A zarándokcsoport a garamszentbenedeki apátsági templom előtt (Fotó: Müller Péter/Felvidék.ma, archív)

Az idei Mátyás-emlékév alkalmából október 13-án a Lévai Szent László Kör Szent Vér ereklye zarándoklatot szervezett Garamszentbenedekre. Tették ezt annak tiszteletére, hogy Mátyás király 1483-ban adományozta a Szűz Mária és Szent Benedek tiszteletére felszentelt garamszentbenedeki, valamikori bencés apátsági kolostori templomnak a II. Pál pápa által neki ajándékozott, a golgotai keresztútról származó, Krisztus vérével átitatott Veronika kendőjének egy darabját.

A lévai, garamkálnai, zselméri, felsőszecsei, vámosladányi, nagysallói és peszek-tergenyei magyar hívek érdeklődése oly nagy volt, hogy a teli autóbusz után még kilenc személyautóval indultunk a kegyhelyre. Nagy öröm volt számunkra, hogy Mgr. Benčík Tibor lelkiatyánk mellett Gyurász Pál ipolyhídvégi plébános, volt lévai lelkiatya, Éder Mária kántornő és négy ministránsunk is velünk tartott.

Szentáldozás (Fotó: Müller Péter/Felvidék.ma)

A 85 zarándok a Lévai Szent László Kör és Mátyás király hollós zászlaja alatt vonult a kegytemplomhoz. Tomáš Gračka helyi adminisztrátor magyar egyházi köszöntéssel kezdve őszinte örömmel üdvözölte a népes zarándokcsoportot.

Pontban kilenckor vette kezdetét a Szűz Mária és Szent Benedek tiszteletére felszentelt garamszentbenedeki templomban a magyar nyelvű szentmise, melyet Mgr. Benčík Tibor és Gyurász Pál négy ministránsunk segédletével mutatott be. Tibor atyánk tartalmas prédikációját a hely szellemiségének bemutatásával kezdte, majd Jézus vérének tisztelete volt elmélkedésének tárgya. Mint elmondta, Jézus már az utolsó vacsorán – mikor az Oltáriszentséget megalapította – szeretetének felfoghatatlan példájával járt elöl, mivel testét és vérét a megváltásunkra nekünk adta. Az Egyház ezt az élő áldozatot ajánlja fel ma is.

A Szent Vér ereklye személyes tisztelete (Fotó: Müller Péter/Felvidék.ma)

Majd lelkiatyánk az Irgalmasság rózsafüzére és a Szent Vér rózsafüzér párhuzamba állításával mutatta be, hogy Jézus drága vére életünk és üdvösségünk forrása. Külön dicséretét fejezte ki a lévai híveknek, de elsősorban a Rózsafüzér Társulatnak, hogy a szentmisékre érkezve mindig hallja a lévai templomban a Szent Vér litániát imádkozni. Tibor atya lélekemelő szentbeszédét egy szép nagyböjti ének részletével zárta, ezzel is utalva Jézus Szent Vérére, mint megváltásunk titkára:

Jézusom, ha jön a végnap,
Ismerj engem magadénak,
Homlokomon piros véred,
Tied vagyok, úgy ítélj meg,
Jézus add, hogy hozzád térjek,
Veled haljak, veled éljek!

A szentmise további állandó részeit követően Tibor atya a Szent Vér kápolnából a zarándokok áhítata mellett helyezte a templom miseasztalára a híres garamszentbenedeki ereklyét, hogy Gyurász Pál volt lelkiatyánk vezetése mellett térden állva mondjuk el előtte a Szent Vér litániát. Ezt követően mindenki személyesen fejezhette ki tiszteletét az ereklye előtt. A szentmise a „Boldogasszony Anyánk …” kezdetű ősi könyörgő imánk közös éneklésével zárult.

Szent Vér litánia a Szent Vér ereklye előtt (Fotó: Müller Péter/Felvidék.ma)

A lélekemelő szentmise után a Lévai Szent László Kör elnöke mutatta be a templom, a kolostor és az ereklye történetét, valamint a templom szakrális értékeit. Külön kitért a Kálvária oltárra, az Úrkoporsóra, a jelenlegi főoltárra, a Koháry István-síremlékre, valamint a kolostori kerengőben található emléktáblára, mely az utolsó magyar király, IV. Károly és Garamszentbenedek kapcsolatát örökíti meg. A kör elnöke továbbá kiemelte Mátyás király által hat alkalommal felkeresett – 1539-ben a török által teljesen elpusztított – bátai Szent Vér kegyhely és Garamszentbenedek újkori kapcsolatát, ugyanis Viliam Judák nyitrai püspök a garamszentbenedeki Szent Vér ereklyéből 2017. szeptember 16-án egy partikulát a bátai kegytemplomnak adományozott. Udvardy György pécsi püspök megrendelésére a Serbakov Tibor ötvösművész által a bátai Szent Vér ereklye számára készített díszes ereklyetartót pár hete, szeptember 15-én mutatták be a zarándokoknak az idei bátai Szent Vér-búcsún.

A bakabányai Szent Miklós-templomban (Fotó: Müller Péter/Felvidék.ma)

Majd a zarándokok személyesen járták körbe és csodálták meg a templom, a kápolna és a kerengő értékeit. A kellemes őszi napsütésben a kolostor udvarán alakult ki hosszas beszélgetés a kora délelőtt történéseiről.

Ezután ki buszra szállt, ki autóba ült, hogy közös utunkat Bakabánya felé vegyük, ahol a helyi Szent Miklós-templomot tekintettük meg. Miroslav Slivka helyi sekrestyés, orgonista mutatta be a templom öt szárnyas oltárát, melyek Mátyás király korában, vagy nem sokkal halála után készültek. Nemcsak a remekművek történetét ismerhettük meg, hanem fokozatos felújításuk eseményeit, s a több mint 500 évvel ezelőtt a készítők által a szobrok belsejébe rejtett, időközben napvilágra került rövid üzenetek titkait is. A zarándokokat a helyi plébános, a lévai származású Ján Mališ is köszöntötte.

A bakabányai múzeumban (Fotó: Müller Péter/Felvidék.ma)

Ezt követően a bakabányai múzeumba vonultunk, ahol a bányászat, a hozzá kapcsolódó mesterségek, s a valamikori szabad királyi város emlékeit tekinthettük meg. Ezenkívül a helyi szokásokról, a híres fazekasságról is sok mindent megtudtunk.

Valamennyien lélekben gazdagodva tértünk haza, megállapítva, hogy régiónk számos felbecsülhetetlen értékkel rendelkezik, melynek megismertetésében mindannyinknak részt kell vállalnunk.