Fotó: Földes Melinda

A kilencszáz lakosú Vág parti faluban mindig történik valami. A fiatalok előtt a KLIKK fesztiválról ismert a neve, és Felvidéki Magyar Szigetként tartották számon hosszú évekig. Az utóbbi időben a Csemadok alapszervezete is fellendült Kamocsai Gál László vezetésével. Kisiskoláját 2002-ben bezárták, de óvodája sikeresen működik, és az egyházi énekkar fellépéseivel  gazdagítja a falu kulturális rendezvényeit.

A Csemadok szervezésében került sor XXVII. alkalommal a Lukács Pál irodalmi délutánra. A községi hivatal udvarában  levő emlékparkban márványtáblák emlékeztetnek a falu neves szülötteire. Itt helyezik el évente az emlékezés és a tisztelet koszorúit a civil szervezetek, az MKP, az önkormányzat, a rokonok, de még a szomszéd községek képviselői is. Neves szülötteik emléke így minden korosztály emlékezetében tovább él.

Lukács Pál 1801. március 21-én Kamocsán született, költő, ifjúsági író, korának népszerű szerzője, a magyar gyermekirodalom úttörője volt. Losoncon végezte főiskolai tanulmányait, majd vándorszínésznek állt, ezután pedig nevelő volt az ország különböző vidékein. Sírja szülőfalujában található.

Pap Kálmán 1853. április 21-én született a községben. Költő, író, jogi szakíró, hadbíró volt. A pozsonyi evangélikus líceum, illetve a pápai református kollégium után Budapesten jogot végzett, majd hivatásos katona lett. Több verseskötete és jogi szakkönyve is megjelent. Pethes János pedagógiai író, szintén a falu szülötte.

Baranyay József író, szerkesztő 1876-ban született Kamocsán. Gimnáziumi tanulmányait Komáromban és Pápán végezte, Budapesten szerzett jogi diplomát. Ezután lapszerkesztő lett Dunaszerdahelyen, majd Komáromba került, itt különböző lapok és időszaki kiadványok (naptárak, kalendáriumok) szerkesztése mellett könyvtárosként működött. Szépirodalmi művein, elbeszéléskötetein kívül számos hely- és művelődéstörténeti könyvet írt a régi Csallóközről, a csallóközi aranymosásról.

Vörös Péter 1947. június 25-én született. Író, költő. Érsekújvárban érettségizett 1965-ben, 1983–1986 között az Iródia tagja volt, Kamocsán élt, elbeszéléskötete és két verseskönyve jelent meg.

A koszorúzás után a kultúrházban folytatódott az ünnepség Ady Endre halálának 100. évfordulójára is emlékezve zenés irodalmi összeállítással. Az ünnepség keretében harmadik alkalommal osztották ki a  Lukács Pál Irodalmi és Közéleti díjat. Minden évben olyan személynek adományozzák, aki munkásságával, tudásával, életével példaként szolgálta a faluját, valamint a felvidéki magyarságot.

Idén a falu szülöttére Lukács Zsigmond tanárra emlékeztek, halálának tizedik évfordulóján, és ő kapta a posztumusz díjat.

Lukács Zsigmond  orosz-magyar szakos tanárként a párkányi gimnáziumban tanított, és Nánán lakott haláláig. A polihisztor  tanár, rejtvényfejtő, fordító, aktív társadalmi életet élt a községben. A Csemadokban ő vezette az országos honismereti kirándulásokat, de több éven keresztül önkormányzati képviselő is volt. Diákok sokaságát bocsátotta  útjukra, lenyűgöző előadásait, óráit ma is emlegetik tanítványai.

A díjat a szülőfalujában élő húga, Lukács Ilonka vette át, és köszönte meg nagy tisztelettel.
Az ünnepen közreműködött a helyi egyházi énekkar. A díjazottról a kultúrház folyosóján kiállítást is megtekinthetett a közönség. Itt látható a Lukács Pál emlékszoba is, amelyet a község pár évvel ezelőtt hozott létre, állandó jellegű emlékkiállítással, ahol a község szellemi örökségét, értékeit őrzik.

A kultúrházban megvalósult rendezvény méltó ünnepség volt mind az Ady centenárium alkalmából, mind a falu szülötteinek emlékére.