Rázga Pálné sírja (Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma)

Pozsonyban évek óta október 6-án, az aradi vértanúk emléknapján az emlékezők a Kecske-kapui evangélikus temetőben nemcsak báró Jeszenák János és Rázga Pál sírjánál róják le kegyeletüket, hanem Rázga Pálné sírhelyénél is.

A lelkész özvegye, férje kivégzése után méltatlan sorsra jutott. Öt gyermekével, három fiával és két lányával teljes létbizonytalanságban tengődtek, az evangélikus hívek, magánszemélyek adományaiból tartották fenn magukat. Később a fiúk a mai Magyarországra távoztak, a két lány, Pauline és Matild édesanyjukkal maradtak és egy fellelt adat szerint 1906-ban az egyház menházában éltek.

Az özvegyet és egyik lányát a férj sírjától nem messzire közös sírban temették el. A sír fölé emlékművet, sírkövet is emeltek, rajta német nyelvű szöveggel. A sírra néhány évvel ezelőtt a Pozsonyi Casinó lelkes tagjai találtak rá, amikor a pozsonyi születésű szobrászművész, Rigele Alajos pozsonyi szobrainak, emlékeinek feltárása céljából sétáik során eljutottak a Kecske-kapui temetőbe is, ahol a művésztől származó több síremlék található. Akkor, bár már erősen benőtte a borostyán, a bokrok, a gaz, de állt a síremlék, olvasható volt rajta a név, a felirat, így azonosították be, hogy a vértanú lelkész özvegyének sírját találták meg.

Megemlékezők Rázga Pálné sírjánál (Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma)

Pár év múlva a sírkő már darabjaira hullott, egyes részei a sír körül, a bokrok alján hevertek. A Pozsonyi Casinó tagjai, Gabron Éva és az azóta elhunyt Szíjjártóné Nagy Ilonka azonban a megmaradt talapzatra minden évben október 6-án virágot helyeztek. Aztán két évvel ezelőtt az özvegy iránti együttérzésből eredően elhatározták, hogy gyűjtést szerveznek és közadakozásból felújíttatják a sírt.

Frideczky János, a Casinó elnöke mindenben támogatta a kezdeményezőket, Nagy Ildikó, a Casinó tagja pedig számtalan alkalommal, valamennyi pozsonyi rendezvényen elmondta, mi a céljuk és mindenkit buzdított, hogy lehetőségei szerint, ha csak pár euróval is, de járuljon hozzá ügyükhöz. Majd Nagy Olivér, Alsószeli evangélikus lelkész intézte a hivatalos engedélyeket és kéréssel fordult a Magyarországi Evangélikus Egyházhoz, hogy a munkálatokhoz még hiányzó összeget megkérvényezze.

A közadakozásból összegyűlt mintegy 2000 eurót aztán a Magyarországi Evangélikus Egyház kiegészítette és megkezdődhettek a munkálatok, amelyek október 6-ára befejeződtek. A pozsonyi hivatalos, az aradi vértanúk, illetve a szabadságharc pozsonyi mártírjai emlékezetének szentelt ünnepség keretében Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke megáldotta a felújított síremléket.

Főhajtás a felújított sírnál (Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma)

Az özvegy így halálában megkapta az utókor elismerését és a Casinó tagjai is megnyugvással vehetik, hogy értelme volt kezdeményezésüknek. Nagy Olivér elmondta azt is, hogy további terveik is vannak, immár Rázga Pál emlékének ápolásával kapcsolatosan.

Az idősebb pozsonyiak ugyanis még jól emlékeznek rá, hogy az Apácapályán, a mai Panenská utcában emléktáblája volt Rázga Pálnak, amely eltűnt vagy eltüntették. Ezt az emléktáblát szeretnék újra elkészíttetni és eredeti helyén elhelyezni. A következő év október 6-i ünnepségein talán már egy újabb Rázga Pál-emlék kerülhet felszentelésre.