Szabó Ferdinánd a HMA igazgatója megnyitja a konferenciát (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

A héten tartották Királyhelmecen a Helmeczy Mihály Alapiskolában (HMA) a két éven át tartó Komplex Instrukciós Program („KIP”) zárókonferenciáját.

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretén belül, az Európai Regionális Fejlesztési Alap által finanszírozott, 460 524 12 eurós összköltségű „KIP on Learning” projekt öt partner bevonásával valósult meg, ezek egyike volt a királyhelmeci alapiskola. A teljes összegből a királyhelmeci alapiskola 117 811 eurót használhatott fel.

A záró konferencián minden partnerszervezet képviselője jelen volt, akik beszámoltak a projekt során megvalósított programokról, és a projektcélok eléréséről.

Jelen voltak az iskola fenntartójának, Királyhelmecnek a képviselői is, hiszen a királyhelmeci alapiskola a városi hivatal anyagi támogatásának (önerő biztosítása és előfinanszírozás) köszönhetően tudott bekapcsolódni a projektbe.

A zárókonferenciát Szabó Ferdinánd az iskola igazgatója nyitotta meg, majd az anyanyelvről szóló vers elhangzása után Balogh Csaba, a városi hivatal vezetője szólt a résztvevőkhöz. Elmondta, hogy fenntartóként fontos volt számukra, hogy felkarolják az új oktatási módszereket meghonosító program ügyét, és anyagi támogatás révén hozzájáruljanak a megvalósításához. A hivatalvezető szólt a további fejlesztési tervekről, többek között a sportcsarnok építéséről, amelyre már sok éve vár az iskola és a város.

Balogh Csaba a Városi Hivatal vezetője (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Most már nem arról szól a várakozás, hogy lesz-e és miből, hanem arról, hogy a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően mikor kezdődhet el az építkezés az állami támogatásnak köszönhetően. Gárdonyi regényéből Dobó Istvánt idézve úgy fogalmazott, hogy „…a falak ereje nem a kőben vagyon, hanem a védők lelkében”, amellyel arra utalt, hogy nagyra értékelik az iskolában folyó munkát és az ott dolgozó pedagógusok elkötelezettségét.

Céljuk, hogy a HMA egy kiváló oktatási intézmény legyen, amely a város jó hírnevét erősíti.

A projekt megvalósulásáról szóló beszámolók sorát a házigazda, Szabó Ferdinánd iskolaigazgató kezdte, aki röviden ismertette a „KIP“ program lényegét: „A KIP egy olyan speciális kooperatív tanulási eljárás, mely a különböző társadalmi helyzetű, különböző képességű és teljesítményű gyerekek hatékony nevelését tűzte ki céljául. Speciális technika révén, sikerélményeken keresztül, a tanuláshoz való viszonyt kívánja javítani. Mindezt csoportmunkára építő foglalkozások segítségével valósítja meg, melyek a gyerekeket közös gondolkodásra és kreatív ötletelésre késztetik, a tanárnak pedig szellemi kihívást jelent a feladatok, témák kitalálása, előkészítése” – fogalmazott.

Szabó Ferdinánd beszámolója (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Elmondta, hogy hat időszakra bontható a 2017 szeptemberében kezdődött és 2019 augusztusában véget érő program.

A hat időszak számos tevékenységet és közreműködőt foglal magába, köztük csapatépítő tréningeket, sajtótájékoztatókat, workshopokat, élménypedagógia foglalkozásokat, vetélkedők, családi napok és nyitott napok szervezését, előadásokat és képzéseket a pedagógusok számára, óralátogatásokat, órabemutatókat pedagógusok és szülők számára. Felsorolni is sok a számos bemutatott programot, de a legfontosabb talán mégis ezek hozadéka, amely az igazgató elmondása szerint nem csak az új, hatékonyabb oktatási módszerek bevezetésében nyilvánul meg, hanem abban is, hogy számos élménnyel teli órát töltöttek együtt a partneriskolák résztvevőivel, amelyek során barátságok, és jó szakmai kapcsolatok alakultak ki a résztvevők között.

Bízik abban, hogy ezek az együttműködések nem szakadnak meg a projekt lezárásával, hanem megmaradnak, és tovább erősítik mindannyiukat úgy szakmailag, mint emberileg.

Minden partnerszervezetnek köszönetet mondott a segítségért, és azért is, hogy a HMA–t kérték fel a közreműködésre, és Szlovákiában az ógyallai alapiskolával egyidejűleg elsőként vezethették be a különböző nevelési igényű tanulók hatékony együttnevelését célzó programot.

Deme László beszámolója (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Az ógyallai Feszty Árpád Alapiskola igazgatója, Deme László hasonló örömmel beszélt arról, hogy a magyarországi partneriskolájuk, a komáromi Feszty Árpád Alapiskola és a komáromi Rotary Club kezdeményezésének köszönhetően részeseivé válhattak a projektnek.

A programban való részvétel lehetőséget adott minden partner számára modern oktatási segédeszközök beszerzésére, és hozzájárult ahhoz, hogy a hatékony, játékos módszerek segítségével elérjék a tanulók egymáshoz való viszonyának javulását, a magaviseleti problémák csökkenését, és jó hatással volt a tanulók mentális és tanulmányi fejlődésére is.

A komáromi Feszty Árpád Alapiskola intézményvezetője, Kiss Mária szólt a projekt előzményeiről, amikor a Rotary Club felajánlása találkozott az intézmény új oktatási módszerek iránti igényével.

Kiss Mária beszámolója (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Ez a pedagógiában szükségszerű szemléletváltás igénye keltette fel érdeklődésüket a „KIP“ program iránt, amely tapasztalatszerzést, szakmai megújulást hozott számukra, és azt is, hogy sikerült az országhatáron átvinni a programot, vagyis a felvidéki két iskolát is bevonni.

Úgy fogalmazott, hogy ahol hívó szó volt, ott igyekeztek segíteni, és bízik benne, hogy sikerült nyomot hagyni is. Nyomot hagyni nem csak szakmailag, hanem a közreműködők lelkében is, ahogyan az itteniek is emberségükkel, vendégszeretetükkel nyomot hagytak az Ő lelkükben.

Dr. Pink Edit Éva beszámolója (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

A Digitális Esélyegyenlőség Alapítvány (HU) képviseletében Pink Edit Éva projektmenedzser számot adott arról, hogy intézményük a projekt keretében megvalósította a képzők képzését, értékelő megbeszéléseket tartottak, tanácsadással és egy „KIPOKOS“ létrehozásával segítette a munkát.

Végül Bara Zoltán, a komáromi Rotary Club (HU) elnöke szólt a konferencia résztvevőihez. Fontosnak tartja, hogy a „KIP“ program átível az országhatárokon, és a program hozadékaként létrejött, több mint 600 óravázlatot tartalmazó adatbázis, a magyar és szlovák nyelven is készülő kiadványok, hang- és képanyagok a határon túli magyar iskolákat is szolgálhatják.

Bara Zoltán beszámolója (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Összegzésképpen a zárókonferenciának otthont adó királyhelmeci iskola igazgatója hangot adott annak a meggyőződésének, hogy minden bizonnyal az új oktatási módszerek bevezetése és a szülők számára való bemutatása, az iskolában folyó néptáncoktatás és a tervezett népzenei képzés is hozzájárult a szülők iskolaválasztásához.

Úgy véli, hogy a pedagógusok számára pedig új motivációt jelent az új oktatási módszerek minél szélesebb körű alkalmazása a tanítási órákon.

A HMA néptánc-csoportja Balázs Lillával (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

A fogadással véget érő záró konferencia színvonalát emelte az iskola tanulóinak kultúrműsora, amelynek részeként szavalatok és népmese hangzott el, és fellépett Balázs Lilla (Petőfi-program keretében teljesített szolgálatot a Bodrogközben és Ung-vidéken) vezetésével az iskola néptánc-csoportja is, amelynek tagjai mezőségi táncokat adtak elő. A műsorszámok láthatóan a tanulók nemzettudatának erősítésére, és a hagyományok ápolására irányították a figyelmet.