Duray Miklós a pedagógusoknak tartott előadása közben (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

A Rákóczi Szövetség jóvoltából közel háromszáz Kárpát-medencei történelem, magyar irodalom és reál szakos pedagógus táborozik a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban és Rendezvényközpontban.   A július 22. és 27. között zajló táborban a kapcsolatépítés és kikapcsolódás mellett szakmai és kulturális programok színesítik a pedagógusok mindennapjait a hét folyamán. A  magyarországi résztvevők mellett a Kárpátaljáról, Erdélyből, a Vajdaságból és a Felvidékről érkezők is részt vesznek minden évben a tanári táborban.

Az idén tizenegy felvidéki pedagógus és a kiváló előadók sorában Duray Miklós, a Szövetség a Közös Célokért elnöke, és Kiss Beáta, az MKP oktatási alelnöke vesz részt a programban.

Duray Miklós előadására csütörtök délután szép számú érdeklődő előtt került sor a sátoraljaújhelyi Rákóczi Tábor és Rendezvényközpont előadótermében. Az előadás témája a rendszerváltás volt, amelyet érdekes személyes történetekkel egészített ki. Az előadó felhívta a figyelmet arra,

hogy  három vezérfonal mentén kell kezelni a témát, mégpedig a változás, a változtatás és a váltás mentén.

Minden váltást megelőz egy kibontakozási folyamat, olyan előzmények, amelyek hatással vannak a társadalmi folyamatokra, változásokra, struktúraváltásokra, így a rendszerváltásra is hatással volt számos előzmény. Tehát a váltást mindig folyamatában kell nézni. Ebből a gondolatsorból kibontakoztatva szó esett többek között a magyarországi 1956-os  eseményekről, az 1968-as eseményekről, a prágai tavasz fuvallatáról, a 70-es években bekövetkezett új  magyarországi gazdasági mechanizmusról, az 1973-ban elkezdődött helsinki folyamatról, a fejlett technológiák embargójáról, a Charta 77 néven elhíresült nyilatkozatról, az akkori Csehszlovákia belpolitikájának átalakulásáról, majd az 1989-90-es rendszerváltás eseményeiről, és az Együttélés politikai mozgalom megalakulásáról.

A pedagógustábor résztvevőinek egy csoportja (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

A felvidéki magyarok szemszögéből nézve a folyamatot, a felsorolt események közül kiemelve, fontosnak nevezte a 68-69-es időszakot, mert  akkor

először fogalmazódott meg a felvidéki magyarok jogállásával kapcsolatos összes fontos gondolat. Az akkori tevékenységük azt eredményezte, hogy volt mihez nyúlni a rendszerváltást követően.

Duray felelevenítette az 1960-as évek elején klubtevékenység formájában szerveződő mozgalmakat a közösségi cél érdekében.

A  Felvidéken 1968-ra húszezer magyar fiatal vállalta a részvételt ebben a mozgalomban. 1978-ban az anyanyelvi oktatásért síkra szálló Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága  a 80-as években is meg tudott mozgatni tízezer embert is a Felvidéken a közösségi cél érdekében. Az előadás végén a múlt tapasztalatait összegezve Duray Miklós úgy fogalmazott,

tudatosítanunk kell azt, hogy mi mindannyian irányítjuk, befolyásoljuk az éppen zajló társadalmi folyamatokat, ezért nem szabad elzárkózni a közélettől.

Kell hogy ott legyenek a közéletben a tapasztalt, tisztességes emberek és a fiatalok is. Fontos ez azért, hogy akár politikai vagy civil kezdeményezőknek legyen megbízható társadalmi hátterük, akik a jövőben megalapozhatják a változásokat, és az éppen szükséges váltást.

Duray Miklós Kun Ferencz, a Rákóczi Szövetség alelnöke társaságában (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

A Rákóczi Szövetség 1998 óta szervez Kárpát-medencei történelemtanároknak, és 2013 óta a magyar nyelv és irodalom szakos tanároknak nyári táborokat. Az idén a természettudományi tantárgyakat oktató pedagógusok felé is nyitni szerettek volna, így a táborozók mintegy tíz százaléka ebből a csoportból került ki. Az egy helyszínen és egy időpontban megvalósuló rendezvényt úgy szervezték, hogy a közös programok mellett szaktárgyuknak megfelelő előadásokat és foglalkozásokat választhatnak a pedagógusok. A magyar nyelv és irodalom szakos tanárok programját a Kárpát-medencei Magyartanárok Kulturális Egyesülete  (KMTKE) fogja össze.

A szervezők arra törekedtek, hogy a pihenés, kikapcsolódás és egymás tapasztalatainak megismerése mellett szakmai programok, foglalkozások és előadások során új ötleteket, tudásanyagot és olyan impulzusokat kapjanak a pedagógusok, amelyek segítik majd jövőbeni munkájukat – tájékoztatta hírportálunkat Csizmadia Anna táborvezető.

A program szerint Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke, és Takaró Mihály irodalomtörténész nyitotta meg a tábort. A hét folyamán sor került a Rákóczi Szövetség és a KMTKE bemutatására, és számos neves előadó közreműködésével több mint húsz előadásra. Az előadások sorában Duray Miklós említett előadása szerepelt csütörtökön, a mai napon pedig Kiss Beáta Dobos László életműve címmel tart előadást.

A szakmai programok mellett a résztvevők kirándultak Füzér várához és Kassára is ellátogattak. Mindezek mellett szerepeltek beszélgetések, borkóstoló, filmvetítés és színházi előadás is a tábor tartalmas programjában. A kiválóan megszervezett program során a szervezők arra törekedtek, hogy minden résztvevő megtalálja az egyensúlyt a pihenés, kikapcsolódás és a szakmai feltöltődés között.