A Családtudományi Szövetség, a Professzorok Batthyány Köre és az Európai Családtudományi Társaság május 27-29-én a családok, a házasság és főképpen a fiatalok, leendő házaspárok érdekében szakmai konferenciát rendez.

A konferencia első napját Budapesten, az Állatorvostudományi Egyetemen aulájában szervezték meg. A társszervező, az Állatorvostudományi Egyetem rektora és a Professzorok Batthyány Köre elnöke, Sótonyi Péter megnyitójában leszögezte, hogy „a természeti törvények be nem tartása öngyilkossághoz vezet.”

Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektora és a Professzorok Batthyány Köre elnöke

Mint mondta, a fehér ember ezen önpusztítás útján halad. Kulturális háború folyik a családok ellen, fellazultak a kapcsolatok. Ezzel aláássák a fiatalok felelősségvállasát, amihez hozzájárul a fogyasztói társadalom, s mindezt támogatja a liberális politika is.

„Meggyőződésem, hogy állandó hátrányban vannak, mert folyamatosan védekeznünk kell, félelemben élünk. Pedig előre kell haladnunk. Meg kell tudni szólítani a fiatalokat, hogy tudjunk rájuk hatni” – hangsúlyozta Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektora és a Professzorok Batthyány Köre elnöke.

Csabai Tiborné Margit, a Családtudományi Szövetség elnöke bemutatta szervezetüket, s konferenciájuk célját, melyet ITT élőben közvetítettek, s 14 napig lesz visszanézhető. A konferencia üzenete letölthető ITT.

Az elnök hangsúlyozta, „szeretetalapú, tiszta kapcsolatokra van szükségünk”.

Csabai Tiborné Margit, a Családtudományi Szövetség elnöke

A Családtudományi Szövetség célja, hogy elősegítse a jó házasságok kialakulását és megtartását. Törekvésük, hogy kellő mennyiségű tudományos adat feldolgozása után az eredményekre alapozva kidolgozzanak egy átfogó értékrendet a házasságra. Ehhez minél szélesebb körű összefogásra van szükség, a tudományos szféra mellett civil, egyházi és politikai téren is.

Enyhíteni kell a családi élet válságát, meg kell fogalmazni az életvitelmodelleket, amelyeket védeni és népszerűsíteni kell. Választ kell adni a demográfiai válságra is.

A szervezők úgy vélik, a demográfiai hanyatlás a családi élet válságának egyik tünete, ezért a népességcsökkenés megállításához nélkülözhetetlen a hagyományos családmodell erősítése. Az alapvető értékeink, tudományos és kulturális alapon történő megfogalmazása, védelme és széleskörű terjesztése hiányában az általános párkapcsolati válság a társadalom egészét tovább betegíti, s létünket veszélyezteti.

A magyar adottságok

A konferencia a családi életre és a demográfiai válságra keresi a megoldást, mert fontosnak tartják a stabil családok kialakulását, fennmaradását támogató értékrend népszerűsítését, illetve az akadályozó tendenciák feltárását – közölte Csabai Tiborné Margit, a Családtudományi Szövetség elnöke.

A hazai családpolitika jelene és tervezett jövője címmel tartott előadást Novák Katalin, a családokért felelős tárca nélküli miniszter, aki hangsúlyozta, hogy ma kétszer annyian kötnek házasságot, mint 10 évvel ezelőtt, azaz reneszánszát éli a házasságkötés.

Mint mondta, a gyermekvállaláshoz két igen kell, de szükséges hozzá a háttértámogatás is.

Novák Katalin, a családokért felelős tárca nélküli miniszter

Magyarország családbarát ország, ahol értékelnek minden új születendő gyereket. S az a fő feladat, hogy minden tervezett és vágyott gyermek megszülethessen – hangsúlyozta Novák Katalin.

„A hagyományos családmodellt évtizedek óta intenzív támadások érik. Magyarországon védjük a családokat, és azért dolgozunk, hogy a gyermekvállalás előtt álló akadályokat megszüntessük”  – nyilatkozta Novák Katalin.

Kiemelte a babkötvényt, amely a külhoni magyar családok számára is elérhető, s Köldökzsinór-program néven találunk róla tájékoztatást.

A délelőtti szekcióban az egyházi vezetők reflexiói voltak hallhatók a párkapcsolati kultúra és demográfia témakörben.

Az egyházi vezetők hangsúlyozták, hogy nemzedékeket kell egymásra építeni.

Az üléselnök Náray-Szabó Gábor volt, felvezető előadást Balog Zoltán református zsinati lelkészi elnök mondott. Majd kifejtette gondolatait Marton Zsolt katolikus püspök, Steinbach József református püspök, Gáncs Péter evangélikus püspök és Köves Slomó főrabbi.

Balog Zoltán református püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke

Balog Zoltán református püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke a teremtési rend és párkapcsolati kultúra témában tartott előadást. Hangsúlyozta, hogy a házasságban úgy tudunk kiteljesedni, ha hűségesek vagyunk, s betartjuk a teremtési rendet.

„Az Isten férfinak és nőnek teremtette az embert, s együtt vagyunk Istennek a képmása” – emelte ki Balog Zoltán a teremtési rendet. Hozzátette, a teremtmény nem helyezheti magát a teremtő elé, mert különben megbillen a rend.

Kifejtette, hogy az önazonosságunk nem cserélhető fel. S akkor áll be a valláserkölcs csődje, amikor az Isten-embert kijátsszák.

„A fogyasztói társadalom szemlélete negatív hatással van a párkapcsolatainkra is, de ha minden leselejtezhető, akkor én is selejtes vagyok, ebben ez a veszély van” – mondta Balog Zoltán.

Marton Zsolt, a Magyar Katolikus Egyház Váci Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottságának elnöke az apa szerepéről szólt.

Marton Zsolt, a Magyar Katolikus Egyház Váci Egyházmegye püspöke

Kiemelte, hogy hiány van a férfi karakterben. „Pedig a világnak apákra van szüksége” – szögezte le, méghozzá olyan apákra, akikben szeretet, gyengédség, engedelmesség, elfogadás, teremtő bátorság, becsületes dolgosság van.

„Az apának biztonságot és keretet adó családtagnak kell lennie, aki stabilitást, békességet ad” – hangsúlyozta Marton Zsolt.

Elmélkedését Ferenc pápa Apai szívvel kezdetű apostoli buzdítása alapján fejtette ki, s Szent József példáján beszélt az apai szerep jó tulajdonságairól.

Steinbach József, a Református Egyház Dunántúli Református Egyházkerület püspöke a párkapcsolati kultúra és a keresztyén értékrend témát fejtegette.

Steinbach József, a a Magyarországi Református Egyház Dunántúli Református Egyházkerület püspöke

A házasságról a bibliai tanítások alapján szólt, mely kifejti, hogy a házasság egy férfi és egy nő életre szóló közössége, szövetsége, amelyet Isten áldása kísér.

Hangsúlyozta, hogy Isten a rend Istene, a káoszból rendet teremtett, s abba helyezte az embert, hogy a teremtési rend szerint bőségben és boldogságban éljen, de ennek feltétele, hogy betartja az isteni rendet. Ugyanis az élő Isten a harmadik szál a kapcsolatban.

„A szerepek fontosságát nem szabad figyelmen kívül hagyni. A férfi a családok papja, a nő a családi fészket biztosítja, az érzelmi csodát. Ha ez felborul, újra kialakul a káosz” – fejtette ki Steinbach József.

Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház nyugalmazott püspöke a kölcsönös bizalom iskolájának témáját járta körbe.

Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház nyugalmazott püspöke

Egy mai aktualitással kezdte, miszerint nagyon fontos a média hatása, s mai hír, hogy „újra szabad a lagzi”.

Mint mondta, nem lagzira kell felkészülni, hanem egy útra, amelyen férfiból férj, a nőből feleség válik. Adott esetben pedig anya és apa. Ez egy olyan iskola, amelyben a legalapvetőbb tárgy a hittan.

„Fontos, hogy milyen képünk van Istenről, ugyanis ez meghatározza, hogy milyen képünk van önmagunkról. Fel kell fedni a biblikus Istenképet, ami egy dinamikus szeretetáramlás. Isten bele akar ölelni minket ebbe az áramlásba” – mondta Gáncs Péter.

Párkapcsolati kultúra és demográfia című konferencia

Kifejtette, a Szentháromságban is tükröződik a földi szentháromság: a férfi, a nő, a gyerek. S mint mondta, a házasság és család Isten ajándéka, amit nem elég elfogadni, de művelni és őrizni kell.

„A kultúrparancs az, hogy az életet tovább adjuk, küldetés az is, hogy a spirituális kincset is tovább adjuk. Tanítva tanulunk. Ez Jézus küldő parancsa. Ebben a feladatban miénk Krisztus ígérete is, hogy velünk van” – hangsúlyozta Gáncs Péter.

Hozzátette, Isten hűsége nemzedékről nemzedékre szól. A végső cél pedig a nagy menyegzőbe való megérkezés. S jó tanítványként éljük meg azt, hogy együvé tartozunk.

Köves Slomó főrabbi, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezetője a Gyerek a házasságért vagy házasság a gyerekekért címmel fejtette ki gondolatait.

Köves Slomó főrabbi, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezetője

Kiemelte, hogy az elmúlt száz évben kérdőjeleződött meg minden érték.

Mint mondta, minden emberben ott van a vágy, hogy megtalálja élete értelmét, s vele összekösse az életét. A párválasztás nem könnyű, de minden fiatalnak szükséges a jó házasság megteremtése ahhoz, hogy kihozza magából „az éltető vizet”.

„Ha az ember kiérdemli, akkor a házastárs segítő lesz. Lélektanilag ugyanis egymással szemben áll a két fél, ezért olyanok, mint egy mágnes, de mint a fizika törvényéből tudjuk, ha nincs ellentét, akkor nincs tűz. De nem szabad, hogy csak a tűz maradjon, mert akkor az mindent feléget. A jó, és sikeres házassághoz alázat kell, amit tanulni kell” – magyarázta Köves Slomó főrabbi.

A pozitív példák hiánya nagy gond. A gyerekek fele nem teljes családban nő fel. Szétesett a kapcsolat a nagyszülőkkel, nincs meg a családi „törzsi” fészek.

A példákat a tévéből, a filmekből, a közösségi médiából kapják a gyerekek, ezek eszközök, amelyektől a civil szférának sem szabad visszariadni – hangsúlyozta a főrabbi.

Balásházy Imre és Csabai Tiborné Margit a Családtudományi Szövetség alelnöke és elnöke

Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektora és a Professzorok Batthyány Köre elnöke zárásként kiemelte, hogy az egyházak a maguk részéről teszik a dolgukat. „Kiviláglik, hogy a hit, az Istenszeretet nélkülözhetetlen a boldog házassághoz” – szögezte le.

A délutáni szekciókban szakmai előadásokkal folytatódott a konferencia többek között a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és Családokért (KINCS) szakembereivel, a Családtudományi Szövetség kutatóival.

Szó volt többek között az áldozatsegítő központokról, a magyarországi családpolitika hatásairól és eredményeiről, a szexualitás/szeretkezés dimenzióiról, az egységes családi életre nevelésről, a párkeresési kultúráról.

Részlet Nagy Péter: Az egységes Családi Életre Nevelés bevezetésének szükségessége c. előadásából

Balásházy Imre, a Családtudományi Szövetség alelnöke, az Európai Családtudományi Társaság titkára, a konferencia egyik főszervezője ismertette a háromdimenziós családpolitikát és a családok megerősítésének stratégiai tervét.

A magyar családpolitika hármas dimenziója az anyagi támogatáson, a családellenességgel való szembenálláson és a családok megerősítésén alapszik.

Úgy véli, az alapvető baj nem a demográfiai válság, az csak egy tünet, hanem annak elmulasztása, hogy odafigyeljünk egymásra. Ezen kell változtatni.

A párkapcsolathoz és a gyermekvállaláshoz biztonság kell. Az emberhez nem méltó, önző párkapcsolatok okozzák a demográfiai válságot – hangsúlyozta Balásházy Imre.

Később Székely János teológus, a Szombathelyi Egyházmegye római katolikus püspöke bemutatta a Boldogabb családokért és ifjúságért című könyv II. kötetét. A könyv javaslatokat tartalmaz a családi élet válsága és a demográfiai válság megoldásához. Balásházy Imre – Csabai Tiborné – Farkas Péter szerzők arra keresik a választ, hogyan lehetnénk boldogabbak.

Huszonkét tanulmány található a könyvben, s mind ugyanarra a megoldásra találnak rá: a demográfiai válság nem gazdasági jellegű, alapvető társadalmi és mentalitásbeli átalakulás miatt jutottunk a jelenlegi állapotba. Valaha nyilvánvaló volt, hogy szeretetre születtünk, s a világ életáradásból való.

Az ember elfelejtette létének a célját, s emögött hatalmas lobbi áll, s óriási károkat okoz nagyon sok területen. Tehát nem elegendők a gazdasági ösztönzők, a gondolkodást kell átalakítani, értékekkel megtölteni.

Fékezni kell a negatív hatásokat, pozitív tartalmakkal kell megtölteni a médiát.

Egy következő kiút a családi életre való nevelés az iskolákban. Ez már az egyházi iskolákban meg is jelenik. Az egyház zseniális gyakorlata a jegyesoktatás is. A családközösségeket segíteni, támogatni kell ebben az óriási ellenszélben.

Székely János katolikus püspök

Majd a külföldi szakmai előadások szekciójába bejelentkezett Pat Fagan, a washingtoni Házasság- és Valláskutató Intézet igazgatója az USA-ból. A zárszót Nagy Péter, a Családtudományi Szövetség másik alelnöke mondta.

A konferencia pénteken és szombaton is folytatódik. A konferencia részletes programja megtalálható itt. A Kárpát-medencei szervezetek szakmai előadására szombaton, május 29-én délután kerül sor.

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma; Képek: a konferencia online közvetítéséből)