Csóti György és Vizi E. Szilveszter

Szeptember 15-én tartotta tisztújító közgyűlését a Magyar Atlanti Tanács (MAT), melynek új elnöke – a korábbi elnök, Vizi E. Szilveszter leköszönése után – Csóti György, a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója lett, aki korábban a MAT alelnöki tisztségét töltötte be. Vizi E. Szilvesztert a tanács tiszteletbeli elnökévé választották.

A Magyar Atlanti Tanács egy nem profit érdekeltségű, kormányzaton kívüli szervezetként alakult 1992-ben, majd 1999-ben újjászerveződött, mint közhasznú társaság. Eredeti küldetése az volt, hogy előmozdítsa Magyarország NATO-csatlakozását, valamint elősegítse az euro-atlanti elvek és értékek minél szélesebb körű elfogadását a magyar társadalomban. 1997-ben a magyar népesség, egy referendum keretében, 85 százalékos arányban jóváhagyta a NATO-csatlakozást. Napjainkig ez a legmagasabb arány bármely csatlakozó ország részéről, ami a NATO-ba történő belépés támogatását illeti.

Vizi E. Szilveszter

A Tanács jelenlegi tevékenysége az euró-atlanti elvek integrálását irányozza elő, melyek keretén belül gyakorlati kérdésekre összpontosít, megalapozott ismeretek és hiteles információk terjesztését célozza meg. A Magyar Atlanti Tanács elsődleges célja az atlanti együttműködés erősítése más tagállamokkal, nem elfelejtvén a magyar történelem folyamatosságát, hagyományait és kulturális sajátosságait.

Feladata ezen belül, hogy:

– elősegítse az európai és észak-amerikai demokratikus országok együttműködését,
– terjessze a magyar társadalomban az alapvető európai értékeket és elveket,
– eszmei központként működjön minden hasonló elkötelezettségű szervezet összefogójaként,
– képviselje Magyarországot olyan nemzetközi fórumokon, melyek atlanti elkötelezettséggel bírnak,
– tájékoztassa a partner országokat Magyarország történelmi múltját és hagyományait illetően,
miközben elkötelezettséget vállal az euró-atlanti elvek mellett,
– ismertesse a partner országokkal Magyarország szerepét mind az európai közösségben, mind a
demokrata országok közösségében világszerte.

Szavazás

A Magyar Atlanti Tanács úgy véli, hogy szükséges az atlanti és a nemzeti gondolatot egymással összehangolni, melyek együttes képviselete a magyar társadalomban akár fontos társadalmi konszenzusteremtő jelentőséggel is bírhat.

A Tanács a „biztonság” koncepciójának egy szélesebb értelmezését szorgalmazza, mely hangsúlyt fektet a nukleáris biztonságra, a források észszerű felhasználására, valamint energiakészletekre és tartalékokra. Emellett figyelemmel kíséri a klímaváltozás vonatkozásait, a terrorizmust, az emberi jogokat és a polgári védelem kérdésköreit is.

A Magyar Ifjúsági Atlanti Tanács (MIAT) a Magyar Atlanti Tanács ifjúsági szekciójaként jött létre 1995-ben. Alapfeladatának tekinti a középiskolás és egyetemista közvélemény, valamint a fiatal szakemberek tájékoztatását. A MIAT részt vesz az atlanti eszmeiség, illetve a nemzetközi együttműködés gondolatának terjesztésében, összhangban az ATA keretén belül megvalósuló nemzetközi ifjúsági együttműködéssel (YATA).

Csóti György, a MAT újonnan megválasztott elnöke

A Magyar Atlanti Tanács az Atlantic Treaty Association (ATA) teljes jogú tagja.

Alapító tagok:

– Bába Iván
– Bod Péter Ákos
– Csóti György
– Ferencz Csaba
– Katona Tamás
– Kiss Tibor
– Kodolányi Gyula
– Mádl Ferenc
– Osváth György
– Perjés Gábor
– Szent-Iványi Ágnes
– Varga Csaba
– Varga Márta

(Forrás: mat.hu)