Ezzel a címmel jelent meg a napokban Szakál Gábor operaénekesnek, a kassai református egyház kántorának legújabb verseskötete.

Csakúgy, mint az előzőekben, ebben a kötetben is fokozott mértékben foglalkoztatja gyermekkora, legszűkebb pátriája, a szülőföld, valamint az istenhit és az egyházra leselkedő veszélyek.

Verseiben megemlékezik felvidéki magyarságunk nagyjairól, továbbá a legújabb megpróbáltatások kapcsán foglalkozik a keresztyénség és Európa jövőjével. Fokozott érzékenységgel kezeli megmaradásunk kérdését a keresztyénséget ért támadások és atrocitások tükrében.

Jelentős teret szentel az imádság erejének önvallomások és bizonyságtételek formájában.

 

Verseiben megjelenik egy új motívum is: a migráció és Petőfi eszmeiségének párhuzamai.

A migráció veszélye és a liberalizmus mint politikát formáló téveszme, egyben mint életfilozófia, a kor legégetőbb problémáinak aspektusában – erre utal a verseskötet címe is, mely a témával fokozott hévvel foglalkozó szerző elutasító hozzáállását és bíráló nézeteit kívánja érzékeltetni az olvasóval.

A Lázas impressziók az előző kötettel szemben, amely negyven év műveinek válogatása volt, négy év termése. A könyv tartalma – egy-két írás kivételével – többnyire versek gyűjteménye.

A kötet személyesen megvásárolható a református egyház kassai irodájában, vagy  megrendelhető a solideogloria@centrum.sk e-mail címen, illetve az alábbi telefonszámokon: 055/6440025, 0914/177 046.