Fotó: Csonka Ákos/Felvidék.ma

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet koordinálásával elindult a határokon átnyúló, a Kárpát-medencei ipari kendergazdaság újjáépítését szolgáló „A jövő a múltra épül. Az ipari kender feldolgozásán alapuló, határon átnyúló gazdasági fejlődés (FUTURE IN HEMP)” című fejlesztési projekt.

Az INTERREG Szlovákia-Magyarország program keretén belül indított, hat összefüggő projektelemet átfogó Területi Akciótervet (TAPE, SKHU/1703/3.1/040) összesen 7,012 millió euróval támogatja az Európai Unió és Magyarország Kormánya. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projektcsomag bemutatását célzó sajtótájékoztatón Molnár György fejlesztési igazgató bevezetőjében ismertette azt a kezdeményezést, amelynek ez a projekt fontos állomását jelenti.

Az NSKI által útnak indított, immár ötödik éve tartó folyamat célja, hogy az egykor virágzó és kiterjedt rendszerben működő ipari kendergazdaság korszerű formában újjáépüljön a Kárpát-medencében.

E kezdeményezéssel egyaránt összhangban állnak a nemzeti, a közép-európai és az európai uniós szintű érdekek és célok is, ezért kiemelt jelentőségű, hogy első uniós finanszírozással támogatott kenderipari fejlesztésként a magyar–szlovák határtérségben megvalósulhat ez a közös projekt.

Molnár György fejlesztési igazgató (Fotó: Csonka Ákos/Felvidék.ma)

A Területi Akcióterv általános célja az adott térségben a munkanélküliség csökkentése, új munkahelyek létrehozása, a helyi adottságokra épülő gazdaság fejlesztése, a hozzáadott érték és a feldolgozottsági szint növelése az ipari kendergazdaság különböző ágazataiban.

„Célkitűzéseink között szerepel a versenyképes tudás megosztása a helyi gazdasági szereplőkkel, az ökológiai szemléletmód, a fenntartható gazdálkodás és a zöld gazdaságból származó alapanyagok feldolgozásának előtérbe helyezése” – húzta alá Molnár György.

Hozzátette: „A projektcsomagunkban előkészített foglalkoztatási akcióterv alapvető erőforrása egy nagy hagyományokkal rendelkező, ökológiai elvek mentén is eredményesen termeszthető haszonnövény, az ipari kender, amely korszerű, versenyképes, egyre növekvő keresletű, alacsony környezeti terheléssel előállítható termékek alapanyagául szolgál több iparágban (élelmiszer-, kozmetikai, textil-, építő-, egészség-, biopolimer- és biokompozit- ipar).”

Az igazgató szerint a kendergazdaság felvirágoztatása egybevág az új európai trendekkel, melyek a fenntartható Európára irányulnak. Mind az Európai Parlament, mind az Európai Bizottság elkötelezett az úgynevezett Green Deal (zöld megállapodás) irányába, mely a zöld gazdaság minél szélesebb felfuttatását jelentené.

Az ipari kender nyersanyagként számos szintetikus anyagot képes felváltani, ami stratégiai fontosságú lehet a műanyagok kiszorítását illetően.

Mint Molnár elmondta: „A cél, hogy a Kárpát-medence Európa legjelentősebb ipari kendertermesztő övezete legyen, Magyarország pedig mint centrális tér a kenderfeldolgozás központja és motorja.”

(Fotó: Csonka Ákos/Felvidék.ma)

A foglalkoztatási akcióterv a megfogalmazott célok elérése érdekében magában foglalja a határon átnyúló munkaerő-mobilitás javítását azzal, hogy megépül a térségben régóta tervezett, Nagyrozvágy (HU) és Nagygéres (SK) településeket összekötő 4,3 kilométer hosszú útszakasz, mely nagy kerülőt spórol meg a térségben lakóknak. Emellett konkretizálódik a helyi termékek és szolgáltatások fejlesztése, amely lehetőséget biztosít versenyképes, ipari kenderből készült termékek piaci bevezetésére, miáltal új munkahelyek jönnek létre.

„A sok nagyon fontos elem mellett ugyanakkor megvalósul a kendermag és kenderkóró feldolgozására alapozott gyártásfejlesztés, az ipari kenderre alapozott termelés és értékesítés infrastruktúrájának fejlesztése is” – tette hozzá Pásztor Zsolt, az NSKI szakembere, a projekt egyik fő szakmai felelőse.

A nagyszabású projektben az NSKI mellett további nyolc partner vesz részt: a Nagykapos és Vidéke Társulás; NIF Zrt.; Érmellék Centrum Közösségi Nonprofit Kft.; Nagygéres Község Önkormányzata; Karos Község Önkormányzata; D§D Group Invest s.r.o.; Szatmár Nektárja Nonprofit Kft.; PRC Invest Kft.;
Bővebb információ ITT, valamint hamarosan a www.nski.hu oldalon olvasható.