Fotó: 24.hu

A Smer hétvégén megtartott programismertetőjén egyebek mellett elhangzott, hogy amennyiben a párt a választások után ismét kormányra kerül, három intézkedés bevezetését tervezi, melyek egyikével a hazai orvoshiányt kívánja megoldani.

Robert Fico, a párt elnöke beszédében elmondta: a párt kormányba kerülése esetén már az idei évtől bevezetné, hogy azok a friss diplomás orvosok, akik tanulmányaik befejezése után nem Szlovákiában, hanem külföldön kezdenek el dolgozni, kötelezően fizessék meg szlovákiai tanulmányaik költségeit.

A Smer javaslata tiltakozási hullámot váltott ki az orvosi karok hallgatói körében, akik állásfoglalásukban elhatárolódnak attól, hogy tanulmányaikkal és jövőbeli hivatásukkal kapcsolatban túszként, a társadalmat megosztó eszközként használják fel őket.

„A Smer túszként kezeli a fiatalokat, ahelyett, hogy megoldaná az egészségügy, az oktatásügy, és a munkaerőpiac égető problémáit, valamint a elharapódzó korrupciót és a szélsőségesség terjedését“ – nehezményezik a felsőoktatási intézmények hallgatói abban a levélben, melyet Peter Pellegrini kormányfőnek címeztek. A Smernek arra a programjavaslatára reagálnak ezzel, mely azzal akarja ösztönözni a frissen végzett orvostanhallgatókat, hogy legalább tíz évig Szlovákiában dolgozzanak, hogy ellenkező esetben 55 ezer eurós „tandíj“ megfizetésére kötelezné őket.

„Fiatal, tanult és világlátott emberekként ismerjük a választásokat megelőző politikai küzdelem jellemzőit. Ezzel szemben nem értjük és soha nem fogjuk megérteni, hogy a preferenciák csökkenését miért próbálja a párt a fiatalok ellen indított negatív kampánnyal és a külföldön való érvényesülés elleni gyűlöletkeltéssel kompenzálni“ – írják a hallgatók levelükben.

Nem a külföldi tapasztalatszerzésre törekvő fiatalok, hanem az egészségügy és az iskolaügy rendszerének hibái okozzák az orvoshiányt, illetve az egyéb szakemberek hiányát, érvelnek. Szerintük a Smer sok éven át tartó kormányzása alatt nem került sor azokra a változásokra, melyek az egészségügy helyzetének javulásához feltétlenül szükségesek lettek volna. Éppen emiatt döntött úgy nagyon sok fiatal, hogy távozik Szlovákiából.

„Az egészségügyben uralkodó katasztrofális helyzet és a kedvezőtlen munkafeltételek tényét megerősíti sok tapasztalt orvos is, aki tanulmányai befejezése után Szlovákiában maradt. Sajnos ők sem remélik, hogy belátható időn belül javulhatnak a feltételek az állami egészségügyben“ – figyelmeztetnek.

Az orvoshiány véleményük szerint valóban aggasztó. „Ellenben azt, amit az Önök pártja sok éven át tartó felelőtlen kormányzása alatt nem orvosolt, ne büntetésekkel akarják megoldani“ – írják a kormányfőnek.

Véleményük szerint ugyanis mindez épp ellenkező eredménnyel járna, egyetlen fiatal sem kockáztatná az összeg megfizetését, inkább rögtön a tanulmányai elején külföldre távozna, jelezték. Egyben felhívják a figyelmet, hogy a javasolt intézkedés ellenkezik az Európai Unió négy szabadságelvével, nevezetesen a személyek szabad mozgásával, árucikkek és a tőke szabad áramlásával és a szolgáltatások szabadságával.

„Tizenkét éven át tartó kormányzásuk alatt elég lehetőség, eszköz és politikai tőke állt a rendelkezésükre ahhoz, hogy javítsák a feltételeket az egészségügyben és maradásra ösztönözzék, motiválják a fiatal medikusokat. Önök azonban nem tettek ebben az irányban szinte semmit“ – összegezték.

„Sárba tiporják a tisztességet és a tiszteletet, amiről annyit beszélnek… Követeljük ennek a programjavaslatnak a visszavonását és egyúttal elvárjuk, hogy elnézést kérjenek minden hallgatótól és fiataltól“ – zárják levelüket az orvosi, valamint az informatikai, jogi, politológiai, közgazdasági és egyéb felsőoktatási intézmények hallgatói.

(Felvidék.ma/Webnoviny.sk)