Czinke Zsolt lelkész és Csomor Gyula plébános

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: Isten üdvözítő kegyelme Jézus Krisztusban mutatkozott meg, látogatóban az épülő bátorkeszi református bölcsődében, megemlékezünk a novemberben elhunyt Gyüre Zoltán lelkipásztorról és Molnár János lelkipásztorról, a Református Teológiai Kar korábbi dékánjáról.

Isten Jézus Krisztusban megmutatkozó üdvözítő kegyelméről Vámos Béla felsőpatonyi lelkipásztor szól adventi igehirdetésében.

Egy évvel ezelőtt, 2019. október 27-én tették le Bátorkeszin a református bölcsőde alapkövét. Napjainkra kívülről már teljesen késznek tűnik az épület, a kialakított belső terekben azonban még mindig erőteljesen folyik a munka, hogy a terveknek megfelelően a következő év március végén a kivitelező átadhassa rendeltetésének az épületet. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében a közel 680 ezer eurós költséggel épülő két tantermes, harminc gyermek számára tervezett nevelési intézmény felépítését a magyar kormány támogatja a Bethlen Gábor Alapon keresztül. Czinke Zsolt lelkipásztorral jártuk körbe az épületet.

A műsorban megemlékezünk a november végén, 91 éves korában elhunyt Gyüre Zoltán volt alsólánci lelkipásztorról, aki 45 éves szolgálat után vonult nyugdíjba, de még nyolc évig havi rendszerességgel tartott Szepsiben előadássorozatot, a Biblia üzenete címmel.

Ugyancsak november végén szólította magához az Úr a 83. életévében járó Molnár János református lelkipásztort, a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara volt dékánját, aki több mint 17 éven át volt a rétei-boldogfai és a szenci gyülekezetek lelkipásztora. 1994-től a Calvin János Teológiai Akadémia Vallástörténeti és Filozófiai Tanszékének vezetője, 1997-től az intézet dékánja. 2004-től a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának tanára és dékánja.

Rá való emlékezésül részlet hangzik el a mustármag példázatáról szóló igehirdetéséből, amely a Világosságban hangzott el 2006. március 5-én.

Műsorvezető-szerkesztő: Iski Ibolya
A Világosság református egyházi műsor másnap, hétfőn a 11 órai hírek után ismét meghallgatható.