A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége az első közgyűlésre emlékezve május 16-án egy emlékülésen idézte volna fel a 30 évvel ezelőtti indulást, a kezdeteket, a folyamatos fejlődést, a jelenkort.

„Sajnos az élet átírta a forgatókönyvet, és a személyes találkozás helyett a virtuális teret kellett választanunk. Reméljük, az évforduló kapcsán hamarosan megjelenő emlékkönyvvel, a felvillanó képekkel, emlékek felidézésével kifejezhetjük tiszteletünket, köszönetünket mindazoknak, akik szövetségünk tagjaiként, tisztségviselőiként folyamatosan a magyar iskolák érdekében munkálkodnak immár három évtizede” – fogalmazott az évforduló kapcsán Fekete Irén, a szövetség jelenlegi elnöke.

Mint hozzátette: a jeles évforduló lehetőséget ad arra, hogy számba vegyék, újragondolják, s kiértékeljék a mögöttük álló időszakot. „Mérföldkövekként jelzik a megtett utat, megerősítenek, egyensúlyban tartanak, és időnként visszavezetnek az alapokhoz, melyeken az épületünk áll” – jegyezte meg.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a Kárpát-medencében első külhoni magyar pedagógusszövetségként alakult meg 1990-ben. A szövetség első közgyűlésére 1990. május 12-én került sor Komáromban.

A közgyűlésen első ízben képviseltették magukat a közben már megalakult magyar politikai mozgalmak is. A. Nagy László, Szőcs Ferenc és Kmeczkó Mihály köszöntőikben támogatásukról biztosították szövetség tagságát, hasonlóképpen Varga Sándor, a kormány alelnöke és Neszméri Sándor, a Csemadok főtitkára is.

Az országos választmány tagjai lettek: Ádám Zita, Bús Lőrinc, Dolník Erzsébet, Fodor Attila, Lánczos József, Lovász Gabriella, Kovács Péter, Szkladányi Endre, Tóth Sándor, Tolcsvay Antal, Zirig Árpád, Vitéz Erika, Duncsák Mária, Csák István, valamint Kovács László, a nyugat-szlovákiai régió alelnöke, és a közgyűlés által két évre megválasztott országos elnök, Pukkai László.

A SZMPSZ első közgyűlése által kitűzött feladatok között találjuk többek között a tanítók szakmai színvonalának emelését, az oktatási folyamat reformjának a támogatását, az oktatásügy önigazgatásának kiharcolását, a 40 év sérelmeinek orvoslását, valamint az összevont igazgatóságok szétválasztását, és a megszüntetett magyar iskolák újraindítását. A szakmai felemelkedés elengedhetetlen feltételeként a szakmai szekciók, beleértve az egyes iskolatípusok szerinti igazgatói tanácsok, valamint szülői szekciók megalakulását tűzték ki célul.

A közgyűlés előtt január 13-án, Nyitrán tartotta alakuló összejövetelét széleskörű érdeklődés mellett a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége azzal a szándékkal, hogy mintegy négyezer magyar pedagógus érdekvédelmét biztosítsa.  A szövetség megalakulását támogatta a felvidéki magyar  politikai és kulturális élet.

A frissen megalakult pedagógusszövetség minden követ megmozgatott a nemzeti megmaradást jelentő anyanyelvű oktatás megóvása és fejlesztése, valamint a pedagógusképzés érdekében

– emelte ki virtuális köszöntőjében Fekete Irén.

A szövetség az elmúlt évtizedekben számos, az oktatásügyünket vészesen befolyásoló tényező orvoslását próbálta elvégezni. A kezdeti időszak sarkalatos pontja volt a magyar nyelvű pedagógusképzés, a szakképzett pedagógusállomány pótlása folytonosságának helyreállítása.

Így kezdődött meg a hazai magyar pedagógusképzés Komáromban és Kassán a kihelyezett főiskolai és egyetemi központok keretében, és került elegendő óvónő és tanító a katedrára.

Ezek a küzdelmes hónapok, évek magyar közösségünk történelmének legemlékezetesebb fejezeteiként vannak számon tartva, és mi, a bátor kezdeményezők nyomdokaiban haladva gondoskodunk arról, hogy Szövetségünk felelősségteljes, bátor kiállása a magyar nyelvű oktatás mellett ne merüljön a feledés homályában

– hangsúlyozta az elnök asszony.

A szövetség sokféle módon és formában segítette a pedagógustársadalmat, s bővítve a mai napig teszi ezt: konferenciák, évközi továbbképzések, évenkénti nyári egyetemek, tanulmányi versenyek, tehetségnapok, tematikus szaktáborok, hagyományőrző diákprogramok, regionális szakmai napok formájában, szakmai-módszertani kiadványok és kiegészítő tankönyvek kiadásával és még sok más egyéb hasznos tevékenységgel.

Számos nagy múltra visszatekintő rendezvény kezdeményezője és a mai napig is lebonyolítója. Gondoljunk csak az április végén, Rozsnyón megszervezett a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Országos Találkozójára, melyen 2019-ben huszonötödik alkalommal gyűltek össze a felvidéki pedagógustársadalom képviselői. Ugyancsak említést érdemel a Komáromi Pedagógiai Napok, a nyári egyetemek (Jókai Mór Nyári Egyetem, II. Rákóczi Ferenc Nyári Egyetem), s az országos tanévnyitó ünnepi rendezvénye is az idén lép huszadik esztendejébe.

A rendezvényekkel kapcsolatban Fekete Irén kifejtette: „Szükség is van az ilyen alkalmakra, hiszen a 21. század iskolája súlyos terheket rak oktatóink vállára. Az iskolának olyan képességeket kell fejlesztenie, amelyek a gyorsan változó világban megfelelő kompetenciákkal segítik tartani a lépést a jövő munkavállalóinak, akik jelenleg az iskolapadokban ülnek, vagy ezután fognak beülni. Ahhoz, hogy ezeket a képességeket ki tudják alakítani tanítványaikban, pedagógusainknak is tanulniuk kell.”

Magyarország biztosítja a szövetség működéséhez, a programjainak megvalósításához az anyagi hátteret. Ezzel kapcsolatban az elnök kifejtette: „Nehéz egyedül, kisebbségben helytállni, identitást, nyelvet, kultúrát, hagyományt megőrizni, de ha sokan vagyunk, és mindig többen leszünk, sőt, az anyaország sem hagy bennünket magunkra, erőre kaphatunk, szilárd bástyáivá válhatunk magyarságunknak.

Az évfordulóhoz kapcsolódva a szövetség az alábbi videót készítette el.