Még a koronavírus-járvány előtt született kutatási eredmények olyan témaköröket járnak részletesebben körül, mint az afrikai migrációkezelés, antikorrupció, adatvédelmi jog, digitális adók, pénzmosás vagy éppen űrtevékenység.

A Külügyi Műhely című online tudományos folyóirat – melynek legfrissebb számához lapunk is meghirdette a publikációs felhívást – 2020. évi 1. számában összesen 15 tanulmány és egy recenzió jelent meg.

A szerzők között magyarországi és szomszédos országokban élő magyar kutatók, oktatók, doktoranduszhallgatók és szakértők publikálták kutatási eredményeiket.

A teljesség igénye nélkül az alábbi publikációk emelhetők ki a lapszámból:

Salvador Neto Luis az afrikai migrációkezelést járta körül tanulmányában, megvizsgálva a migráció mozgatórugóit, Afrika és Európa együttműködését, valamint a legális és illegális migrációt.

Klotz Péter az Európai Unió korrupció elleni politikáját járta körül, a szerző témában publikált további munkássága a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közszolgálati Tudásportál oldalán is megismerhető.

Vigh Beáta az európai uniós védjegyet (EUTM) járja körül tanulmányában, kitérve a védjegyhasználat megannyi aspektusára.

Hajdu Gábor a külföldi befektetésvédelem kapcsán járja körül a szabályozási befagyasztás jelenségét (regulation chill).

Tóth Zoltán Balázs (a Külügyi Műhely főszerkesztője) az észak-afrikai és közel-keleti országok pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatait vette sorra a Pénzügyi Akciócsoport jelentésein keresztül.

Buleca Szibilla – Csepisz Oleszja – Revucka Irina az önkéntes biztosítási kötelezettségek keletkezését járták körül Ukrajnában.

Tóth László Spanyolország kormányzását vizsgálta meg politikatudományi aspektusból, míg Zalai Anita az ország migrációs folyamatait tekintette át egészen a XIX. századtól napjainkig.

A teljes lapszám ingyenesen letölthető ITT.

A Külügyi Műhely évente 2 alkalommal, májusban és novemberben jelenik meg – a kéziratok leadási határideje április 10. és október 10.

A folyóirat szerkesztőbizottsága bátorít minden olyan hallgatót és szakértőt, aki a folyóirat felépítéséhez illeszkedő témában kutat, hogy publikálja a Külügyi Műhely hasábjain az eredményeit, és erre kifejezetten bátorítja a Magyarországgal szomszédos országokban élő hallgatókat és oktatókat is.