Pásztor Csaba, a Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesületének elnökének előadása

A Párkapcsolati kultúra és demográfia című konferenciába a Felvidékről Pásztor Csaba, a Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesületének elnöke, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének egyik alapító tagja is bekapcsolódott.

A Párkapcsolati kultúra és demográfia című konferencia május 28-án, pénteken az online térben valósult meg. A kárpát-medencei szakmai előadások előtt a magyarországi szakemberek tartottak előadást és kerekasztal-beszélgetést.

Céljuk a megoldáskeresés a családi élet válságára és a demográfiai válság, amely megegyezik a főszervező a Családtudományi Szövetség céljával is.

Ezt kiegészítve még egy küldetéssel, amely a fiatalokra való ráhatást illeti. „Látjuk, hogy a tudomány megállapításai és a teológia kinyilatkozásai kezdenek összeérni, s ezt szeretnénk átadni a fiataloknak” – mondta Nagy Péter, a Pécsi Egyházmegye, Családi Életre Nevelés és Életstratégia Program koordinátora, közoktatási munkatárs, a Családtudományi Szövetség alelnöke.

Küzdelem a gender-ideológia ellen

Téglásy Imre, az Alfa Szövetség elnöke szerint az iskolákra is vigyázni kell, s nem lenne szabad a gender-ideológiákat beengedni, s erről a szülőket is tájékoztatni kellene.

Bedó Imre, a Férfiak Klubja alapítója hozzáfűzte, hogy az igazi prevenció nem mehet végbe az interneten.

„Korábban a vallás minden vasárnap egy felnőttképző intézetbe regulázta be az embereket. A kulturális gyökereket ismét meg kell erősíteni, s erre a rendszerre kell ráakasztani a gyerekeket. Hetente kell megérinteni őket, hogy ne essenek szét” – szögezte le.

Kifejtette, hogy sajnos rengeteg a traumatizált fiatal, aki segítségre szorul.

A  délelőtti előadás-sorozatba és a kerekasztal-beszélgetésbe bekapcsolódott mások mellett Szőke Etelka református lelkész, család- és párterapeuta, a Gyökössy Lelki-gondozói és Szupervízori Szolgálat munkatársa; Szőke Attila református lelkész, családi szak-lelkigondozó; Botos Katalin a Professzorok Batthyány Körének tagja, az Antall kormány volt minisztere; Ujlaki-Győri Anna fogorvos, mentálhigiénés szakember, a ReMa Alapítvány előadója. Mindannyian megállapították, hogy a gender-ideológia ellen a civil szervezetek csak közös összefogással léphetnek fel.

A konferencia harmadik napi délutáni szekciójában a kárpát-medencei szakmai előadásokra került sor felvidéki, erdélyi, kárpátaljai előadókkal.

A meghívottak közt találtuk Felvidékről Pásztor Csabát, a Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesületének elnökét, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének alapító tagját; Erdélyből Gergely Orsolya szociológust, egyetemi oktatót, a csíkszeredai Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Társadalomtudományi Tanszékéről és Tiboldi Beátát, a Csíki Anyák Egyesületének elnökét, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége erdélyi régiófelelősét; Kárpátaljáról Palojtay Mártát mentálhigiénés lelkigondozót, a Család és Élet Egyesület vezetőjét. Az online-konferenciát Csabai Tiborné, Margit, a Családtudományi Szövetség elnöke vezette.

Felvidékről Pásztor Csaba a mulandó és maradandó értékekről szólt. Harminc éve foglalkozik családokkal.

Pásztor Csaba, a Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesületének elnöke, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének alapító tagja

A születéssel adottá válik a társadalmi értékrendszerünk

Családba születünk, s ezzel adottak lesznek rokonaink, nem válogathatjuk meg őket, de nem mindig adják a legjobb társaságot. Ám barátkozásra képessé tettek bennünket, s barátaink segítségével viszont könnyebbé válik az útonjárás – véli Pásztor Csaba.

Kifejtette, amennyiben nem jó úton járunk, nem vagyunk tudatában annak sem, hogy mi a helyes.

Életünk során a foglalkozásunknak rabjai leszünk, ha nem vigyázunk. De mint mondta, az igazán bölcs ember leginkább más kárán tanul. Szükséges, hogy magunkat fejlesszük, mindamellett, hogy a szabadidőnk a hobbinkra fogy el.

Születésünkkel a nemzetnek is tagjai lettünk, ahol nem elegendő nagyot alkotni a nemzet oltárán. Kijelenthető, hogy az egyén akkor hoz maradandót létre, ha gyermeket nevel és példás családban él – szögezte le.

A családalapítás hivatás. Felelősek vagyunk az utánpótlás neveléséért.

„Ne feledjük, hogy a mi családi példánk ragadós a gyermekeinkre, mert amit családunkban tapasztalnak: szép beszédet, kedves viselkedést, hűséget, szeretetet, ezt viszik tovább” – mutatott rá Pásztor Csaba.

Gazdasági értékrendszerünk, amikor megismerkedünk a pénzzel

A gyermek szembesül azzal, amikor a szülőnek nincs pénze. A kamaszkor hozadéka, hogy az a gyerek, aki gyűjtésre van sarkallva, előbb-utóbb megpróbál pénzhez jutni becsületes vagy kétes módon. A szülőknek a gyermek bizalmába kell férkőzni, s a gazdasági dolgokat egyeztetni kell. Ilyenkor felvetődik bennük az a kérdés is, hogy lesz-e miből megélni.

Ha mindenki az Evangélium útját követi, s nem az önzés útjára lépnek, akkor rajta és családján áldás lesz – véli Pásztor Csaba.

Mint mondja, a társadalmi rendszert fenn kell tartani, társadalmi kötelezettségünket a törvényesség útján kell teljesíteni. Okosan kell gazdálkodni, tudni kell spórolni, nem többet költeni, mint amennyit kerestünk.

Kidomborította, hogy a gazdálkodás lényege, hogy tanuljunk meg lemondani. Felhívta a figyelmet a Biblia példázatára, hogy az okos és a balga szűznek egy árban mérik az olajat.

Csak az a mag kel ki, amelyet gondoznak

Lelki értékeink között a keresztség – egy felekezet tagjává válás; gyermekkori Isten-kép modell kialakítása; bérmálkozás – konfirmálás; tanúságtétel, hivatás vagy küldetés; felszabadulásunk és függetlenedésünk szerepel.

Minden arra szolgál, hogy megerősödjünk hitünkben – fogalmazott.

„Minden ember tudata, ha bővül, s az egyházi, családi és nemzeti értékek megerősödnek benne, akkor az az identitás is megerősödik benne, amely védi az életet, s ezzel a legjobb úton fogunk haladni, hogy a mi életünk is életvédő út legyen” – zárta előadását Pásztor Csaba, a Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesületének elnöke, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének alapító tagja.

Gyermekvállalás Székelyföldön

Erdélyből Gergely Orsolya és Tiboldi Beáta a gyermekvállalásról szólt Székelyföldön, s ismertette a tényeket és trendeket. Azt a kérdést boncolgatta, mit tehetnek a helyi (erdélyi) civil- és családsegítő szervezetek a hagyományos vonalak megőrzéséért?

Hangsúlyozták a kapcsolatrendszerek kialakítását a civil szervezetek között. Minőségi és hagyományos programokat kell biztosítani a családok számára. Kiemelte a Tusványosi Nyári Szabadegyetemet, ahol a leendő szülők számára már biztosítják a megfelelő bázist.

Erdélyben is változnak már a tradicionális szerepek, de még mindig jellemző, hogy a nőnek a tűzhely és a fakanál mellett van a helye. A családbarát szociálpolitikára nagy szükség lenne, hogy a GYES – kiszámítható és kalkulálható legyen, a költségtámogatások, az apák bevonása előbbre hozná a gyermekvállalás kérdését – véli Gergely Orsolya.

Mint mondta, itt is a munkaerőpiaci támogatás akkor lenne ideális, ha rugalmas lenne a munkaidő, ha otthonról is végezhető lenne a munka, ha családbarát munkahelyek jönnének létre, illetve adókedvezményt kapnának a szülők.

Az előadók hangsúlyozták, a közösségi támogatás nem elkerülhető, olyan fórumok szükségesek, ahol lehet beszélni arról, hogy milyen problémák vannak, ahol a közbeszéd tárgyává válnak a fontos kérdések.

Tiboldi Beáta kifejtette, akik nehezen tartják el magukat, nincs idejük a liberális eszméken töprengeni. Erdélyben megmaradt a falusi közegekben a kaláka, az emberek eszmeisége, hitvallása különbözik Románia többségi lakosaitól. Ezt az teszi, hogy archaikusabb környezetben élnek, s ragaszkodnak a szülőföldhöz.

Az abortusz az egész társadalomra kihat

Kárpátaljáról Palojtay Márta azt a költői kérdést ismételte meg, amit nagyon sokan tettek fel szervezetüknek az elmúlt 12 év alatt: Miért nem mondta senki? – az átélt abortusz hatása a nőre és a családra.

A családi élet kríziséhez jelentősen hozzájárulnak az abortusz hatásai. Kutatásaik alapján elmondható, hogy az információ hiánya vagy a súlyos kényszer áll sokszor az abortusz mögött.

Az anya a fájdalmat elássa magában, s ez a csomag úgy működik, mint egy időzített bomba, amely ha felrobban, nagyon súlyos problémákat okoz. Hiszen a nő robot üzemmódban kezd működni, s ez nagyon komoly hatással van a családra, s rajtuk keresztül az egész társadalomra.

Komoly kutatások is igazolják, hogy a depresszió, az öngyilkosság nagy arányban előjön azoknál, akik abortuszon mentek át. A nők 84%-ánál poszttraumás tünetek jelennek meg – mondta az előadó.

Kifejtette, a párkapcsolati hatás sem függetleníthető el attól, hogy milyen helyzetben van a nő, aki elveszíti az örömre való képességét. A férfivel való kapcsolat 80%-ban sérül, problémák jelennek meg a szexuális területen is.

A döntést olyan nehéz állapotban, mintha saját magán kívül hozná meg. Aki valamilyen jellegű nyomás alatt cselekszik, komoly esélyei vannak, hogy mentális problémái legyenek.

Sok esetben a szabadságra hivatkozva veszik el a nő szabadságát, s erre törvény ad lehetőséget. Sokszor az anya nem kapja meg a megfelelő segítséget. Ezért ez közös társadalmi felelősség, hogy a szakszervezetek minél szélesebb körű tájékoztatást adjanak.

A konferencia további programja az alábbi linken érhető el, s a jó gyakorlatok bemutatásával folytatódik, s ITT tekinthető meg az élő adás majd még két hétig. Az esti kerekasztalban felkért hozzászólóként Márton Zsuzsanna, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke is megosztja gondolatait.

https://csaladtudomany.hu/wp-content/uploads/2021/05/ParkapcsDemogKonf_MeghProgr_2021_maj_27-29.pdf

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)