Cserkészek a palásti Palásthy-kastély udvarán (Fotó: SZMCS)

Harminc évvel ezelőtt, 1990. március 11-én alakult újjá Dunaszerdahelyen a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség. Szlovákia legnagyobb magyar gyermek- és ifjúságnevelő szervezete az elmúlt három évtized alatt töretlen lelkesedéssel végezte és végzi önkéntes nevelőmunkáját. Több mint 40 közösségben közel 1 500 tagja van, ebből 280-300 önkéntes cserkészvezető, akik hétről hétre bármiféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül foglalkoznak a fiatalokkal.

„A rendszerváltás adta felszabadultság és szabadságérzet jótékonyan hatott a közéletre, és már semmi nem akadályozta, hogy elkezdődhessen a hitéleti alapon működő önkéntes nevelőmunka szervezése. A világban akkor már a cserkészet régóta működött, kiváló ifjúságnevelő programja széles körben ismert és elismert volt. A Felvidéken sem volt teljesen újdonság, hiszen a háború előtt itt is működtek cserkészcsapatok. A szlovákiai magyar cserkészet újjáindulásában nagy szerepe volt a nyugati diaszpórában megszakítás nélkül működő magyar cserkészetnek, és nagy alakjának, Bodnár Gábornak” – fogalmazott a közleményben Csémi Szilárd „Kismedve”, az SZMCS ügyvezető elnöke.

(Fotó: SZMCS)

Levelezőpartnere, Lelkes Tibor közvetítésével az ő hatására kezdte el országos szervezőmunkáját Hodossy Gyula, aki később az újjáalakult SZMCS első megválasztott elnöke lett. Egy másik vonalon még 1989 nyarán Maitz László a családi öröksége és a „földalatti regnumos” tapasztalatai alapján elindította néhány komáromi fiatal felkészítését a cserkészetre – tette hozzá.

Nekik is köszönhetően 1990 elején kezdetét vette a cserkészmunka Észak-Komáromban, ezzel nagyszerű példát mutatva másoknak is.

Nagy segítségére volt mindebben az akkor már nyugdíjas, de még energikus Bíró Lucián atya, aki a két háború közötti felvidéki magyar cserkészet egyik legendás vezetője volt. „A tenni vágyó fiatalok, és a cserkészet betiltása előtt aktív cserkészvezetők – akkor már öregcserkészek – segítségével sikerült újjáéleszteni a mozgalmunkat.

Talán fel sem tudjuk fogni, hogy ennek mekkora jelentősége volt harminc évvel ezelőtt.

Mi, a jelenlegi tagság, már egy évtizedek óta stabilan működő szervezet keretében tanulhattuk meg, mi a cserkészet, és ez a biztos háttér adta meg azt a lehetőséget is, hogy folyamatosan meg tudjunk újulni, és kiváló programot tudjunk nyújtani a fiataloknak. Nem tudunk elég hálásak lenni azoknak, akik megalapozták a mai SZMCS-t” – jegyezte meg Csémi Szilárd.

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 30 éve foglalkozik heti rendszerességgel gyermekekkel és fiatalokkal, 6 évestől 18 éves korig, a fiatal felnőttek pedig a felelősségteljes vezetést tanulhatják meg a szervezetben.

Az elmúlt évtizedek során rengeteg cserkésztábort, akkreditált képzést, vezetőképző tábort, országos cserkészrendezvényt valósított meg a szervezet cserkészcsapataival közösen.

Becslésük szerint az újjáalakulás óta több mint 15 000 felvidéki magyar került kapcsolatba a cserkészettel.

Ennyien tapasztalhatták meg, milyen érzés egy megértő és befogadó közösségbe tartozni, milyen fontos a természet szeretete és védelme, magyarságtudatunk és hitünk megélése.

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség fennállásának utolsó tíz évében jelentős változásokon ment keresztül. Megváltoztatták szervezeti felépítésüket, átgondolták a feladataikat, új felelősöket határoztak meg, hogy a cserkészetet még inkább a kor igényei szerint tudják alakítani. Több éves folyamat során megalkották új nevelési módszerüket, hogy még biztosabb alapokra tudják helyezni nevelőmunkájukat. Az SZMCS havi rendszerességgel máig megjelenteti a Cserkész című lapot, amelyet önkéntes szerkesztők készítenek hónapról hónapra. Két évvel ezelőtt ez a lap is megújult, hogy új külsővel és tartalommal, korosztályos magazinként még célzottabban tudjon szólni minden korcsoporthoz.

„Nagyon sok munka van mögöttünk, és rengeteg előttünk.

Én azt gondolom, hogy egy szervezet akkor tud igazán élő lenni és hosszú évtizedeken keresztül is aktív maradni, ha képes követni a változó világot, és úgy megújulni, hogy alapértékeiből semmit nem ad fel.

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség az elmúlt három évtizedben eszerint működött. A cserkészet által a gyermekek és fiatalok olyan tudást és képességeket sajátítanak el, amelyeket a magánéletben, az iskolában és a szakmai életükben is hasznosítani tudnak, mint például a csapatmunka, az önértékelés, vagy a problémamegoldás. Büszke vagyok arra, hogy olyan cserkészvezetőink vannak, akik máig követik a cserkészet eszméit, és napról napra azon dolgoznak, hogy tíz, húsz és harminc év múlva is ugyanígy ünnepelhessük majd a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség fennállásának évfordulóját” – mondta Gál Erik, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség elnöke.