(Illusztráció: pixabay.com)

Május 7-én, csütörtökön USA-szerte sok millió ima száll az ég felé, szólal meg a szívekben és a média legkülönfélébb csatornáin. Hosszú története van a nemzeti imanapnak az USA-ban. Csaknem az államszövetség megalakulása óta minden elnök igyekezett megtartatni.

1952-ben indult újra Billy Graham kérésére. 1988 óta elnöki rendelettel kötött az időpontja: minden év májusának első csütörtökén tartják.

A koronavírus járvány miatt az idei az első olyan nemzeti imanap, amit jobbára interneten, tévén, rádión keresztül, tehát virtuálisan tartanak meg.

Együtt imádkozni – mégis egyedül

Ebben az évben a járvány diktálta rendszabályok között is, különleges online módon közel 60 000 gyülekezetben tartják meg az imanapot az összes államban. Ma milliók imádkoznak együtt – mégis egyedül. A nemzeti közszolgálati médiában reggel 8 és 10 óra között tartották meg az indító alkalmakat. A reggeli műsorban sokan megszólaltak: Kathy Branzell, a nemzeti imanap elnöke, Will Graham a Billy Graham Evangelizációs Társaságból, Jackson püspök és még további ismert igehirdető, összesen húszan. Kathy Branzell így fogalmazott a ma reggeli alkalmon: „Példa nélküli időket élünk – példa nélküli, erős imák kellenek ezekben az órákban!” Ezen a nemzeti imanapon, melyen százmilliónyi keresztyén és zsidó vallású hívő imádkozik, a központi Ige így szól: „De a föld tele lesz az Úr dicsőségének ismeretével” (Habakuk 2,14)

A nemzeti imanap még 1952-ben indult útjára Billy Graham kezdeményezésére

Lincoln elnök máig érvényes figyelmeztetése

Kiváltképpen Abraham Lincoln, az USA 16. elnöke volt az, aki már figyelmeztetett az ima igen fontos, közösség- és nemzetformáló erejére. Az amerikai polgárháborúban hirdette ki ennek megtartását, 1863. március 30-án. Híres proklamációjában, felhívásában a nemzeti megalázkodás, böjt és ima napjává nyilvánította. Ma is elgondolkodtatóan fogalmazott Lincoln elnök:

„Mi vagyunk a menny legválogatottabb javainak a kedvezményezettjei. Évek alatt növekedett a lélekszámunk, gazdagságunk és hatalmunk. A nemzetek élére kerültünk. Csakhogy közben elfelejtettük Istent. Elfelejtettük az irgalmas kezet, amely békében megőrzött bennünket, megsokszorozott és meggazdagított, megerősítette életünket; és hiába képzeljük szívünk hamisságában, hogy ezeket az áldásokat valamilyen magasabb szintű bölcsesség és erény hozta volna létre. Összeomlás, megszakítás nélküli sikerrel, túl önállóvá váltunk. Nem érezzük a kegyelemnek, a megváltásának és a gondviselésnek a szükségességét. Túl büszkék vagyunk arra, hogy imádkozzunk az Istenhez, aki pedig mindezt megtette – a javunkra!”.

Trump elnök idén is emlékeztetett arra, hogy „nemzetünket az ima és a szorgalom tette naggyá!”.

A részvétel sokféle módja

A 60 000 gyülekezet online szolgáltatások révén jön össze az imanap közös megtartására. A rádiók, tévék, és más műsorszolgáltatók reggel 8 és 10 óra között indították a napot. 12 és 14 óra között az Egy szóval imamozgalom élő közvetítéseit láthatják-hallhatják USA-szerte az érdeklődők. Külön működtetnek imaközlő felületeket, ahol mindenki elmondhatja saját könyörgését.

Most három imádságot közlünk. Az első a nemzetért mondott ima, már közel egy évszázados múltra tekint vissza. A második és a harmadik a mostani világjárvány idején fogalmazódott. (Békefy Lajos fordítása)

Ima a hazáért

Drága mennyei Atyánk,
Hozzád fordulunk, s kérünk: légy irgalmas hazánkhoz.
Bocsánatodat kérjük a sok igazságtalanságért,
a megosztó pártoskodásért,
és az ártatlan vér ontásáért.
Istenünk, segíts nekünk,
hogy megjobbítsuk utainkat,
és elhagyhassuk kihágásainkat,
hogy követhessük akaratodat
és tovább adhassuk a Te szeretetedet
egymásnak.
Formálj minket ismét olyan nemzetté,
mely áldásodban részesülhet,
hiszen Te vagy Istenünk,
s mi hallgatunk a Te szavadra.
Könyörgünk Hozzád lelki ébredésért
és megújulásért egész Amerika javára.
Teljes életünkkel fordulunk Tehozzád,
és alázatosan kérjük Tőled gyógyító erődet
hazánk és minden polgára számára!
A Te nevedben terjesszük Eléd könyörgésünket. Ámen.

Ima a koronavírussal megfertőzöttekért

Mennyei Atyánk, Te vagy Gyógyítónk, ezért járulunk színed elé, hogy könyörögjünk Hozzád a vírus által megfertőzöttekért. Azt kérjük Tőled, gyógyítsd meg őket irgalmadból, s miközben gyógyítod őket, fordítsd szívüket Hozzád, hiszen minden élet, megmaradás és felépülés egyedüli forrása Te vagy. Kérünk, irts ki testükből minden COVID-19 vírust. Kérünk, minden sejtet gyógyíts meg bennük, minden fertőzöttet tisztíts meg bennük. Kérünk Téged, hogy semmi rossz következmény ne maradjon a testükben a vírus nyomán. Kérünk, mennyei Atyánk az Úr Jézus nevében, kívül és belül teljesen gyógyítsd meg szenvedő testvéreinket. Lásd el őket azzal az egészségügyi gondozással, amire szükségük van, hadd legyen elég gyógyszer számukra. Áldd meg az érettük fáradozókat, orvosokat, ápolókat, önkéntes segítőket. Add meg nekik, betegeknek és gyógyító személyzetnek, hogy lelkileg, fizikailag legyen elég erejük minden nap az olykor erőn fölüli próbatételekhez. Urunk, Jézus Krisztus nevében kérünk reménykedő hittel, ámen.

Ima a járvány miatt aggódókért

Mennyei Atyánk, a félelem és az aggodalmaskodás nem a Te szíved szerint való. „A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet” (1János 4,18). Kérve kérünk Téged, teljes, tökéletes szereteteddel űzd el a félelmet azokból, akik szoronganak, nehogy megkapják a vírust. Urunk, tudjuk, hogy Te hatalmasabb vagy, mint bármiféle fenyegetése a vírusnak és a megfertőződésnek. Kérünk, vedd el azok félelmét, akiknél ilyen érzéseket támaszt a világjárvány, s a félelem kötelékeit oldozd le lelkükről. Kérünk, Urunk, emlékeztesd őket arra, hogy Te ott állsz a világkormányzó Atya trónusánál, közbenjáró imádat szakadatlan mondod érettünk, bűnösökért, betegekért, próbatétel alatt élő teremtményeidért, s az egész teremtett világért. Tekints irgalmasan ránk, Békesség Fejedelme, földi életünk és örök életünk Királya. Maradj velünk, hogy félelem nélkül, Beléd vetett hittel, a megváltottak belső örömével járhassuk minden napunk zarándokútját, mígnem egyszer megérkezünk mennyei országod kapujához. Ámen.