Fotó: Tartott Richard

Szombaton a letkési csata 74. évfordulója alkalmából Ipolyszalka és Letkés község, valamint a Magyar Ejtőernyősök Baráti Szövetsége közösen emlékeztek a Szent László hadosztály hős katonáira, akik hősies magatartásukkal bizonyítottak és a végsőkig kitartottak a parancs mellett, miszerint „ A hazáért mindhalálig”.

A megemlékezés a letkési katolikus templomban kezdődött szentmisével, melyet Izrael Pál ipolyszalkai születésű letkési plébános celebrált. A szentmise után a templomban elhelyezett emléktáblánál a két község elöljárói helyezték el a kegyelet koszorúit. Majd a nemzeti imánk és a szózat elhangzása után a jelenlévők átvonultak a letkési hídon az ipolyszalkai temetőbe a hősi emlékműhöz, mely alatt a Szent László hadosztály katonái nyugszanak.

Emléktábla a templomban (Fotó: Tartott Richárd)

Az emlékműnél Cagala Szilvia polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Bréda Tivadar, a Memoriae Patrum Honismereti Társulás elnöke felidézte a 74 évvel ezelőtti eseményeket. Többek között megemlítette, hogy a veszteséglisták alapján

az Ipolyszalka és Kicsind környéki harcokban, 1944. december 26-27-én a hadosztály állományából 557 főt veszítettek el. Nagy részük hősi halált halt.

A történelmi események felidézése után a jelenlévők elhelyezték az emlékezés koszorúit, majd szervezetten, gondolatban felidézve az egykori eseményeket, átvonultak az Ipolyszalkát Letkéssel összekötő hídon a letkési temetőben nyugvó hősök síremlékéhez.

A szalkai emlékmű, és a megemlékezők (Fotó: Tartott Richárd)

A letkési hősi emlékműnél Kovács István polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd felelevenítette az emlékmű felavatását és annak előzményeit. Itt a történelmi eseményeket a Szent László Hadosztály Honvéd Hagyományőrző Egyesület vezetője ismertette, felvázolva a hadosztály megalakulásának körülményeit. A Szent László hadosztály felállítását 1944. október 12-én vitéz Csatay Lajos vezérezredes, akkori honvédelmi miniszter rendelte el. A következőképpen:

Hazánk a keleti veszedelemmel, a bolsevizmussal vívott élet-halál harcában a még rendelkezésre álló emberanyag legjavából egy új elit hadosztályt, a Szent László hadosztályt állítom fel.

A rendelkezés szerint a hadosztály parancsnoka vitéz Szügyi Zoltán vezérkari ezredes lett. Majd ismertette a hadosztály szerepvállalását a II. világháború Balaton környéki halogató harcaiban, mellyel segítették a német csapatok visszavonulását.  A megemlékezést közös ünnepi ebéd követte, melyen Letkés község polgármestere a Szent László hadosztály jelvényét és okleveleket adományozott azoknak a fiatal hagyományőrzőknek, akik első ízben vettek részt ezen az ünnepi megemlékezésen.

A letkési emlékmű (Fotó: Tartott Richárd)

Ma már szabadon lehet emlékezni, emlékművet állítani. Emlékezzünk hát rájuk, a nagy elődökre, akik végsőkig kitartottak a parancs mellett. Bárhol is nyugodjanak, megjelölt vagy jelöletlen sírokban, békés és csendes legyen nyugodalmuk!