Fotó: Hangácsi István

A párkányi városi múzeum után Salgótarjánban, a Nógrád megyei Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda szervezésében 2020. november 10-én délután, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár adott helyet annak a kiállításmegnyitónak, amelyen két hadisírgondozó szervezet mutatkozott be az érdeklődőknek. A szentendrei Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület és a Felvidéki Memoriae Patrum Honismereti Társulás közös panelkiállítása a két egyesület katonai kegyeletápolási tevékenységéről, évek óta végzett önkéntes munkájuk eredményeiről ad számot.

Bár az említett közösségek tagjai más-más földrajzi területeken dolgoznak – a Vigyázók a jelenlegi Ukrajna és Szerbia területén, míg a Memoriae Patrum a Felvidéken, a jelenlegi Szlovákia területén keresi a két világégésben elesett katonák sírjait és kutatja a harci cselekményekben eltűnt személyek sorsát –, a közös célok már régóta arra ösztönzik a vezetőiket, hogy együttműködve segítsék egymás feladatainak megvalósulását.

Fotó: Hangácsi István

A kölcsönös információ- és tapasztalatcsere mellett közös kiállítások megtartását is fontosnak tartják, hiszen ilyen formában is meg akarják örökíteni a hazáért, szülőföldjükért elesett katonáink emlékét.

Annak a népnek, amelynek nincs történelme, nem lesz jövője sem. Ha egyszer a múltunk a feledés homályába merül, megszűnik az összetartó erő, gyökértelenné válunk és szétszéled nemzetünk.

Egy ilyen rendezvény megszervezését vállalta fel a Nógrád megyei Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda tisztje, Somoskői Júlia hadnagy, aki még az év elején meghívta a két egyesületet Salgótarjánba. Sajnos a kiállítás kedd délutáni megnyitójára a járványügyi helyzet miatt a Memoriae Patrum tagjai mindössze a kiállítási anyagot tudták eljuttatni a megyei könyvtárba, ők maguk viszont nem lehettek jelen. Így Somoskői Júlia hadnagy köszöntője után, a Tormay Cecile Irodalmi és Történelmi Társaság irodalmi műsorát követően a Vigyázók elnöke, Hangácsi István csak a felvidéki társulás vezetőjének, Bréda Tivadarnak az üdvözletét tolmácsolhatta a résztvevők felé. Hangácsi István előadásában részletesen bemutatta a két szervezetet, ismertette azok tevékenységét, majd zárszavában megnyitotta a kiállítást.

Fotó: Hangácsi István

A rendezvényt színesebbé tette az a fegyverszemle, amelyet Bakos Gyula, a 16-os Honvéd Katonai Hagyományőrző Csoport vezetője tartott. A látogatók itt megismerkedhettek azokkal az eszközökkel, amelyek egykor a Magyar Királyi Honvédség felszerelését képezték.

A több mint 70 éves mulasztást nem könnyű pótolni, de fontos, hogy a hazáért elesett hőseink emlékének ápolásáért mindent megtegyünk. Tisztelegjünk emlékük előtt és kérjük Istent, adjon nekik örök nyugodalmat!

A kiállítás a járványügyi rendszabályok függvényében 2020. december 31-ig tekinthető meg a Salgótarján, Kassai sor 2-es szám alatt lévő művelődési intézményben.