Gubík László, a Szövetség a Közös Célokért társulás elnöke, az Esterházy Akadémia igazgatója Martoson helyezte el a megemlékezés virágait (Fotó: Jancsó Sándor/Felvidék.ma)

1957. március 8-án visszaadta lelkét a Teremtőnek a legnagyobb felvidéki magyar. Esterházy János nemcsak életével, de halálával is példát mutatott. Akárcsak Ura, akit egész életében szolgált, ő is azokért esedezett rabsága és megaláztatása pillanataiban, akik „nem tudják, mit cselekszenek”. Az ellenség szeretete talán a létező legkeresztényibb magatartás, amit őszinte szívvel megvallani csak az igazán tisztalelkű emberek képesek. Ám ami másnak kín és gyötrelem, az Esterházynak a földi lét velejárója és a reá mért próba kiállása volt, melynek készséggel vetette magát alá, hogy az út végén ő is és az őt erre az útra meghívó isteni akarat is boldogan nyugtázhassa: bevégeztetett.

Nos, eddig a krisztusi párhuzam, amelyet Molnár Imre gyönyörű példákon mutatott be számunkra az évek során. A jeruzsálemi Koponyák hegyén majd 2000 éve megszületett a kereszténység, amely az üdvözülés útját mutatja meg az embernek. Megköttetett az új szövetség Isten és ember között, ami a legdrágább áldozattal pecsételődött meg.

Elménk kevés e tanítás tökéletes felfogásához, szívünk gyenge a csoda teljes befogadásához, de valahol mélyen legbelül mégis rögzült mindenkiben, hogy mire kéne legalább törekednünk a helyes élethez.

De mi született meg a mírovi fegyházban és a többi börtönben, ahol Esterházy nekünk, felvidéki magyaroknak ajánlotta fel szenvedéseit? Felfogtuk-e, hogy mindezt értünk teszi? Befogadtuk-e az ő üzenetét?

Nagyböjt van. Az év azon időszakában járunk, amikor lemondunk a nélkülözhető dolgokról, és arra sarkalljuk magunkat, hogy csak a lényegre összpontosítsunk. Mindent elhagyunk, ami szükségtelen a cél eléréséhez, csak a letisztult állapot elérésére törekszünk. Ami segít az úton, marad. Ami nem, az mehet. Gondoljunk ezekben a napokban azokra a rabokra, betegekre, szegényekre, emberi méltóságukban vagy magyarságukban megalázottakra, akik megjárták a maguk kálváriáját, és merítsünk erőt a helytállásukból! Ajánljuk fel saját erőfeszítéseinket mások gyarapodására és lelki gazdagodására!

Hideghéthy Andrea és Csémi Szilárd főhajtása Dunaszerdahelyen (Fotó: Jandura Péter/Felvidék.ma)

Idézzük fel Esterházy János értünk hozott áldozatát, és próbáljunk meg felnőni életpéldájához!

A közösség nem egy megfoghatatlan fogalom. A közösség hús-vér emberek kimondott vagy kimondatlan szövetsége. És minden közösség csak olyan lehet, amilyenek mi magunk. Ha rendbe akarjuk hozni a felvidéki magyar közösség életét, azt saját magunkkal kell kezdenünk. Az origó pedig csak egy biztos pont lehet. Az iránytű, amely nem engedi, hogy eltévedjünk. A sarokkő, amire felépíthetjük az életünket. A jó hír minden magánember és közszereplő számára, hogy ezt 1957. március 8-án megkaptuk. Önzetlen szeretetből, bölcs jövőbe tekintésből, nemzetféltésből, keresztény tanításból hagyta ránk a mírovi várbörtön 7832-es számú rabja. Ez a számsor a lottófőnyeremény a felvidéki magyar emberek és a felvidéki magyar közösség életének, sorsának megváltására.

A szelvény közös hagyatékként ott lapul mindannyiunk zsebében.

Ne féljünk beváltani!

A felvidéki tiszteletadás Esterházy Jánosnak

Esterházy János emléke Losoncon (Fotó: Demecs Andrea/Felvidék.ma)

A Losonci Magyar Kulturális Központ képviseletében Demecs Andrea rótta le tiszteletét Esterházy János szobra előtt.

Esterházy János emléke Érsekújvárott (Fotó: Konkoly Attila/Felvidék.ma)

A SZAKC tagszervezeteként, a VIA NOVA képviseletében, a KLIK elnöke Konkoly Attila gyújtott mécsest Érsekújvárott Esterházy János emléktáblánál.

Esterházy János emléke Pereden (Fotó: Pásztor Csaba/Felvidék.ma)

Esterházy János peredi emlékművénél a SZAKC tagszervezete, a Mátyusföldi Nagycsaládos Egyesület elnöke, Pásztor Csaba és családja rótta le tiszteletét a mártírpolitikus halálának alkalmából.

Esterházy János emléke Komáromban (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

A SZAKC képviseletében Szalai Erika, a komáromi iroda vezetője helyezett el mécsest Esterházy János emléktáblájánál a Nádor utcán, valamint Esterházy János egész alakos szobránál az Európa udvarban.

Esterházy János Ipolyságon (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A SZAKC képviseletében Pásztor Péter, az ipolysági iroda vezetője rótta le tiszteletét a Pongrácz Magyar Közösségi Ház udvarán található Esterházy János emléktáblánál.

Esterházy János emléke Rimaszombatban (Fotó: Pósa Dénes/Felvidék.ma)

A SZAKC képviseletében Pósa Erzsébet, a rimaszombati iroda vezetője koszorúzta meg 4. Sz. Hatvani István Cserkészcsapat cserkészotthonának épületén található emléktáblát.

Esterházy János emléke Nagymegyeren (Fotó: Csémi Szilárd/Felvidék.ma)

Nagymegyeren az Esterházy János emléktáblát megkoszorúzta a 23. sz. Arany János cserkészcsapat csapatparancsnoka Sörös Zoltán és Csémi Ildikó a KUCKÓ polgári társulás vezetőségi tagja.

Esterházy János emléke Léván (Fotó: Ševeček Judit/Felvidék.ma)

Léván Szathmáry Péter szobrászművész alkotásánál a SZAKC nevében Ševeček Judit gyújtott mécsest.

Esterházy János emléke Szőgyénben (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Szőgyénben, a Nagyboldogasszony-templomban elhelyezett Esterházy-emléktáblánál, Leboc Szabolcs, a Szőgyén Öröksége Társulás elnöke, és Svajcer Antónia, a 32. számú Szent Mihály cserkészcsapat parancsnoka rótta le kegyeletét a mártír gróf halálának emlékére.

Esterházy János emléke Dunaszerdahelyen (Fotó: Jandura Péter/Felvidék.ma)

Hideghéthy Andrea, a SZAKC ügyvezető igazgatója és Csémi Szilárd a SZMCS, ügyvezető elnöke koszorút helyezett el Esterházy János dunaszerdahelyi emléktáblájánál.

Esterházy János emléke Pozsonyban (Fotó: Szőke Éva/Felvidék.ma)

A Csemadok pozsonyi székházában, Esterházy János és a vele együtt a Gulágra elhurcolt magyarok emlékére elhelyezett emléktábla előtt Szőke Éva, a SZAKC pozsonyi irodájának a vezetője gyújtott mécsest.

Esterházy János emléke Somorján (Fotó: Méry János/Felvidék.ma)

A SZAKC tagszervezeteként, a VIA NOVA képviseletében, Méry János koszorúzta meg Esterházy János emléktábláját, amely a somorjai Nagyboldogasszony-plébániatemplomban található.

Esterházy János emléke Királyhelmecen (Fotó: Leczo Bence/Felvidék.ma)

A királyhelmeci Bodrogközi Magyar Közösség Háza udvarán található Esterházy szobornál Leczo Bence, a Felvidék.ma munkatársa helyezte el a megemlékezés koszorúját.

(Gubík László/Felvidék.ma)