Fotó: Böszörményi István/Felvidék.ma

Zengett a dal a losonci református templom fenséges hálóboltozata alatt 2019. szeptember 29-én, Szent Mihály napján. A Csemadok Losonci Alapszervezete és a kebelében működő Serly Kamarakórus ismét meghívta a nógrádi régió énekkarait, hogy együtt, természetesen dalokkal ünnepeljék meg a zene közelgő, október elsejei világnapját.

A Zengjen a dal címmel, a református templomban harmadik alkalommal megrendezett találkozót Demecs Andrea Csemadok-elnök nyitotta meg. Megemlékezett a Csemadok megalakulása 70. évfordulójáról, és emlékeztetett arra is, hogy a vendéglátó kamarakórus névadója, Serly Lajos zeneszerző 80 éve hunyt el, ugyanakkor, 1939-ben született a kórus egyik alapító tagja, Hahnné Duray Éva, akit a jelenlévők tapssal köszöntöttek.

Demecs Andrea Csemadok-elnök megnyitója (Fotó: Böszörményi István/Felvidék.ma)

Házigazdaként Miklós István református lelkész is üdvözölte a részvevőket és a közönséget. A hely szépsége és szentsége méltó helye annak, hogy az énekek által feltöltődjünk – mondta, majd egy zsoltáridézettel zárta köszöntőjét: „Zengő hangon ujjongjatok Isten előtt, zengjetek neki éneket.”.
A műsorvezető Gál Ildikó, a Pedagógiai Szakközépiskola tanára, a losonci Serly Kamarakórus karnagya volt, aki bevezetőjében Kodály Zoltánt idézte:

„A zene gazdagít … az ének szebbé teszi az életet.”

A négy helybeli és három vendégkórus előadásában különböző műfajú dalok hangzottak el, túlsúlyban klasszikus kórusművek, egyházi énekek. Kivételt képezett a Galáris éneklőcsoport, amely szép viseletben szebbnél szebb népdalokat adott elő. A helyi Kármán József Alapiskola és a Füleki Gimnázium tanulóiból alakult éneklőcsoport hat tagja Varga Kornélia vezetésének köszönhetően máris sikeres szerepléseket, aranysávos minősítést, nívódíjat tudhat maga mögött.

Galáris éneklőcsoport, Losonc (Fotó: Böszörményi István/Felvidék.ma)

A losonci Serly Kamarakórus a XXI. század első évében alakult, és 2002-ben vette fel a Serly nevet a Losoncon született jeles zenészek, Serly Lajos és fia, Tibor emlékére. A kilenctagú női kar Csemadok-műsorokon kívül a Szabó Gyula Emlékház és a város rendezvényein is rendszeresen szerepel.

A határ menti Ragyolc község az észak-nógrádi magyarság erős bástyája, az itteni Csemadok-alapszervezet mellett működő Jázmin Kar Tóth Ágnes és Mag Mária vezetésével 1996 óta jelen van a régió kulturális életében. Repertoárjuk a népdaloktól a népszerű angol nyelvű dalokig terjed.

A ragyolci Jázmin, és vezetője Tóth Ágnes (Fotó: Böszörményi István/Felvidék.ma)

Visszatérő vendége a kórustalálkozóknak a losonci Matica slovenská égisze alatt 1933 óta működő Ozvena vegyes kar és annak Echo nevezetű női kamarakórusa is, Dagmar Jantošová vezetésével.

1978 óta folyamatosan működik, sikeres hazai és külföldi fellépésekkel, szakmai és közösségi díjakkal büszkélkedhet a füleki Melódia Női Kar, melynek vezetője Agócs Mária, karnagya Makainé Simon Mária. A kórusnak három losonci tagja is van.
A szereplő kórusok közül a legnagyobb múltra – 99 évre – s ugyanakkor sikeres jelenre a füleki Pro Kultúra Férfikar tekinthet. A többszörös aranysávos minősítésű csoport karnagya 27 éve Fehér Miklós. A zongorakíséretet Simon János kántor biztosítja, szervező-vezető pedig Mag Attila.

Melódia Nőikar, Fülek (Fotó: Böszörményi István/Felvidék.ma)

A kórustalálkozó záróakkordjaként, immár hagyományosan felhangzott a Csitári hegyek alatt kezdetű népdal a 100 részvevő előadásában. Ezt követően a meghívó Csemadok-alapszervezet vendégül látta az énekkarokat a Kármán József Alapiskola Ráday-termében. A kórustalálkozóval a losonci Csemadok Őszi Kulturális Napok című rendezvénysorozatát nyitotta meg.