Máté László (Balassa Zoltán felvétele)

A kassai MaJel Rovás központban csütörtökön, március 21-én két érdekes, harmincperces filmet tekinthettünk meg, melyeket dr. Máté László pedagógus személye kapcsolt össze.

Dr. Máté László 2014-ben adta ki könyvét Nagyapám Isonzón címmel. Ez a nagyapja tragikus története, akit szintén Máté Lászlónak hívtak és Isonzónál esett el. A kötet szlovák összefoglalóval zárul. Ezt olvasta el a Szlovák Televízió egyik rendezője, aki filmet készített arról a történetről, hogyan találta meg Máté László a nagyapja sírját.

Az Isonzónál tizenkét csata zajlott, ebből az ötödik volt a legvéresebb és ott esett el a gyalogos nagyapa, de az olasz támadást visszaverték. Mindez 1916. március 20-án történt. Gyönyörű vidék, de ha belegondolunk, hogy ezen a magashegyi terepen mindent háton kellett szállítani: lőszert és élelmiszert egyaránt, az bizony nem volt akármilyen teljesítmény, hiszen egy-egy hátizsák 46 kg-t nyomott. Így nem mindig volt mit enni, miközben rettenetes pozíciós harcok zajlottak. Nemcsak a halálos golyók, hanem a betegségek is tizedelték a katonákat. Fagyások, gyulladások, járványok, élősködők, tetvek, a tisztek vegzálása…

A film korabeli felvételeket is felsorakoztat. Máté László megtudja, hogy a nagyapja neve szerepel  a múzeumi feljegyzésekben. Viszi a Szilicéről hozott keresztet a sírra, melyet sikerült megtalálni a hegyoldalban. Szép zöld a fű a temetőben, ahová most egy kereszttel több került. Megható pillanatok!

A Szlovák Televízió november 11-én mutatta be a filmet. Nagyapja a 25. losonci gyalogezredbe vonult be – mondta el Máté –, melynek tambúrmajorja Lehár Ferenc volt. A mai Szlovákia területéről 400 ezren harcoltak különböző hadszíntereken. Ezek közül 70 ezren sohasem tértek vissza, majdnem egyötöde a bevonulóknak. A tizenkét isonzói csata során 1 100 000 olasz katona tűnt el, halt meg vagy sebesült meg. A Monarchia vesztesége jóval kevesebb volt, nagyjából 500 ezer katona halt meg vagy tűnt el. Az olasz katonák döntő része az isonzói csaták során pusztult el. 

A másik film dr. Máté László gazdag életpályájának néhány részletét tudta csak felvillantani. Elsősorban a szülőföldjét, Szilicét. Az Ahonnan elindultam… című portréfilmet a Bódva Stúdió készítette. E sorozaton belül több személyiségről készült film, akik már nem lehetnek köztünk. A film megtekintése után ő és az alkotás rendezője, T. Nagy Imre elmondta, 1995 óta készítik ezeket a filmeket, s ez a 93.

T. Nagy Imre és Máté László

Máté is annak a generációnak a tagja, mely beleszületett a világháborúba. A front a háború végén két hónapig állt Szilicénél. Rozsnyón érettségizett, elvégezte az ottani pedagógiai iskolát. Ez az iskola idő előtt megszűnt, de így is több mint 300 pedagógust indított el a pályáján Nagykapostól Somorjáig. Rossz káder lett, mert apja 1953-ban kilépett a szövetkezetből. Így kétségessé vált, hogy szerezhet-e tanári oklevelet. Erről a megbélyegzésről három évtizeddel később szerzett tudomást Turczel Lajostól.

1956-ban váratlanul megnyerte a Hét című lap novellapályázatát. De elsősorban a szülőfalu került a film fókuszába, a református templom, ahol egykor nem volt üres hely. De szó esett a lekvár- és pálinkafőzésről, külön a sompálinkáról. A híres szilicei jégbarlangról Jókai Mór és Tompa Mihály is megemlékezett. Érdekes, hogy a legnagyobb jégcsapok épp a legforróbb nyárban keletkeztek. Hús és sör tárolására, hűtésére alkalmas hely volt. Cigányzenekart hoztak ide, ahol a kellemesen hűvös területen jól esett a mulatság és tánc az aratás, cséplés után. A kerecsensólyom is fészket rakott itt. Az Angyal- és Ördögasztalnak nevezett sziklaképződmény a barlang bejárata előtt van. Tragikus események színhelye is volt ez a sziklahasadék.

Majd mesélt a külföldi diplomáciai szolgálatáról Budapesten. Akkor ismerkedett meg Eduard Kukan külügyminiszterrel, Miroslav Lajčákkal, Marek Ševčovič-csal, akik a kollégái voltak. Azután elhangzott a szokványos kérdés, mit üzen a fiataloknak. Szerénységre, de önérzetre, kálvinista puritánságra biztatta őket, s arra, hogy figyeljenek egymásra. 2021-ben népszámlálás lesz, erre is fel kell készülni, de ennél fontosabb az elkötelezettség, a személyes kötődés. Valamikor 70 ezer gyerek járt magyar iskolába, ma csak 29 ezer.

T. Nagy Imre viszont arra emlékezett, hogy amikor a kassai maratont 2:56 perc alatt lefutotta, Máté László gratulált neki. Mindig figyelte írásait. A szilicei kálvinista parasztgyerekből kisebbségi kulturális közmunkás lett – értékelte Máté László pályafutását.