2002 januárja óta a Szövetség a Közös Célokért társulás legfontosabb és a Felvidéken egyedülálló adottsága, hogy Pozsonytól Királyhelmecig a dél-szlovákiai régióban kiépített, jól felszerelt tájékoztató irodahálózatot működtet. A társulás társadalmi programjának az első pillére a Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálat, a második pedig a mozgáskorlátozott fiatalok társadalmi elfogadottságának és szerepvállalásának erősítése. A harmadik pillér pedig a tájékoztatás.

Ennek fontosságát Gubík László, a SZAKC elnöke foglalta össze: „Korunk egyik legfontosabb java az információ, a pontos, megbízható, gyakorlati haszonnal bíró ismeretek megszerzése. Ezért lát el Szövetségünk tájékoztató jellegű munkát az országos irodahálózatunk által a kulcsfontosságú nemzetpolitikai és családtámogatási ügyekben és programokban. Tevékenységünkkel állunk a felvidéki magyarok rendelkezésére!”

Hideghéthy Andrea, a SZAKC ügyvezető igazgatójának véleménye szerint

a megfelelő kommunikáció és a kapcsolatépítés elengedhetetlen része a civil szférában kifejtett feladatok sikeres megvalósításának.

„Munkánk során kollégáimmal minden lehetőséget megragadtunk, hogy a közösség építéséhez erőforrásainkat a legoptimálisabban tudjunk felhasználni. Mivel a SZAKC vezetősége fontosnak tartja, hogy minden ügyfél számára elérhetőbbé tegye a társulás tevékenységét, ezért csoportosítottuk és megfogalmaztuk az egyes, jól elkülönülő aktivitásainkat. Ezzel az érdeklődőknek áttekintést adunk arról, hogy milyen területeken fordulhatnak hozzánk bizalommal” – fogalmazott az ügyvezető igazgató.

Az érdeklődők, a közösség, valamint a szlovákiai magyar civil szervezetek számára már jól ismert SZAKC irodákban a munkatársaik elérhetőek, és többek között olyan feladatokat látnak el, amelyek kulturális és társadalmi kérdésekben az alábbi területeken is biztosítanak információkat:
– a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvényből adódó lehetőségekről, a kérelmezőknek segítségnyújtás a Magyar igazolvány ügyintézése kapcsán,
– a magyarországi oktatásban való részvétel feltételeiről, szülőföldi és magyarországi ösztöndíjak lehetőségeiről és a lebonyolítási folyamatról,
– a Szlovákiában élő magyar nemzetiségű (nem állampolgárságú) szülők részére arról, hogy 2018 óta folyamatosan kérelmezhetik a magyarországi családtámogatási ellátások közül a Köldökzsinór program ellátásait, az egyszeri anyasági támogatást és a fiatalok életkezdési támogatását,
– a Dél-Szlovákiában működő civil szervezeteknek az aktuális pályázatokról, a programok népszerűsítésének lehetőségeiről, a szervezési folyamatokról, a határon átnyúló kapcsolatok építésének lehetőségeiről,
– a határon túli magyarságot ért jogsérelmek orvoslásának, a felvidéki magyarok jogvédelmének erősítése érdekében, és tanácsadással segítik a hatékony, szakszerű fellépést a kisebbségvédelem területén,
– a hálózatépítés és a felvidéki hálózatokhoz való kapcsolódás területeiről (Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége, Családlánc, Civil Központok)
– népszerű információs portálok működtetése által: www.gazdasag.sk, www.szakc.sk, www.civilek.hu

Az egyes pillérekről és a SZAKC irodák ügyfélfogadási rendjéről az érdeklődők az alábbi honlapon  tájékozódhatnak.