Molnár Tamás atya (Fotó: pozsonyikatolikusok.sk)

Az elmúlt évtizedekben minden év októberében, Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya ünnepe alkalmából magyar hívek százaival telt meg a festőien szép környezetű ősi Mária-kegyhely, a Pozsonyhoz közeli Máriavölgy. Idén a járványügyi szigorítások értelmében szűkebb keretek között, de a világhálón is közvetítve, október 3-án közösségi szintű szervezésben tartották meg a magyar búcsút a Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség tagjai. A szentmisét Molnár Tamás, a pozsonyi magyar hívek lelkipásztora celebrálta.

A máriavölgyi Szűz Mária-bazilikában bemutatott szentmise kezdetén Tamás atya köszöntötte a zarándokokat, a Szlovákiában jelenleg érvényes járványhelyzeti előírások értelmében a templomban összegyűlt ötven főt, a templomon kívül, a szabadban a miséhez csatlakozó híveket, akik számára biztosítva volt a kihangosítás, valamint azokat, akik bár szívesen jelen lettek volna fizikailag is, de a jelen helyzetre való tekintettel, a világhálón élő adásban közvetített ünneplésbe most csupán otthonaikban tudtak bekapcsolódni. „Mégis egy közösséget alkotunk, a zarándokok imaközösségét” – hangsúlyozta a lelkipásztor. A búcsún énekek sem hangozhattak fel, erre is vonatkoznak jelenleg a szlovákiai szigorítások. De mindennek ellenére azt kívánta Tamás atya, hogy ünnepi örömtől áradjon még így is mindenki szíve.

A szentmisén pozsonyi és egyházfai ministránsok szolgáltak, felolvasást pedig a pozsonyi magyar cserkészcsapat tagjai vállaltak, akik gyalogosan érkeztek Pozsonyból az erdőn át a szentmisére.

A homíliát Tamás atya Juhász Gyula költeményének soraival kezdte.

„Ősi templom árnyas szögletében / Századoknak füstje és pora / Lassan lepte be, s ő mély sötétben / Néz jövőbe hét tőrrel: Magyarok Asszonya. / Háború és béke váltakoztak / És jött és ment nemzetek sora /Nyarak búzát, telek havat hoztak / Ő csak nézett, a Fiát karolva: Magyarok Asszonya. / Hű zarándok messze, messze tájról / A lábain országút pora / Vigaszt várva hozzájött, s a távol / Múltakból gyászt s jó reményt világol: Magyarok Asszonya…”

Kifejtette, az idei misében is a zarándok-lét ezen megállójának lélekemelő állapotában állunk Nagyasszonyunk elé kéréseinkkel: egészségért, békéért, hitért, kegyelemért imádkozva magunk és mások számára.

„Bizalommal kérünk, mert tudjuk, már annyi kérésünk folytatódhatott köszönettel és hálaadással. Annyi példát láttunk saját életünk, környezetünk, de népünk történelmének útja során is, mely arra utal, érdemes Máriához folyamodni” – buzdított a lelkipásztor, majd néhány jelentős példát emelt ki a magyar történelem századaiból.

(Fotó: pozsonyikatolikusok.sk)

Szólt Szent István királyról, aki a Nagyboldogasszonyra bízta a Szent Korona oltalma alatt állók jelenét és jövőjét, majd Szent Lászlóról, aki „Szűz Máriának választott vitézeként” a csatákban Mária segítségét kérte. Kiemelte IV. Béla királyt is, aki Máriához fordult a tatárjárás idején. Továbbá megemlítette azt is, hogy Hunyadi János kardjára csavarva hordta a szentolvasót, a nándorfehérvári és egyéb győzelmeit is a rózsafüzér erejének tulajdonítva.

„Ennyiféle helyzetben Édesanyaként viseltetett Mária. Éppen most hagyna cserben?” – tette fel a kérdést Tamás atya, hozzáfűzve az egyértelmű választ is:

„Egész biztosan nem! A koronavírus okozta szokatlan helyzet és megszorítások közepette sem hagy magunkra minket.”

Ugyancsak a homíliában került megemlítésre, hogy az élő adásban is közvetített szentmise egy valóban átimádkozott helyen került bemutatásra. Nagy Lajos király 1377-ben adományozta a pálos szerzeteseknek letelepedés végett a Thal nevű területet.

(Fotó: pozsonyikatolikusok.sk)

Eleinte jelentéktelen monostor volt, ám a török hódoltság elérkeztével, félreeső fekvése miatt felértékelődött, a szerzetesek ugyanis ide menekítették okleveleiket és könyveiket. A 17. században egyre sűrűbbé váltak a zarándoklatok erre a helyre, az itt őrzött Mária-kegyszobor miatt is, melyet a legenda szerint még 1030 táján faragott egy remete. Sokan tapasztalták már meg ezen a helyen a Szent Szűz csodás közbenjárását ügyeikben Istennél, ahogyan erről a búcsújáró-helyen elhelyezett hálatáblák is tanúskodnak.

„Magyar népünk történelmének jelenkori szereplői vagyunk. Most mi imádkozhatunk egész népünkért, legyünk imádkozó és Mária-tisztelő nép” – buzdította az együtt imádkozókat Tamás atya, majd utalt azokra is, akik már célba érkezve égi közbenjáróink.

A kellemes, meleg őszi napon a mise után a hívek kisebb csoportokban imádkozhattak a Mária-barlangnál, illetve a máriavölgyi kálvárián. A szentmise a közösség YouTube-csatornáján is visszanézhető.

A 2020-as Nemzeti Összetartozás Évének október 8-i Magyarok Nagyasszonya ünnepén online-imacsokorral készül a pozsonyi magyarok közössége, melybe a közösség Facebook-oldalán minden jószándékú ember bekapcsolódhat.

(pozsonyikatolikusok.sk/Felvidék.ma)