Csúzs Péter és Papp Réka (Fotó: facebook -b., Papp Sándor -j.)

Előretört a fiatal generáció a járásban, amely több szempontból is örvendetes, mert az jelzi, hogy vidéken van utánpótlás a kis magyar közösségekben. Egy gyorsinterjú keretén belül kérdeztük a választások után Csúsz Pétert, az MKP járási elnökét, valamint három új, fiatal polgármestert.

Csúsz Péter: Növekedett a MKP-s polgármesterek és képviselők száma

Mint az MKP járási elnöke, hogyan értékeli a Losonci járás eredményét?

Az elért eredménnyel elégedett vagyok, hiszen polgármestereink és képviselőink száma is növekedett a mostani választáson.

Önállóan induló polgármesterjelöltünk győzött Fülekpüspökiben, Sőregen, Bénán, Panyidarócon, Bolgáromban, koalícióban pedig Ragyolcon, Sávolyban és Nagydarócon. Ez mindenképpen sikerként könyvelhető el.

Ha ehhez még hozzávesszük, hogy sok helyen indult függetlenként olyan jelölt, aki vagy az MKP tagja, vagy pedig élvezte a párt bizalmát és győzött, akkor a siker még nagyobb. A legfontosabb viszont az, hogy a választópolgárok elégedettek legyenek most és négy év múlva is. Ehhez kívánok sok sikert minden megválasztott polgármesternek és képviselőnek egyaránt.

Az MKP polgármesterei mellett nagyon sok szórványtelepülés „megőrizte” a magyar nemzetiségű, vagy legalábbis magyarul beszélő polgármesterét, és ez fontos. Velük milyen a kapcsolata a pártnak, illetve önnek?

Igyekszem mindenkivel jó kapcsolatot ápolni és ez nem pártbeli hovatartozás kérdése, hiszem, célunk közös kell, hogy legyen: a választópolgárok szolgálata. Tisztségemből eredően, mint a leghátrányosabb déli járásokért felelős megyei elnöki megbízott, sem engedhetem meg magamnak, hogy azt nézzem, melyik polgármester milyen hovatartozású. Csak remélni tudom, hogy így gondolkodnak a polgármesterek is, s ez kölcsönös.

A városok polgármestereivel jó a kapcsolatom és a községek polgármestereinek találkozóira is eljárok, remélem továbbra is kapok meghívásokat, hogy közös problémáinkról együtt gondolkodhassunk.

Losonc és Fülek esete specifikus, nem csak azért, mert városokról van szó, hanem azért is, mert Fülek gazdasági szempontból fejlődik, erősödik, de a magyarság gyarapodásában már nem ez a helyzet. Losoncon pedig a 10% alatti magyarság (amely még így is háromezer fő) mintha tartását vesztette volna.

Igen. Füleken nem volt kihívója a polgármesternek, ami város esetében nem egy megszokott jelenség. Fülekre mindig is úgy tekintettem, mint egy erős végvárra a magyarság megmaradásáért folytatott küzdelemben, ezért is örülök, hogy jó kezekben maradt a város vezetése. Losoncon viszont nincs magyar képviselő. Amióta iskolaigazgató lettem, a törvény szerinti összeférhetetlenség miatt (aki képviselő, nem lehet a település alkalmazottja – a szerk.megj.) le kellett mondanom a mandátumomról.

Most fordult elő először, hogy nem volt magyar jelölt sem, ami minden peremvidéki magyarok lakta járási székhelynél gond vagy idővel gond lesz.

Nincs, vagy nagyon kevés olyan fiatal van, aki képviselni akarja és tudja is (nem a tudására gondolok, hanem a megválaszthatóságára, mert kevés a magyar választó!) az ott élő, egyébként nem kis létszámú, de 10% alatt lévő magyarságot. Ideje lenne esetleg egy, a szórványprogramhoz hasonló, de nagy városokat érintő peremprogram kidolgozásán gondolkodni, mert elveszünk.

Hogyan tovább az új helyzetben?

A válasz egyszerű, folytatni kell a munkát, mindenkinek a saját posztján. És ha belegondolunk, ez nem is kevés…

***

Marcinkó Zoltán, Béna község új polgármestere

Hogyan értékeli a választás eredményét Bénán?

Az elért eredmény nemcsak erős összefogásról tanúskodik, hanem az emberek változás iránti igényét is bizonyítja. Öt polgármesterjelölt közül megkapni az összes szavazat 60%-át siker és egyben felelősség is, hiszen akiben sokan bíznak, sokat is kell bizonyítania.

Falun nehéz választási programmal érvelni, általában más, szubjektív tényezők döntenek. Ön szerint Bénán mi döntött?

A kampány kezdete előtt lefektettem négy alapelvet, ezek mellett mindvégig kitartottam: személyesen keresem fel a lakosokat, nem veszek részt más jelöltek lejáratásában, senkit sem minősítek, nem reagálok semmilyen sértő és lejárató megjegyzésre, valamint messziről elkerülöm a Facebookot és más szociális médiát.

Ezenkívül kiváló csapat állt mögöttem, melynek tagjai a hét képviselői hely közül ötöt szereztek meg.

Legfontosabb tényezőnek mégis az emberek változás iránti igényét látom.

 

Hogyan tovább a település jövőjét illetően?

Rengeteg a tennivaló. Mivel községünkben 12 éve nem volt beruházás uniós alapok támogatásából, rengeteg a megoldandó feladat. Épületeket kell felújítani, játszóteret, sportpályát, utakat és járdákat építeni, a közvilágítást bővíteni, felpezsdíteni a közösségi életet, s még sorolhatnám. A fő cél azonban elhozni a falu számára a békés fejlődés korszakát.

Marcinkó Zoltán és Nagy Gábor (Fotó: facebook)
***

Papp Réka, Kalonda új polgármestere

Hogyan élte meg a helyi kampányt és az eredményhirdetés pillanatait?

A kampányt Kalondán igyekeztünk úgy felépíteni, hogy a választók már a kampány kezdetétől érezzék, hogy egy összetartó közösséget szeretnénk újraépíteni Kalondán. Ezért olyan programot dolgoztam ki, amely minden egyes lakost megszólít, lehetőséget mutat a fejlődésre, ezáltal bizalmat szavaz a jövőben az új önkormányzatnak és nekem.

Az eredményhirdetés pillanatai nagyon feszültek voltak, de nagy hálával tartozom azoknak a kalondaiaknak, képviselőjelölteknek és a barátaimnak, akik velem együtt várták az eredményhirdetést. Az öröm nagy volt, ez tagadhatatlan, hiszen a munkánkat siker koronázta.

Független jelöltként nyert, de valójában az MKP tagjaként győzelmével a pártot erősíti. 

Azért indultam függetlenként, mert a leköszönő polgármester indult az MKP színeiben közös megegyezés után.

Nem ellene indultam, hanem azokért az emberekért, akik támogattak abban, hogy egy friss erő a község javát szolgálhatja a jövőben.

Mindenképpen a Magyar Közösség Pártját fogom polgármesterként erősíteni a jövőben.

Programjában szinte egy részletes fejlesztési tervet tett le a választók elé. Nem túl nagy falat ez egy fiatal polgármester számára?

Minden egyes feladathoz igyekszem úgy hozzáállni, hogy azt a legjobb tudásom szerint tudjam véghezvinni. Nem félek az új helyzettől, pályázatíróként rengeteg tapasztalatot szereztem az elmúlt időszakban, megtanultam a feladatokat menedzselni, új, fontos fejlesztési célokat tűztem ki, amelyeket ésszel, szívvel és akarattal a 4 év alatt teljesíteni fogok.

***

Nagy Gábor, Perse új polgármestere

Hogyan értékeli a választás eredményét Persén?

Pozitívan, de az eredménytől függetlenül a lakosság szava a mérvadó.

Mindenképp örülök annak, hogy a szavazók a fiatalos lendületet és az összetartást részesítették előnyben.

Ön szerint Persén melyek voltak a választók elsődleges szempontjai a döntésnél?

Ehhez a sikerhez hozzájárulhatott a választási program is, de szerintem nagyban segített az is, hogy 2016-ban újjáalakítottuk a Csemadok Persi Alapszervezetét, olyan programokkal, mint a  családi nap, bográcsolás, anyák napja, idősek napja közös megrendezése, így a falu lakossága is megtapasztalhatta, mennyivel gazdagítottuk a falu közösségi életét.

Hogyan tovább?

Feltétlenül szeretném megvalósítani a választási programban feltüntetett céljaimat,

hogy községünk méltón fejlődhessen, felzárkózva a környékbeli önkormányzatokhoz,

emellett befejezni az előző polgármester által elkezdett munkáit. Úgy gondolom, szorgos munkámmal köszönhetem meg legjobban a lakosság irántam megnyilvánult bizalmát.