Illusztráció (pixabay.com)

Tekintettel a koronavírussal kapcsolatos aktuális helyzetre, amikor a járási székhelyen, Losoncon is megjelent a COVID-19 megbetegedés első igazolt esete, Fülek önkormányzata további intézkedéseket hozott a lakosság védelmére.

Holnaptól, március 26-tól rendszeresen minden hétfőn és csütörtökön délelőtt fogadják a rászoruló idős emberek élelmiszer-vásárlási megrendeléseit a 0905 258 367 telefonszámon.

Rászoruló időseknek azok a 65 év feletti nyugdíjasok tekinthetők, akik nem részesülnek gondozói szolgáltatásban, és nem élnek közös háztartásban további 50 év alatti családtagokkal, akik biztosítani tudnák számukra a bevásárlást.

A városban 248 olyan idős embert tartanak számon, akiknek valamelyik családtagjuk biztosítja a gondozást, további 30 lakos van elhelyezve a Nefelejcs nonprofit szervezet által működtetett idősek otthonában, valamint 24 személyt a város részesít gondozói szolgáltatásban a Nefelejcs által. Ezekre az idős emberekre nem vonatkozik a város újonnan bevezetett szolgáltatása. A bevásárlások megrendelésének pontos folyamata ITT tekinthető meg, a regisztrációs űrlap pedig ITT.

A város vezetősége a városi tanács tagjaival történt megegyezést követően úgy döntött, hogy elhalasztja a helyi adókat és illetékeket érintő határozatok kézbesítésének időpontját is 2020 júliusának elejére.

Így az ingatlanadó és a háztartási hulladék illetékének első részletét az adózók csak a határozat kézbesítését követő 15 napon belül lesznek kötelesek befizetni, ami valamikor július második felében lesz. Ezzel az intézkedéssel az önkormányzat két célt követ. Egyrészt átmenetileg enyhíteni kívánja a járvány negatív gazdasági hatását Fülek lakosainak életére, valamint a városban vállalkozói tevékenységet folytató cégekre. Másrészt az intézkedésnek köszönhetően a lakosságnak nem kell elhagynia az otthonát, és kitenni magát annak a veszélynek, amely az adók befizetése miatt a városi hivatalban teendő látogatással járna.