Gábor Bertalan (Fotó: Beke Beáta)

Bozai Krisztián atya, Csallóközkürt plébánosa szentbeszédében azt a jézusi mondatot boncolgatja, mely szerint: Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved?

Dr. Gábor Bertalan, pápai káplán, szepsi esperes-plébános „Az amerikai püspökök a katolikus szobrok és épületek elleni vandalizmusról” címmel megfogalmazott írását olvassa fel.

Nincs ellentmondás a Biblia teremtéstörténete és a természettudományos világkép között, mondja Berta Miklós magfizikus.

Szerkesztő: Ürge Tamás
Adásidő: 2020-08-30 vasárnap 7 óra 5 perc