ők is a közösségük meghatározó személyiségeivé váljanak, s tehetségükkel gazdagítsák környezetüket. A jelenlegi gimnázium elődintézményének egykori diákjaiból a korukat meghatározó írók, költők, szobrászok, tudósok, közéleti szereplők lehettek.

„Ez büszkeséggel tölthet el benneteket” – szólt a diákjaihoz Molnárné Pelle Beáta, majd így folytatta: „Nektek is küldetésetek van.” Az 500 év hagyományán alapuló értékrend megőrzésén együtt munkálkodik az iskola vezetősége, a szülők, az egyház.

A tanévnyitó istentisztelet keretén belül került sor az egykori rimaszombati református, majd Egyesült Protestáns Gimnázium (a Bartók Béla utca 20-as szám alatt található) régi épületén – a Pósa Lajos Társaság szervezésében – elhelyezendő emléktábla avatására.

Az emléktáblán azok neve szerepel, akik az egykori épületbe jártak. A névsor igyekszik tükrözni, hogy ez az iskola a társadalmi élet számtalan területére felkészítette a diákjait. A nevek a mai diákoknak is igazodási pontok lehetnek, akiknek méltó követőivé válhatnak – hangsúlyozta B. Kovács.

B. Kovács István (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Köztük található Kossuth Lajos és Széchenyi István háziorvosa, Almási Balogh Pál, az ózdi kórház névadója, s az 1848-as forradalmat követően elsőként megjelent cenzúramentes könyv szerzője, a rimaszombati Berecz Károly.

Ott van Bernát István közgazdász, Bodon József, a méltatlanul elfeledett kiváló novellista. A szlovák Július Botto történész és Ján Čajak író. A hanvai lelkészgyermekből a Kúria bírói székébe emelkedett és iskolájáról soha meg nem feledkező Dapsy Vilmos jogász, s a természettudós Hatvani István.

Felkerült a nemzeti szobrászatunkat megteremtő Ferenczy István és művészutódja, a szülőföldje iránt szintén elkötelezett Holló Barnabás, továbbá Janko Jesenský író, költő, aki Trianon után csehszlovák főispánként tért vissza Rimaszombatba.

Az új diákok és két új tanár, Vincze Norbert és Singlár Enikő fogadalomtétele (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Ott van Kiss József költő, lapszerkesztő neve is, a modern szlovák lírát megszólaltató Ivan Krasko költő, akinek az állami gimnázium is a nevét is viseli, valamint Valéri Kubány közgazdász, szerkesztő és Daniel Gabriel Lichard író.

Ott van a rimaszombati élményeiből egy életen át merítő Mikszáth Kálmán. S ott van a gyermekirodalmat megteremtő, a magyar népköltészetet az irodalomba beépítő Pósa Lajos költő és lapszerkesztő, Putra Ede festőművész, az akadémikus botanikus Richter Aladár, valamint Jozef Škultéty nyelvész, aki rokonszenvvel fordult a magyar kultúra felé.

A kiváló egyháztörténész S. Szabó József, minden idők leghíresebb magyar ötvösművésze, Szentpétery József, az építész, Rimaszombat város egykori főépítésze, Tóth Béla, aki a jelenlegi református gimnázium épületét is tervezte és a festőművész Vígh Bertalan nevét is olvashatjuk a táblán.

Emléktábla leleplezése az egykori református gimnázium épületén (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A templomi közösségben B. Kovács István gömörológus emlékezett az egykori intézményre. Az egykori épület előtt az emléktábla-állítás körülményeiről Pósa Judit, a Pósa Lajos Társaság elnöke szólt az egybegyűltekhez.