(Fotó: Bodó Károly)

A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa mai,  június 20-án megtartott pozsonyi ülésén kiértékelte és megvitatta a választások után kialakult politikai és társadalmi helyzetet. Döntött arról, hogy az MKP országos kongresszusára július 18-án kerül sor, július 4-ig pedig sor kerül az MKP járási konferenciáira is.

Az MKP OT egyetértett a parlamenti választások után felállt ügyvivő elnökség megalakulásával, illetve azzal, hogy az új országos elnökség felállásáig ez a testület irányítja a pártot.

Az OT megerősítette az MKP-nak az önkormányzatiságról szóló „A szlovákiai magyar közösség megmaradásának és gyarapodásának, valamint Dél-Szlovákia gazdasági felzárkóztatásának intézményi feltételei” című alapdokumentumát.

A Szlovák Földalap 2018-ban a Smer – SNS – Most-Híd kormánykoalíció kezdeményezésére több millió euró értékű ingatlant akart elkobozni egyes személyektől, mégpedig azzal az indokkal, hogy a jogosultak felmenői magyar nemzetiségűek voltak és ezért a Beneš-dekrétumok értelmében földjeiket a tulajdonosaiktól már korábban el kellett volna kobozni.

(Fotó: Bodó Károly)

A hivatalos állami álláspont és a valóság merőben eltér egymástól.

A Magyar Közösség Pártja ezt az eljárást mélységesen felháborítónak és elfogadhatatlannak tartja és az új kormánnyal kezdeményezni fogja a megszüntetését.

A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa a magyar közösség jövője szempontjából veszélyesnek tartja az iskolák számának csökkentési szándékát és a települések összevonására irányuló törekvéseket.

(Fotó: Bodó Károly)

A szakoktatásról szóló 209/2018 számú törvény értelmében a megyei önkormányzatok elöljárói és az oktatási minisztérium hatáskörébe került a döntés joga arról, hogy melyik középiskolában mennyi diák tanulhat az első évfolyamban.

 E törvény mesterségesen szabályozza a diákok iskolaválasztását és nagymértékben beleszól a demokratikus alapelvekbe. A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa sürgeti a törvény minimálisan e cikkelyének módosítását.

A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa szorgalmazza az egységes felvidéki magyar politikai tömörülés létrehozását. A 2020-as parlamenti választások eredménye alapján ennek a vázát az MKP-nak kell adnia. A tömörülés alapját különféle irányultságú, de magyar platformok szövetségeként határozta meg a testület.

(Fotó: Bodó Károly)

A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa a Nemzeti Összetartozás Napja kapcsán kinyilatkozza, hogy a nemzeti összetartozás alapvető emberi jogként kezelendő, aminek a célja a nemzeti közösségek megmaradásának és gyarapodásának biztosítása.