Fotó: Pixabay

Az Állami Tanfelügyelet (ŠŠI) felmérése alapján az elmúlt tanévben 63 ezer tanuló mintegy 5 százaléka nem vett részt a távoktatásban. A felmérés 251 iskolaigazgatónak kiküldött online kérdőív alapján készült, akik közül 192 intézményvezető töltötte azt ki (76,5 százalék). Az eredményről a TASR hírügynökséget a Főtanfelügyelő Hivatalának vezető tanácsadója, Matúš Jarolín tájékoztatta.

A távoktatási rendszerből kimaradó tanulók aránya eltérő volt az egyes tankerületekben, s leginkább a szociális tényezők, körülmények befolyásolták. A kimaradók átlagos aránya 0,8 százaléktól (Zsolna megye) 8,8 százalékig (Kassa megye) terjedt. Viszont a legmarkánsabb regionális eltérések az egészségkárosodással élő tanulók körében mutatkoztak. Pozsony megyében 0,7 százalékuk, míg Eperjes megyében 13,4 százalékuk maradt ki a távoktatásból.

A legnagyobb arányban mégis a hátrányos szociális helyzetben lévő tanulók nem tudtak bekapcsolódni az online oktatásba. Számuk Kassa megyében például csaknem eléri az 50 százalékot.

A kiesők aránya lényegesen növekvő tendenciát mutatott a nagyobb tanulók körében, akik a túlnyomó többségben romák alkotta közösségekben vagy hátrányos szociális körülmények között élnek. Míg az 1-4. évfolyamokban az ilyen tanulók 23,4 százaléka, addig az 5-9. évfolyamokban már 35,2 százalékuk maradt ki a távoktatás folyamatából.

A tanulók távoktatásról jelenléti oktatásra való átállásának fontos feltétele az adaptációs terv elkészítése, melyre a megszólított oktatási intézmények 97,4 százaléka fordított figyelmet. Ugyancsak kiderült az is, hogy az igazgatók csaknem 96 százaléka alkalmazhatónak tartotta intézményében az oktatási tárca módszertani útmutatóját, mely a tanulók jelenléti oktatásra való zökkenőmentes átállását hivatott elősegíteni.

Az „utóadaptációs időszak“ kifejezés azt a megfelelően hosszú időt követő szakaszt jelenti, mely alatt a tanulóknak lehetőségük nyílik alkalmazkodni a napi jelenléti oktatáshoz, a szigorú időbeosztáshoz és az iskolai kötelezettségekhez. Az adatokból kitűnik, hogy a tanulók egy része nem vett részt az oktatás ezen formáján. A tanfelügyelet szerint nekik iskolai kudarcokkal kell szembesülniük, mert tudásuk elmarad azon tanulókétól, akik rendszeres résztvevői voltak a távoktatásnak. Az igazgatók ezeknek a tanulóknak a felzárkóztatását leggyakrabban speciális pedagógusok közreműködésével (97 százalék), vagy pótórákkal (83 százalék) segítették elő.

A gimnáziumokban és szakközépiskolákban végzett felmérés eredményét az elkövetkező hetekben értékelik ki.

(NZS/Felvidék.ma/teraz.sk)