Világjárvány ellenére vagy éppen ezért, az Úr tudja csak az időzítés titkát, a pandémia miatt is kimaradt 4. szám az 5. számmal összevonva jelent meg ünnepi reformációi számként. Különleges idők tanújaként is.

Külső borítója szerkezetét, belső oldalai felépítésének képi-formai elemeit és tartalmi hangsúlyt illetően is láthatjuk a megújulás jeleit. A tördelő-szerkesztő váltással is összefüggő stílusváltás remélhetőleg még közelebb hozza Olvasóinkhoz azokat az üzeneteket, amelyeket gondosan válogatott és hagyott jóvá szerzőink beküldött írásaiból a szerkesztőbizottság.

Az indító fedlap a lényegre irányítja figyelmünket: a hitújítás lelki fellegvárára, a wittenbergi tézis-kapus templomtoronyra, amihez a Hála értük gondolati vers illeszkedik.

Képkörökben jelennek meg a hangsúlyos témák: Joó Sándor 1951-ben elmondott reformációi igehirdetésére utalva a prédikátori arcképfotó, az Ige körül rovatot kiemelő ószövetségi papi viselet, illetve Jézus iskolájában a Tanítva őket… rovatot idézően két színes kép. A Szövetség új képi logót is kapott, ami szintén megjelenik ezen az oldalon.

S ha jó szokás szerint rögtön a záró fedlapra fordítjuk szemünket, ott is a reformáció a téma. A reformációi kerekasztal 16 hitújítójának képét magában foglaló koppenhágai festményt látjuk, s 10 pontban a reformáció legfontosabb történelemformáló vívmányai sorjáznak. Kálvin, Luther színes portréi között vers hívja szívünkbe a megújulást adó isteni jelenlétet.

Minden oldal tetején a református énekeskönyv verssorai teremtik meg a lelki hangvételét egy-egy oldalnak. Kör alakú kis keretben kapnak helyet a cikkszerzők fotói. A 23. oldalon a Párizsban – itthon könyvismertetőt kifejezetten művészi grafikai keretben láthatjuk. A lap közepén Farkas Márta kétoldalas nagy interjúja olvasható Gér András zsinati tanácsossal sokrétű zsinat-háznagyi szolgálatáról és személyessé téve a beszélgetést, családjáról is szól.

A korábbi számokból ismert rovatoknál is több újítást fedezhetünk fel. Az Apropó Augustinus egyházatya gondolatait aktualizálja, Jézus iskolájának tananyagáról szól a Tanítva őket…, a históriai portrékban Halász Dezsőről, Szemere Pál íródeákjáról, aki a 19. századi nyelvújítási mozgalom vezéralakja mellett tevékenykedett, majd Pécel felvirágoztatásán munkálkodott. Hollandiai szerzőnőnk a koronavírus és a reformáció sajátos kapcsolódásáról ír. A Pál apostol nyomában – Bibliával a kézben sorozat X. része a presbiterek és az első zsinat összefüggéséről, illetve az evangélium Európába hívásáról közöl érdekes részleteket.

A Szövetségünk életéből rovat fél év kimaradt, legfontosabb eseményeit idézi fel. A presbiteri élet és szolgálat ünnepi pillanatairól és a maszkos időszak alatt is gyakorolt sajátos formáiról kapunk bővebb híreket Soroksár-Újtelepről, Szombathelyről, Vecsésről, Pácinból. Nagy esemény, a hálaadás mérföldköve volt a világjárvány ellenére is a harminc éve alakult, újraindított Presbiteri Szövetség útját sok képpel megörökítő emlékkönyv kiadása, illetve az erről szóló cikk. Egész oldalt betöltenek a testvéri visszajelzések a szép kiadványra.  A 30 éves jubileumhoz kapcsolódik a Kárpát-medence-szerte terjedő “Áldás, békesség Istentől” köszöntés születéstörténete. Reformációi körkérdésekre Erdélyből és Délvidékről jöttek válaszok.

A felvidéki magyarság legújabb-kori történelmére tekint vissza köszöntőjében Fekete Vince, a Szlovákiai Presbiteri Szövetség elnöke.

A Szentírás vonzásában életét végigszolgáló papköltőt, bibliakutatót, dr. Ötvös Lászlót köszönti 90. születésnapján egy elemző, méltató írás. A köszöntések sorába tartozik a Református kitüntetettek számbavétele is. Református mártírsorsot idéz fel a Lengyel László lelkipásztor 60 évvel ezelőtti mártírhaláláról szóló tudósítás, megemlékezve Tőkés László püspök igehirdetéséről Tiszakerecsenyben. Lehet-e krisztusi a keresztyénség? – teszi fel a kissé provokatív kérdést az egyik írás, a szerkesztőbizottság új tagjának, dr. Szabó Zsoltnak a tollából, laptopjából. Te készen vagy-e címmel kapunk lelki számadást a Szövetség Missziói és Diakóniai Bizottságának elnökétől. Játékos, “feldobó” képi illusztrációt kapott két rövid írás, a Simogass, csak simogass! és a Boldogság=önelégültség?

Izgalmas és példaértékű kezdeményezés megvalósulásáról tájékozódhatunk a “Járványidők csodálatos gyümölcse, a Covid-Biblia” c. híradásból. Ötletes képi és raszteres megjelenítést kaptak a versek, a koronavírus aforizmák. Mindez az  új tördelőszerkesztő, Kerti Tibor munkájának látványos eredménye, akit, és az elköszönő tördelőszerkesztőt, Heckman Tamást a lap felelős kiadója, dr. Viczián Miklós köszönti, illetve búcsúztatja. Lelki és szellemi táplálékot kínáló, valamint látvány élményt nyújtó, a reformáció hitében megújult lapunkat mindenkinek szeretettel ajánljuk. Jó kézbe venni, lapozgatni, de aki ezt nem tudja megtenni, a világhálón is elérheti korábbi számokkal együtt a Presbitert. A lapszám elolvasható ITT.