Fotó: Felvidék.ma

A Szövetség a Közös Célokért társulás és tagszervezetei 2021. március 8-án Esterházy János halálának 64. évfordulója alkalmából a mártírpolitikus felvidéki emlékhelyei előtt hajtottak fejet.

Isten szolgája Esterházy János 1901. március 14-én született Nyitraújlakon. Hosszú évekig tartó börtönkálvária után, 1957. március 8-án, a szentség jegyében halt mártírhalált a morvaországi Mírov börtönében. Esterházy János szolgálata, mártíromsága lelki iránytűként szolgál a felvidéki és az egyetemes magyarság, illetve minden más nemzet fiai számára is.

Pozsony, Somorja

Dunaszerdahely

Nagymegyer

Martos

Gubík László, a Szövetség a Közös Célokért társulás elnöke, az Esterházy Akadémia igazgatója Martoson helyezte el a megemlékezés virágait (Fotó: Jancsó Sándor/Felvidék.ma)

Komárom

Pered

Esterházy János peredi emlékművénél a SZAKC tagszervezete, a Mátyusföldi Nagycsaládos Egyesület elnöke, Pásztor Csaba és családja rótta le tiszteletét a mártírpolitikus halálának alkalmából.

Érsekújvár, Léva, Ipolyság

Szőgyén, Losonc

Rimaszombat

A Szövetség a Közös Célokért Rimaszombati Területi Irodája és a Rákóczi Szövetség Gömörben Polgári Társulás nevében Pósa Homoly Erzsó helyezte el a megemlékezés virágát. A 4. sz. Hatvani István Cserkészcsapat székházán elhelyezett Esterházy-emléktáblánál a cserkészek nevében Pataky Sándor András koszorúzott.

Királyhelmec

A királyhelmeci Bodrogközi Magyar Közösség Háza udvarán található Esterházy-szobornál Leczo Bence, a Felvidék.ma munkatársa helyezte el a megemlékezés koszorúját.

Párkány

Esterházy János halálának évfordulóján, március 8-án Párkányban Retkes János és Dániel Erzsébet helyezte el az emlékezet és tisztelet koszorúját, valamint mécsesét az emlékparkban. A város Sobieski emlékparkjában, 2018. október 7-én a LIMES-ANAVUM Regionális Honismereti Társulás Gróf Esterházy János-emlékkövet állíttatott a mártírhalált halt felvidéki magyar politikusnak.

Az ünnepélyes keretek között felállított emlékművel csatlakoztak mindazon településekhez, civil szervezetekhez, ahol már valamilyen módon jelt hagytak a felvidéki magyarok.

Az emlékkő méltó helyet kapott a lengyel–magyar barátságot szimbolizáló történelmi parkban, ahová a társulás 2008-ban Sobieski bronz lovas szobrát, 2009-ben a lengyel menekültek emlékkövét (a párkányi befogadótábor emlékére), és tíz éve pedig a katyini repülőszerencsétlenségben elhunyt Andrzej Przewozniknak állíttattak emlékkövet (a lovasszobor legnagyobb támogatója).

2019-ben „Sem erőszakkal sem gyűlölettel” címmel szervezett szintén a társulás egy nagyszabású emlékműsort, szentmisével egybekötve. Ezen a megemlékezésen valamennyi magyar szervezet művészeti csoportja fellépett.

Legutóbb pedig 2020. június 4-én egy trianoni emlékkő került a parkba az MKP és több szervezet jóvoltából. Az Esterházy János emlékét is őrző társulás, a LIMES-ANAVUM azóta minden évben tartott egy megemlékezést, de az évenkénti konferenciák témaköre is több alkalommal a felvidéki mártír életművének ismertetése volt.

A régióban az ipolyszalkai templomban, Bényben egy szabadtéri oszlopon örökítették meg Esterházy János emlékét.

***

Az emlékévben tervezett programok (konferenciák, előadások, pályázatok, irodalmi estek, kiállítások, filmbemutatók) a járványhelyzet függvényében nyilvánosan vagy az online térben kerülnek megrendezésre. Az Esterházy János Zarándokközpont, a Pázmaneum Társulás és a Felvidéki Mária Mirjam Rádió felhívásához saját, Isten szolgája Esterházy János életét, mártíriumát felidéző események megrendezésével, vagy az emlékévet meghirdetők által szervezett és ajánlott programok átvételével lehet csatlakozni az info@esterhazyjanos.eu villámpostacímen.

Szövetség a Közös Célokért társulás az emlékévhez kapcsolódóan Felvidék-szerte könyvbemutatókat és filmvetítő esteket szervez a mártírpolitikusról készült legújabb kiadványok és dokumentumfilmek bemutatásával.

Felvidék.ma hírportál az eddigi vállalását folytatva minden hónap első szerdáján továbbra is élő adásban közvetíti az Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért felajánlott szentmisét.

Az Esterházy-emlékév központi eseménye a 2021. szeptember 18-án, az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpontban Isten szolgája zoboraljai végső nyugalomra helyezésének 4. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi szabadtéri  szentmise és a hozzá kapcsolódó lelki programsorozat lesz.

(SZAKC/Felvidék.ma)