Szalagátvágás, Méri Szabolcs polgármester, Smidt Veronika könyvtáros, Farkas Zsolt plébános (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Szőgyén község könyvtára új helyén, a felújított régi községháza épületében, megújulva várta az ünnepi megnyitóra mindazokat, akik szeretik a könyvet, a jó olvasnivalót.

„Szeretem a könyvet. Valamikor régen mélyen a szívemre szívtam a könyvek nyomdaszagát. Titokzatos, igaz mélységek nyíltak meg előttem” – idézte Fekete István gondolatait megnyitójában Mgr. Smidt Veronika könyvtáros. Ismertette a községi könyvtár történetét, helyszíneit, mindazok nevét, akiknek munkája 1962 óta visszaköszön, ha könyvekről, könyvtárról, irodalmi rendezvényekről emlékeznek meg a szőgyéniek.

Ünneplő közösség (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Méri Szabolcs polgármester méltatta az 1909-ben létesített impozáns épületet, mely a falu központjában áll, díszeként és büszkeségeként a községnek. Elmondta, ebben az épületben kapott helyet a Művészeti Galéria is, mely több mint ötszáz alkotást tartalmaz. Köszönetet mondott Smidt Veronika könyvtárosnak, és mindazoknak, akiknek a munkája által valósult meg a könyvtár átköltöztetése és berendezése. A kultúrház mellett a régi községháza épülete és a könyvtár biztosítja, hogy községünk továbbra is a kultúra egyik központja legyen a régióban – mondta a polgármester.

Majd Gárdonyi gondolatával köszönte meg a közönség érdeklődését: „A lámpás én vagyok. Világítok a sötétben. Utat mutatok! Nálam nélkül vak a látó is.” A mai kereslet és kínálat által vezérelt világban az önök jelenléte egy csodálatos üzenet számomra: önök is vágynak a világosságra, nem akarnak sötétséget. Nem a csillogásra, nem a vakító fényre, nem is műfényre, hanem arra az isteni sugárra, ami segít embernek maradni minden körülmények között.

Galéria és könyvtár (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Adjuk át gyerekeinknek, unokáinknak azt a libabőrös gyönyörű érzést, amitől ők is megértik az emberi értékeket, a lélek apró rezdüléseit, melyet az olvasás által szerezhetünk.”

Sukola Eszter középiskolás tanuló már óvodásként aktív látogatója volt a könyvtárnak. Ő is szót kapott a könyv ünnepén. „Minden ember életében van pár illat, ami hamisítatlanul a gyerekkort idézi. Számomra ide tartozik az az illat is, ami a könyvtárba lépve fogad minket. Nem erősen és tolakodóan, csak körbeölel, miközben vastag lexikonokat, napfényben táncoló porszemeket és csodákkal átitatott lapokat kelt életre lelki szemeink előtt. Talán ebben rejlik a varázslat nyitja, engem legalábbis minden alkalommal ugyanúgy elkápráztat, mint amikor először totyogtam be a falu könyvtárába, anyukám karjába kapaszkodva.”

Farkas Zsolt atya imáiban a bölcsességről, a tanulásról, a tanításról és a tudásról elmélkedett. „Urunk, tanító szereteted bölcsességét add meg mindazoknak, akik előadások hallgatásáért, vagy tanulás végett itt összejönnek. Add, hogy az ide járók napról napra előbbre haladjanak az isteni és az emberi dolgok ismeretében és a te szeretetedben.” A könyörgés után megáldotta és felszentelte a könyvtár épületét és termeit. Az általa ajándékozott feszület is felkerült a falra.

Ft. Farkas Zsolt imát mond (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A könyvtárhoz tartozó galériában kiállítás nyílt az ünnep alkalmából, a Naszvadon élő Holop Ferenc fotókiállítása várta közönséget. „A fotózás szerelmesének kiállított munkái nem egyszerűen jó fotók, hanem művészi alkotások, melyek visszafogottak, letisztultak, a fotózás és az emberek iránti tiszteletet tükrözik.

A képek témája: a természet, az emberábrázolás és a művészi akt. A „Csak úgy” című kiállítás anyaga fekete-fehér alkotásokon keresztül mutatja meg a művész érzelmeit, a világhoz való hozzáállását” – mondta a könyvtáros a kiállítás bemutatása alkalmával.

A szalag átvágását követően a közönség birtokba vette a könyvtár termeit. A gyermekek a számukra készült részlegen ismerkedtek a könyvekkel. A „könyvtármackó” is a helyére került, ezentúl naponta várja a gyermekeket és a neki szóló mesét, dalocskát, mondókát.

Kecskés Ildikó, az Érsekújvári járás könyvtáraiak metodikusa gratulál a község vezetésének és Smidt Veronikának (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A könyvtár ünnepén jelen volt Kecskés Ildikó, az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtár munkatársa, szaktanácsadó, a Szlovákiai Magyar könyvtárosok Egyesületének elnöke. Méltatta az új könyvtárat, melyet az írott szónak és a szellemiség tárházának, a könyvek katedrálisának titulált. Smidt Veronikának azt kívánta, teljen meg a könyvtár élettel, melyet fáklyavivőként éltessen az elkövetkező években, évtizedekben. „Bízom abban, és hiszem, hogy a mindenkori könyvtárfenntartó kellő támogatottsággal és érzékkel közelít továbbra is ehhez a helyhez, mely a művészetek háza szerepét kívánja betölteni, hogy az itt élők megtalálhassák ebben a birodalomban mindazt, amire mindennapjainkban szükségünk van” – mondta el Kecskés Ildikó, aki szívén viseli a járás községi könyvtárainak sorsát, megvalósulásához, szakszerű működtetéséhez pedig minden esetben segítő kezet nyújt.

A szőgyéni könyvtár állománya a legfrissebb adatok alapján 12 549 kötetre tehető. Ebből 9 641 könyv a felnőtt irodalmat, míg 2 908 a gyermekirodalmat szolgálja.

Az elmúlt évben pályázati pénzből 258 könyvet vásároltak, de ez volt a jellemző azt ezt megelőző évekre is, miáltal emelkedett az olvasók száma, mely a legutolsó kimutatás szerint 199 főre tehető, ebből 155 olvasó tizenöt év alatti gyermek. A bejegyzett könyvtárhasználók száma ugyan emelkedést mutat, de a beiratkozottak száma a lakosok számának csupán nyolc százaléka. Ezért is szükséges a tanintézmények látogatása, a módszertani órák, a részükre szervezett gyakori programok beiktatása. Pályázati úton, önkormányzati támogatással és partnerintézetektől kapott ajándékkönyvekkel is bővül az állomány. Író-olvasó találkozók, előadások színesítik a könyvtári programot, gyermekeknek, felnőtteknek szólók egyaránt. Az utóbbi hónapok vendégei voltak: Forgács Péter, Varró Dániel, Kacsinecz Krisztián és Bokor Klára.

A könyvtár gyermekrészlege (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

„Azon munkálkodom, hogy a legfiatalabb olvasótól a legidősebbig mindenkit meg tudjak szólítani. Kistelepülésünk könyvtárosaként helyismereti szemlélettel végzem munkámat.

Mindent gyűjtök, ami írás, dokumentum, s később jelentőséggel bírhat a falu életében. S hogy általánosságban mi a könyvtárunk feladata? A válaszom: művelni, szórakozni, információt nyújtani” – szögezte le Smidt Veronika.

S hogy igazi ünnep legyen a könyvtárátadó, befejezésül a kultúrház színháztermében Zsapka Attila „Félszáz” című jubileumi turnézáró koncertjére került sor, mely szintén Smidt Veronika szervezését dicséri, hiszen könyvtárosi feladatai mellett a község kulturális szervezőjeként is dolgozik. Nemcsak a szőgyéniek, hanem a környékbeli falvakból érkezett vendégek is tapsoltak Zsapka Attilának, zenésztársainak és az est vendégének, Vadkerti Imrének.

Március van, a könyv hónapja. Napjainkban sajnos nincs reflektorfényben a könyv és az olvasás. Miként sok más helyen, Szőgyénben is várja a könyvtár a régi és új olvasókat: ingyenes beiratkozással, megbocsátással, könyvbörzével, hogy ajándék gyanánt válogathasson ki-ki a kínálatból. A látogatókat ezzel a Babitstól vett idézettel várja a könyvtáros, Smidt Veronika:

„Óh ne mondjátok, hogy a Könyv ma nem kell,
hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember,
mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember,
így él: emberben a könyv, s a Könyvben az Ember.