Illusztráció (Fotó: Agócs Gergely, facebook)

A legtöbb alapiskola, illetve fenntartóként az önkormányzat a szülők kérésére úgy döntött, hogy a hátralévő egy hónapra újra megnyitja az iskola kapuit, a gyerekek 60-70%-a él a lehetőséggel. A pedagógusok az újranyitást a felzárkóztatás mellett azért tartják fontosnak, hogy a gyerekek még az iskolai szünet előtt némileg visszazökkenjenek a tanulásba.

Az egyes iskolák kérdőívek alapján mérték fel az igényt, hogy a szülők engedik-e a gyermekeiket iskolába, ugyanis a kormány döntése értelmében nem kötelező az iskolalátogatás.

Az iskolák felkészültek az újranyitásra

Fertőtlenítettek, s kidolgozták a szigorú higiéniai szabályokat. Általában négy tanítási órára állították össze a napirendet. A gyerekekkel az osztályfőnökök foglalkoznak, de besegítenek a nevelési tárgyakat oktató pedagógusok is.

„2020. június 1-jétől újra megnyitjuk az iskolát az 1-5. évfolyam számára. Az előzetes felmérések szerint iskolánkon ez közel 150 tanulót érint. A tanulók mindkét épületben kevesebb, mint 20 fős csoportokban lesznek elhelyezve az osztályokban. Minden osztály a saját osztályfőnökével fog tanulni (az ötödik évfolyamban maximum 2 pedagógus fogja váltani egymást naponta, valamint minden osztályban +1 pedagógus a napköziben). A Srobár utcán 9, a Novomesky utcán 4 osztályteremben fognak tanulni diákjaink” – tájékoztatott Tóth Csilla, a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola igazgatóhelyettese.

Tóth Csilla kifejtette, hogy a folyosói ügyeletet nagyon komolyan veszik, betartják a rendszeres hőmérsékletmérést.

A szülőknek, akik úgy döntöttek, hogy gyermeküket június 1-jétől iskolába küldik, a szigorú feltételeket be kell tartaniuk.

Illusztráció (Fotó: Agócs Gergely, Facebook)

A tanulót csakis a vele egy háztartásban élő törvényes képviselő kísérheti iskolába, s a kísérőnek az iskola épületébe belépnie tilos.

Az első napon a tanuló iskolába érkezésekor az ügyeletes pedagógusnak átadja az egészségügyi állapotát igazoló nyilatkozatot (ezt a nyilatkozatot a gyermek háromnapos hiányzása után minden alkalommal újra be kell nyújtani), melyet az osztályfőnökök minden érintett tanulónak elküldenek, valamint az iskola honlapjáról is letölthető.

A tanuló az épületbe lépéskor köteles használni a bejáratnál található kézfertőtlenítőt (a higiénia betartása az egész nap folyamán nagyon fontos, ebben segítenek a tanulóknak az ügyeletes pedagógusok is).

A tanuló az iskola épületébe csak szájmaszkban léphet be, egyedül az osztályteremben, a saját csoportján belül nem köteles viselni a szájmaszkot.

Minden szülőnek biztosítania kell a gyermeke számára naponta 2 db szájmaszkot, valamint legalább 1 csomag papír zsebkendőt.

Ugyanakkor a szülőknek tudomásul kell venniük az iskola igazgatójának jelen helyzetre való tekintettel meghozott döntéseit az iskolalátogatás megváltozott feltételeivel kapcsolatban.

Ebben az egy hónapban az a legfontosabb, hogy a gyerekek újra visszazökkenjenek az iskolai rendbe, hogy a nyári szünet után ne legyen okozzon gondot az alkalmazkodás. Főképpen az ismétlésre fektetik a hangsúlyt.

A távoktatás viszont az otthon maradottak számára a megszokott rendben folytatódik

Az igazgatóhelyettes szerint a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskolában könnyedén sikerült átállni az online felületekre.

„Nagyon pozitívan értékelem a kollégáink munkáját. Március közepétől figyelemmel kísérjük tanítóink és a diákok tevékenységét, főleg az alsó tagozaton nagyon komolyan vették a tanulást. A tanítási órák nem a klasszikus módon zajlottak, mert abból kellett kiindulni, hogy egy családban több gyermek is van, s biztosítani kellett a számítógép-hozzáférhetőséget. Így csökkentett óraszámban oktattunk, s a diákok a megadott napokon jelentkeztek be a pedagógusokhoz. Különböző portálokat használtunk fel. Az iskola elektronikus rendszere is jól működik” – fejtette ki Tóth Csilla.

***

Az iskolakezdéssel kapcsolatban 2020. június 2. és 5. között interaktív előadásokat szervez a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézménye. A regisztrált jelentkezőknek az előadások napján, 14 óra után küldik az eléréshez szükséges linket.