Illusztráció (Fotó: Getty Images)

Szlovákia tíz lakosából kilenc választja szét a szemetet rendszeresen, leggyakrabban a műanyagokat dobjuk az arra kijelölt szemétkukába. Ez pedig azt jelenti, hogy Szlovákia lakosságának 87 százaléka veszi felelősségteljesen a hulladék osztályozását. Az Envi-Pak társaság szakemberei júniusban 1000 lakos bevonásával készítették el felmérésüket.

Az eredményekből nyilvánvalóvá vált, hogy a megkérdezettek 80 százaléka rendszeresen, azaz mindig különválasztja a műanyag hulladékot a többi szeméttől. Az üveget és papírt a megkérdezettek mintegy kétharmada teszi a kijelölt szeméttárolóba.

A lakosság legkevésbé az elektromos hulladékot, a szárazelemeket, a fémeket és a biohulladékot válogatja szét. Erről az Envi-Pak nevében Katarína Kretter tájékoztatott.

A vásárlók jobban odafigyelnek az áruféleségek csomagolására

Megállapítást nyert az is, hogy a vásárlók 75 százalékának fontosabb az árucikk ára, mint a csomagolóanyag, kevésbé érdekli őket, hogy az miből készült, illetve újrahasznosítható, reciklálható-e. Kitűnt az is, hogy az árucikkek árára az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők reagálnak érzékenyebben.

Viszont egyre többen odafigyelnek az általuk vásárolt termék környezetvédelmi mutatóira, arra, miből készült az áru és annak csomagolása.

Az újrahasznosítható csomagolást a felmérésben résztvevők 63 százaléka figyeli, 70 százalékuk pedig előnyben részesíti a csomagolásmentes áruféleségeket.

A fiatalok sajnos nem osztályozzák a hulladékot

A felmérés rámutatott arra is, hogy a lakosságot mennyire érdekli a szemét további útja, miként osztályozzák azt a továbbiakban illetve miként hasznosítják újra.

A hulladékot legfőként a magasabb iskolai végzettséggel rendelkező emberek és a családi házak lakói osztályozzák.

A tanulmányból kitűnik az a nem éppen dicséretes tény is, hogy a fiatalabb korosztály legtöbbje egyáltalán nem választja szét a hulladékot.

(webnoviny.sk/Felvidék.ma)