(Illusztráció: pixabay.com)

Az imádság: a lélek lélegzetvétele, maga az élet. Másképpen: az ima a szív beszélgetése Istennel. Vagy olyan segítség, ami mindig kéznél van. Bárhol, bármikor, bármilyen élethelyzetben szólhatunk Istenhez.

Egyre inkább úgy tűnik felelős járványügyi kutatók vélekedése alapján, hogy tartósan be kell rendezkednünk a világjárványokra. Szükséges lesz azon is elgondolkodnunk: mit üzen a koronavírus azoknak, akiknek nyitva a szemük és a fülük. Egyelőre maradjunk az ősi igazság mára átfordított változatánál: prima et ultima ratio – oratio.

Ha már más cselekvési lehetőségünk nincs, még mindig van egy: az ima. Ezzel lehet kezdeni, folytatni és befejezni egy-egy napunkat. Rég elhagyott szép, idők érlelte szokásokat fog a koronavírus vagy valamelyik mutációja reánk kényszeríteni vagy javunkra felidézni?!

Menjünk ennek elébe egy világméretű, de legalábbis kárpát-medencei imaösszefogással. Találjuk meg az Istennel társalgásnak e gyönyörű műfaját, amiben az emberiség legjobbjai mutatták meg lelkünk nemesebb, romlatlanabb vagy célirányos részét.

Kedves Olvasóink, használjuk ezeket az imákat napi csendességünkben, bibliaolvasásunk során az Úri Ima vagy más felekezeti közimák mellett! Osszuk meg másokkal, küldjük el családunk tagjainak, barátainknak, testvéreinknek. Segítsünk újra tanulni imádkozni – egy nagy kárpát-medencei lelki magújulásért, a jövőben is élő reményért!

Illusztráció (pixabay.com)

Ókori és reformáció kori járványtan, járványima

A „pénzhajhászás pestise” a járvány egyik oka – Cassian (+430)

Az ókori szent író, aki a Római Birodalom keleti felében, Dobrudzsában (ma Románia) született, megdöbbentő módon fején találta a szöget. Sajátos, „örökzöld” vagy „örökvéres” okokra lelt, amikor azt kutatta: mi lehet a nagy halandóságot hozó korabeli járványok oka.

A szent író így fogalmazott 24 beszélgetés az atyákkal című írásában:

„A pénzhajhászás pestise, a hiúság és a gőg pestise, egész tömegével az egyéb terheknek, szétszakíthatatlan szövetséget alkot”.

Tehát már közel 1600 évvel ezelőtt napnál világosabb volt, hogy a pusztító járványok egyik oka morális természetű. A morális romlás vírusa. Mi változott ehhez képest? Hogy már nevet is tudunk adni a konkrét vírusnak? De mi vagy ki vezetett oda, hogy ilyen szuperintelligens vírus szabadult rá az emberiségre? Az emberek okozzák fékevesztett önzésükkel önmaguknak, övéiknek, egymásnak a romlást.

Nürnbergi tanulság 1520 tájékáról – Osiander

A nürnbergi evangélikus prédikátor, Osiander az 1520-as években így kérdez és válaszol az akkori pandémia nyomán felvetett kérdésre: „Mi az oka a hatalmas pestis járványnak?” – Válasza: „Bizony a bűneink okozzák. Úgy mint a hitetlenségünk, az engedetlenségünk és a hálátlanságunk”.

Zwingli, Zürich reformátorának járványimája 1525-ből

Segíts meg Úristen nagy szükségemben,
midőn a halál kopogtat életemen.
Állj mellettem, kérlek, e nagy próbán,
Te, Úr Jézus Krisztus, ki győztesen megálltál.

Vigasztalj, Úr Isten, vigasztalj meg engem,
a betegség jő, lélek és test erőtelen.
Kegyelmed vegyen körül szüntelen,
különben menthetetlenül elveszem.

Újra gyógyult, többé már nem beteg,
Téged dicsér felépült gyermeked.
Életre jövök, Eléd borulok,
Egész életemben hű dalnokod maradok.

Újra gyógyult, többé már nem beteg,
Téged dicsér felépült gyermeked….

Két járványima az angol egyházból – 2020. március

 

Ima azokért, akik megfertőződtek koronavírussal

Irgalmas Istenünk,
bízunk tévedhetetlen és drága gondviselésedben,
azokkal együtt, akik betegek vagy elgyengültek,
tudván, bármely veszedelem is vesz körül minket,
a Te örökkévaló karjaid alant vannak velünk.
Erős, világokat alkotó, fenntartó karodra támaszkodhatunk,
így biztonságban érezhetjük magunkat.
Könyörgünk, gyógyító kezed terjeszd ki felénk,
és áraszd ki ránk gyógyító erődet,
a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Imádság orvosokért, ápolókért és az ellenszérumot kutatókért

Kegyelmes Istenünk,
ajándékozz kedvességet, együttérzést
és fáradhatatlan fizikumot, lelkületet
azoknak, akik a vírus miatt megbetegedettek mellett állnak,
s adjál a Te bölcsességedből
azoknak, akik kutatják a hatékony vakcinát.
Erősítsd meg őket és tedd kitartóvá a kutatásban
Szent Lelkeddel,
s munkájuk eredményessége révén
adj gyógyulást majd mindenkinek
Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Kárpát-medencei imafüzér – járvány idején (1.)