Huszárszobor és emlékkő Nemesradnóton (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A Csemadok Nemesradnóti Alapszervezete szobor- és emlékhelyavatást tartott a szövetség megalakulásának 70. évfordulója és az 1848/49-es szabadságharc 170. évfordulója alkalmából október 6-án. Az ünnepség a Kossuth Lajos azt üzente…  közös eléneklésével vette kezdetét, majd elhangzottak az aradi vértanúk nevei is.

Dobos Ilona, a Csemadok Nemesradnóti Alapszervezetének elnöke beszédében kiemelte, hogy a nemesradnótiakat is nagy büszkeséggel tölti el elődeik hagyatéka. „A nehéz idők ellenére is ilyen szép számban össze tudunk gyűlni, hogy megemlékezzünk a dicső múltról, s Istenbe vetett bizalommal tekintsünk a jövőbe. Hálás szívvel köszönöm mindenkinek, aki a mai ünnepségünket előkészítette, s nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, aki megjelent, hogy velünk együtt örüljön a felavatásra kerülő huszárszobornak, s a benne rejlő üzeneteknek” – mondta.

A szobrot alkotója, a füleki Kalinka Erik, Dobos Ilona, a Csemadok-alapszervezet elnöke és Pósa Dénes, a Lidike Pihenőház tulajdonosa, a szobor támogatója leplezte le.

Pósa Dénes, aki egyben a Nemesradnóti Református Egyházközség gondnoka, szoboravató beszédét három fogalom,

a kalandvágy, szabadság és a bizalom köré fonta.

„Ha a szobrot figyelmesen megtekintik, láthatják a huszár tarsolyán az F. J. monogramot és a császári címert. A huszár lojális volt, már ameddig lehetett Ferenc József császárhoz, hiszen az ő katonája volt az Osztrák- Magyar Monarchiában, de ruházatán a magyar viselet szimbólumait hordozta, lelkében végig magyar maradt. Felhívás ez a mi számunkra is, legyünk jó, törvénytisztelő állampolgárok, de ruházatunkon hordjuk bátran a magyar szimbólumokat, használjuk nemzeti jelképeinket, zászlónkat, himnuszunkat, leginkább pedig anyanyelvünket” – mondta.

Az új 1848/1849-es emlékhely Nemesradnóton (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A koszorúzást Pósa Homoly Erzsó, a helyi Csemadok-alapszervezet titkára vezette. Vendégként elhelyezték a megemlékezés virágait a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya és a Csemadok Nagybalogi Alapszervezetének a képviselői is. A helyiek: az iskola, a község, az egyház, a Rákóczi Szövetség, az MKP, a Csemadok és a Pillangó csoport koszorúikat Pósa Lajos A magyar huszár című verse egy-egy sorával helyezték el.

A szoboravatáson megjelenteket Nt. Farkas István áldotta meg, aki rövid áhítatában felhívta a figyelmet Isten dicsőségére.

A műsort Bodon Dorina, a rimaszombati Tompa Mihály Gimnázium diákja vezette. Közreműködött Plesivcsák Szofia, a Tompa Mihály Alapiskola kisdiákja, aki Palágyi Lajos Az aradi vértanúk című versének részleteivel nyitotta meg a ünnepséget. A szobor mellett kishuszárnak öltözve, a magyar, illetve a felvidéki zászlóval a Nagy Pósa család leányágaiból származó négy legény: Kuzma László és Bodon Szabolcs, Kuzma Barnabás és Kovács Dávid állt díszőrséget.

Kuzma Lacika Pósa Lajos Magyar vagyok című versét, Bodon Szabolcs pedig Zigány Árpád A magyar huszár című költeményét szavalta.

A leleplezés pillanata (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Az ünnepség színvonalát emelte a Páko Mária vezette Mákvirágok együttes, amelynek tagjai között szintén szerepelt radnóti származású, Miko Fruzsina személyében. Összeállításukban Pósa Lajos Áldd meg Isten, Magyar vagyok és Benedek Elek Fecske, fecske című költeménye szerepelt. Szép magyar egyenruhában bemutatkozott a Csemadok Nemesradnóti Alapszervezete mellett működő Pillangó csoport, az ő előadásukban Kis Kata Magyar vagyok énekét hallgathattuk meg.

Az ünnepség zárásaként a Himnusz csendült fel, majd pedig szeretetvendégségre került sor a gyülekezeti házban. A huszárszobor az avatás után ide költözött. Istentiszteletek alkalmával látogatható.

Legközelebb pedig az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseire való jövő évi megemlékezéskor kerül majd ki, de az emlékkő a ház előtt már mindenkor emlékezteti az átutazót történelmünk e jelentős időszakára.