Fotó: Bölcskei Tímea/Felvidék.ma

Az Egyházkarcsai Római Katolikus Egyházközség és Dabas Város Önkormányzata, valamint a Petőfi Baráti Társulás sikeres pályázatot nyújtott be a határokon átnyúló Szlovákia-Magyarország Interreg pályázati kiírás keretében.

A projekt célja az országok közti kulturális örökség megőrzése, templomrekonstrukció megvalósítása Egyházkarcsa településén, valamint Szlovák Alkotóház és Babamúzeum létrehozása a Dabas község mellett lévő Sáriban.

A szűk körben tartott dunaszerdahelyi sajtótájékoztatón ugyan a magyar fél nem tudott megjelenni, de online összeköttetéssel csatlakoztak a projektindítóhoz a Sári Zarándokházból.

A Kulturális örökség megőrzése – Szlovák Alkotóház és Babamúzeum, valamint templomi rekonstrukció címet viselő projektről először Kőszegi Zoltán, Dabas város polgármestere beszélt, aki kifejtette, hogy a programban résztvevő felek már több éve gyümölcsöző együttműködést folytatnak, mivel hasonló turisztikai erőforrásokkal rendelkeznek. A kétéves projekt szolgálja a közösséget és általa az értékek megőrzését is.

A projekt másik résztvevőjeként Balogh Károly, az Egyházkarcsai Egyházközség plébánosa az együttműködés fontosságát hangsúlyozta, aminek a nyitottság a jelképe. Miként a bezártság megjelöli az emberek életét, ezért fontos, hogy a kultúra és a nyitottság jelképeit építsék, s általuk az ember mindig jobbat reméljen.
„A kultúránkat és a közös örökségünket meg kell őriznünk, ezért fontos a projekt alapján a templom tornyának megerősítése, felújítása. Nem csak a tizenkét Karcsának kell nyitottságot mutatnunk, hanem idegeneknek is, akik a környékre látogatnak”- mondta a plébános

Mivel a templomtornyot a templom hajójával építették egybe, ezért annak felújítására csak jövő tavasszal kerül sor. Ekkor végzik el az oltárkép rekonstruálását és a kőből készült keresztelőkút áthelyezését is.

Nyitottság és együttműködés a két szó, amely a projektet jelzi.

A projekt keretében a partnerek egy kétnyelvű nemzetiségi kultúrát bemutató publikációt ugyancsak kiadnak, valamint egy zenei fesztivált is szerveznek. A projekt egyik állomása, a nemzetiségi fesztivál sajnos a koronavírus-járvány miatt elmaradt, de a tervek szerint jövő nyáron megvalósulhat.

A Petőfi Baráti Társulás mint társszerző vesz részt a programban és aktív szerepet vállal az egyházzenei fesztivál szervezésében is. A társulás képviseletében Erdős Péter elmondta, hogy a fesztivál mellett

a kulturális turizmus fellendülését a Királyfiakarcsán elhelyezett szakrális emlék is segíti, hiszen a Magyarok Nagyasszonya szobrot évente sok turista meglátogatja.

A szlovák-magyar turisztikai együttműködés a lakosok közti határon átnyúló tapasztalatcserére is lehetőséget nyújt. A projekt további célja a régió látogatottságának erősítése a határ menti turisztikai értékek és az etnikai kincstárak bemutatásával, amelyek egyben az emberek számára kikapcsolódást és élményt nyújtanak.

Az SKHU/WETA/1901/1.1/103 számú projekt az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapjának keretében valósul meg, az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak köszönhetően.